Kurser för skolan och förskolan

Lyssna
Flera fotografier på barn i förskolan och elever i skolan.
Passa på att anmäla dig till vårens kurser som ger vägledning i likabehandlingsarbetet i förskolor och skolor.

Lika rättigheter och möjligheter i skolan

Alla elever har rätt att känna sig respekterade och trygga i sin vardag. Skolan har ett ansvar att främja elevers lika rättigheter och förebygga trakasserier. En plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett användbart verktyg i likabehandlingsarbetet. Vill du få vägledning, kunskap och inspiration? Anmäl dig till DO:s kurs den 26 april i Lund.
 
 

Lika rättigheter och möjligheter i förskolan

Alla barn har rätt att känna sig sedda, bekräftade och trygga i sin vardag. Förskolan har ett ansvar att främja barns lika rättigheter och möjligheter. En plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett användbart verktyg i likabehandlingsarbetet. Vill du få vägledning, kunskap och inspiration? Anmäl dig till kursen den 2 maj i Örebro.

Publiceringsdatum: 2012-03-12