Från slavhandel till arbete mot rasism

Lyssna

För 165 år sedan var Sverige en del i den transatlantiska slavhandeln. Idag arbetar DO på uppdrag av den svenska riksdagen med att motverka rasism och etnisk diskriminering.

Idag uppmärksammar DO att det var 165 år sedan som Sverige officiellt avslutade sin del i den transatlantiska slavhandeln. Det skedde den 9 oktober 1847.

Sent förbud i Sverige

Sverige var ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slavhandeln. I Storbritannien förbjöds slavhandel 1807, men i Sverige dröjde det alltså ytterligare 40 år innan den svenska antislaverirörelsen lyckades övertyga riksdagen att avskaffa slaveriet på svenskt område.

Den svenska slavhandeln innefattade bland annat ett antal skeppsexpeditioner mellan Västafrika och Karibien med Svenska Afrikakompaniet, handelsfortet Carolusborg i Ghana och slavkoloni St Barthélemy i Karibien.

Minnesdagen den 9 oktober uppmärksammas

Genom att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln blir kopplingen tydligare till dagens rasism och etniska diskriminering. Detta tas upp på två av de seminarier som anordnas på minnesdagen.

I Stockholm arrangeras bland annat ett seminarium i riksdagen i ett samarbete mellan Afrosvenskarnas riksförbund, Kommittén till åminnelse av svensk transatlantisk slavhandel och Miljöpartiet. Från DO medverkar Paul Lappalainen, senior rådgivare på DO och expert i det Europeiska nätverket av städer mot rasism.

I Malmö arrangerar Malmö stad ett kunskapsseminarium tillsammans med ABF Malmö, antidiskrimineringsbyrån Malmö Mot Diskriminering, Studentkåren vid Malmö högskola och Afrosvenskarnas riksförbund. Seminariet är ett led i Malmö stads Handlingsplan mot diskriminering.

DO:s arbete för att motverka rasism och etnisk diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen och tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har det senaste decenniet arbetat med olika aktiviteter för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering i Sverige.

Under hösten 2012 fortsätter DO att arbeta med dessa frågor, bland annat genom att arrangera två större aktiviteter:

Seminarier på MR-dagarna

Som en del i arbetet för lika möjligheter och rättigheter arrangerar DO flera seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna den 12-13 november. Två av dem diskuterar rasism och etnisk diskriminering:

Motverka vardagsrasismen! - seminariet handlar att tillgodose skydd mot arbetslöshet, rätten till en lämplig bostad och en tillfredsställande levnadsstandard.

Tio steg mot rasism – seminariet diskuterar hur ett tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering fungerar i praktiken och vad en kommun egentligen har möjlighet att göra.

Årlig dialog om etnisk diskriminering

DO kommer att bjuda in de intresseorganisationer som arbetar mot rasism och etnisk diskriminering till en dialog i slutet av november. Mötet är ett led i DO:s arbete är att ta del av erfarenheter och synpunkter från organisationer som har kunskap om etnisk diskriminering - hur den kan se ut eller vilka åtgärder som kan vara viktiga för att åstadkomma lika rättigheter och möjligheter.

Publiceringsdatum: 2012-10-09