DO välkomnar ny utredning om aktiva åtgärder

Lyssna
Leende kvinna står upp och pratar till övriga som sitter runt bordet

DO ser positivt på att en ny utredning har tillsatts om hur aktiva åtgärder kan förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

– Lagstiftningen behöver utvecklas och bli tydligare på det här området, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

– Det förebyggande arbetet är viktigt. Det minskar risken för att någon utsätts för diskriminering. Diskrimineringsförbudet gör det möjligt att pröva enskilda fall i domstol. Men det räcker inte – det måste finnas ett systematiskt arbete för att lika rättigheter och möjligheter ska bli verklighet inom arbetslivet och utbildningsområdet. Här har utbildningsanordnare, liksom arbetsgivare och fack ett stort ansvar.

Publiceringsdatum: 2012-07-13