DO utbildar i lika rättigheter i förskola och skola

Lyssna

Förskola och skola har ett ansvar att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska förebygga trakasserier. Du som är förskolechef, skolledare eller arbetar med likabehandling inom förskola och skola kan anmäla dig till DO:s endagskurser i likabehandling.

Kostnad för kursen exklusive moms är 995 kronor per person och lunch ingår. Anmälan är bindande.

Lika rättigheter och möjligheter i förskolan

Alla barn har rätt att känna sig sedda, bekräftade och trygga i sin vardag. Förskolan har ett ansvar att främja barns lika rättigheter och möjligheter. En plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett användbart verktyg i likabehandlingsarbetet. Vill du få vägledning, kunskap och inspiration?

  • 25 oktober i Linköping. Kursen är fullbokad!
  • 27 november i Stockholm. Kursen är fullbokad!

 

Lika rättigheter och möjligheter i skolan

Alla elever har rätt att känna sig respekterade och trygga i sin vardag. Skolan har ett ansvar att främja elevers lika rättigheter och förebygga trakasserier. En plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett användbart verktyg i likabehandlingsarbetet. Vill du få vägledning, kunskap och inspiration?

  • 14 november i Sundsvall. Kursen är fullbokad!
  • 5 december i Stockholm. Kursen är fullbokad!

 

Publiceringsdatum: 2012-09-19