DO utbildar i jämställda löner och lika rättigheter

Lyssna

Vuxna människor i klassrum lyssnar på utbildare

Ta chansen att under en dags utbildning lära dig hur din organisation lyckas med jämställda löner. DO:s kurser för dig i arbetslivet riktar sig till dig som är chef, HR-handläggare, fackombud, ombud med mer. På våra endagskuser kan du även lära metoder för att främja allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Utbildningar ges vid flera alternativa tillfällen. Kostnad exklusive moms är 995 kronor per person och lunch ingår. Anmälan är bindande.

Bättre flyt med jämställda löner

En tydlig lönepolitik underlättar både vid lönerevisioner och vid lönesättning av nyanställda. Lönediskriminering är förbjuden. På kursen lär du dig metoder för hur man genomför en lönekartläggning, analyserar resultatet och tar fram en handlingsplan för jämställda löner. Två alternativa utbildningstillfällen ges. Anmäl dig genom att klicka på länken för önskat utbildningsdatum.

  • 17 oktober 2012. Kursen är fullbokad.
  • 26 november 2012. Kursen är fullbokad.

 

Nå framgång med lika rättigheter

Arbetsmiljön är viktig för hur människor trivs, vad de åstadkommer och hur de utvecklas i sitt arbete. En god arbetsmiljö med ett öppet klimat gynnar verksamheten. Fack och arbetsgivare har en nyckelroll i arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter. Vill du stärka det arbete som redan bedrivs eller inspireras att komma igång? Två alternativa utbildningstillfällen ges. Anmäl dig genom att klicka på länken för önskat utbildningsdatum. 

  • 13 november 2012. Kursen är fullbokad.
  • 4 december 2012. Anmäl dig senast den 19 november. 
Publiceringsdatum: 2012-09-27