DO stämmer Veolia för diskriminering av busschaufför

Lyssna

Efter en längre tids sjukskrivning och rehabiliteringsträning skulle  mannen återgå till sitt arbete som busschaufför på halvtid. Men arbetsgivaren Veolia anpassade inte arbetsschemat så att han skulle kunna arbeta dagtid, utan sade istället upp mannen. Nu stämmer DO bussbolaget till Arbetsdomstolen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

– Det är viktigt att människor med funktionsnedsättning inte slås ut från arbetsmarknaden. Genom LAS har vi ett starkt anställningsskydd i Sverige och genom diskrimineringslagstiftningen ett särskilt skydd för människor med funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– Om vi menar allvar med den lagstiftning vi har är det här en osaklig uppsägning och diskriminering enligt lagen. Därför är det viktigt att vi nu får ärendet prövat i domstol, säger Agneta Broberg.

Mannen hade varit sjukskriven från sitt arbete som busschaufför sedan 2008  efter att ha drabbats av en hjärninfarkt. Sedan 2009 deltog han i ett rehabiliteringsprogram som leddes av Arbetsförmedlingen.

Arbetsträningen gick bra och enligt en överenskommelse mellan mannen, Arbetsförmedlingen och landstinget, som bussbolaget lovade att ”ta hänsyn till”, skulle han börja arbeta halvtid hösten 2011 med arbetstiden förlagd till dagtid från tidigast klockan 8.

Trots detta skickade bussbolaget hem ett schema till mannen med arbetspass som började mellan klockan 4 och 5 på morgonen. Några veckor senare sade bussbolaget upp mannen ”på grund av personliga skäl”.

Enligt diskrimineringslagen är en arbetsgivare skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder så att en arbetstagare med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning.

DO kräver att bolaget ska betala mannen 250 000 kronor för att ha brutit mot diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd (LAS).

Ärende 2011/1641

Publiceringsdatum: 2012-09-18