DO på nordiskt ombudsmannamöte

Lyssna
Människor samtalar kring ett bord

Diskussioner på mötet: Här Susanne Nour och Mandana Zarrehparvar från Det danske instituttet for menneskeretttigheder

Igår och idag medverkar representanter från DO på det årliga mötet för nordiska ombudsmän (Nordic Equality Bodies) i Köpenhamn. DO Agneta Broberg informerade om det senaste årets utveckling på DO.

De olika diskrimineringsmyndigheterna i nätverket finns i Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Danmark och Grönland. Kollegorna diskuterar olika frågor som rör myndigheterna i de olika länderna och deras mandat.

Fokus på mötet denna gång är temat ”aktiva åtgärder i arbetslivet”. Dessa frågor är extra intressanta för DO eftersom den svenska regeringen har tillsatt en utredning för utformningen av aktiva åtgärder framöver.

Sverige, Finland, Norge och Island är de länder som har någon form av bestämmelser för aktiva åtgärder. De skiljer sig dock delvis sig åt i sin utformning.

Mötets första dag har handlat om de olika ländernas erfarenheter av bestämmelser för aktiva åtgärder. Diskrimineringsmyndigheterna har haft diskussioner om hur man kan arbeta om bestämmelser saknas.

Ronald Craig från den norska ombudsmannen presenterade undersökningar och studier från forskning om aktiva åtgärder från främst den amerikanska kontexten. Han redovisade bland annat vilka typer av aktiva åtgärder som har haft störst effekt.

Publiceringsdatum: 2012-09-07