DO på Mänskliga Rättighetsdagarna 2012

Lyssna


DO arrangerar flera seminarier under MR-dagarna som pågår 12-13 november på Svenska Mässan i Göteborg. MR-dagarna är en mötesplats för dem som är intresserade av mänskliga rättigheter. DO medverkar även med ett informationsbord.

Syftet med MR-dagarna är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Köp av biljett och annan praktisk information

DO har en monter som heter H:66-67. Myndigheten medverkar även vid MR-helpdesken i entrén.

På MR-dagarnas webbplats går det att förköpa biljett. I mån av plats säljs även biljetter vid entrén under konferensdagarna men arrangörerna reserverar sig för ett tidigare stopp av försäljning. Vissa seminarier och utställningar är kostnadsfria.

Detaljerad information om ovanstående och hur man hittar till Svenska Mässan finns också på webbplatsen för Mänskliga Rättighetsdagarna/Praktisk information. 

 

Seminarium: Motverka vardagsrasismen!

FN:s deklarationer handlar om skydd mot arbetslöshet, rätten till en lämplig bostad och en tillfredsställande levnadsstandard. Seminariet handlar om hur ska dessa rättigheter ska tillgodoses. Vad krävs av arbetsförmedlingar, bostadsbolag, socialtjänst, skola och andra lokala aktörer för att minska diskrimineringen och förverkliga lika rättigheter och möjligheter för alla? Ett samtal om ansvar, utvecklingsarbete och forskning som kan förändra.

Medverkande:

Filippa Swanstein, Malmö Mot Diskriminering
Susanne Urban, Internationell migration och etniska relationer (IMER-förbundet)
Lasse Fryk, Centrum för Urbana Studier/Hammarkullen
Soraya Post, Enheten för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

Samtalsledare:

Eva Nikell, projektledare för Vägar till rättigheter på Diskrimineringsombudsmannen.

Tid:

Måndag 12 november 11.00-12.30

Arrangörer:

Diskrimineringsombudsmannen, Malmö mot Diskriminering/Sveriges antidiskrimineringsbyråer, IMER-förbundet, Centrum för Urbana Studier/Hammarkullen, Enheten för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

 

Seminarium: Demokratisk dialog eller spel för gallerierna?

Seriösa satsningar eller nya dimridåer? Vi tittar på konkreta modeller för dialog mellan det civila samhället och ansvariga tjänstemän och politiker utifrån Göteborgs Stads satsning på att göra Göteborg till en mindre heteronormativ stad. Vilka lärdomar kan vi dra?

 

Medverkande:

Kerstin Jansson, Diskrimineringsombudsmannen
Thomas Martinsson, kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor i Göteborg
Pia Emanuelsson, Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering
Nazem Tahvilzadeh, forskare vid Förvaltningshögskolan/Göteborgs Universitet.

Samtalsledare:

Anna-Carin Jansson, Göteborgs stad.

Tid:

Måndag 12 november 13.30-14.30

Arrangörer:

Diskrimineringsombudsmannen, Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering/Sveriges antidiskrimineringsbyråer och Göteborgs stad.

 

Seminarium: Tio steg mot rasism

En Europeisk koalition av städer har tagit fram ett tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering med stöd av UNESCO. Sveriges Kommuner och Landsting driver det svenska nätverket där även Diskrimineringsombudsmannen medverkar. På seminariet diskuteras hur detta fungerar i praktiken och vad kommunen egentligen har möjlighet att göra. Information om tiopunktsprogrammet och goda exempel från några av de medverkande kommunerna.

Medverkande:

Helena Rojas, Botkyrka kommun och vice president i det Europeiska nätverket av städer mot rasism (ECCAR)
Paul Lappalainen, utredare på Diskrimineringsombudsmannen och expert i det Europeiska nätverket av städer mot rasism (ECCAR)
Björn Kullander, Sveriges Kommuner och Landsting och samordnare av det svenska nätverket av kommuner mot rasism och diskriminering.

 

Tid:

Måndag 12 november 16.30-17.30  

Arrangörer:

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

Seminarium: Ursäkt, förhandling eller domstol 

Hur kan civilsamhället bli en aktiv motor för att förverkliga de mänskliga rättigheterna? Hur kan intresseorganisationerna använda sig av den lagfästa talerätten? Vilka andra verktyg finns för att försvara människors intressen i vardagen? Hur kan det lokala och nationella antidiskrimineringsarbetet samordnas?

Medverkande:

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman,
Vida Paridad, Diskrimineringsbyrån Uppsala,
Susanne Berg, Independent Living Institute,
Stellan Gärde, Internationella Juristkommissionen i Sverige och ApplyHumanRights.se.

Samtalsledare:

Lina Gidlund, svensk socioekonomisk EU-expert i antidiskrimineringsfrågor.

Tid:

Tisdag 13 november 10.30-12.00

 

Arrangörer:

Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringsbyrån Uppsala/Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Independent Living Institute och Internationella Juristkommissionen i Sverige

 

Seminarium: När tystnaden talar

Rätten till lika sjukvård och samma möjligheter på arbetsmarknaden är självklar för det flesta. Men så ser det inte ut för många personer som lever med en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning. Så vad kan man göra åt det? Ta del av aktuell forskning och erfarenheter från hur människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom upplever sin situation. Ett seminarium om diskriminering av personer med psykisk sjukdom och hur motstrategier kan utformas.

Medverkande:

Lars Hansson, professor, CEPI,
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll,
Kerstin Jansson, utredare Diskrimineringsombudsmannen,
Gertrud Magnusson, personlig ombud, Nacka kommun, Projektledare NSPH/Hjärnkol, Ambassadör från kampanjen Hjärnkoll.

Tid:

Tisdag 13 november 10.30-12.00

Arrangörer:

Handisam, Diskrimineringsombudsmannen, Nationell Samverkan för psykisk ohälsa (NSPH), Sensus, Centrum för Evidenbaserade psykosociala insatser (CEPI) och Yrkesförenings för personliga ombud (YPOS).

 

Publiceringsdatum: 2012-10-22