DO i Almedalen 2012

Lyssna
Illustration på ringmuren i Visby och pratbubblor innanför muren som symboliserar samtal.

Under Almedalsveckan fanns DO med i ett antal seminarer som handlade om vem som ska driva diskrimineringsmål, ojämställdhetens pris, löner, ålderdiskriminering i arbetslivet samt antimuslism. Här kan du kan läsa referat från några av seminarierna.

Ojämställdhetens pris

Vad är ojämställdhetens pris? Under en eftermiddag diskuterade politiker, forskare och praktiker hur bristen på jämställdhet tar sig uttryck i skola och arbetsliv. Vilka blir kostnaderna, både i form av fler sjukskrivningar och ökad psykisk ohälsa, men även i pengar?

Läs referatet från seminariet

Medverkande

Johan Lilly Gyberg, utredare, DO
Ingrid Gidlund, biträdande tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket
Katja Gillander Gådin, med dr i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet.
Sven Höper, chef, Göteborgs stad gymnasieutbildning
Anna Månsdotter, civ ek och med dr i folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, (s)
Helene Sandmark, docent i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola
Kajsa Svaleryd, jämställdhetsstrateg, Gävle kommun
Lennart Svensson, professor i sociologi, Apel FoU

Arrangör

Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställ.nu


Är jämställda löner ett hot mot svenska modellen?

Är jämställda löner hot ett mot svenska modellen? - "Alla" vill dit, men hur och när?

Medverkande

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, DO
Claes Stråth, generaldirektör, Medlingsinstitutet
Ingela Gardner Sundström, förhandlingsdelegationens ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Gunvor G Eriksson, gruppledare jämställdhetspolitisk talesperson, (MP)
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Anna D Öberg, moderator

Tillgänglighet

Seminariet teckentolkas inte och hörselslinga finns inte.

Arrangör

Akademikerförbundet SSR och Diskrimineringsombudsmannen


Ålder - dom eller möjlighet?

Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv kostar miljarder samtidigt som vi måste jobba längre. Vad behövs förändras för att uppnå ett hållbart arbetsliv för alla åldrar? Hur kommer man åt attityder och värderingar kring äldre arbetskraft? Hinder och möjligheter diskuteras från olika perspektiv.

Läs referatet från seminariet

Medverkande

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, DO
Åsa Lindh, generaldirektör, Europeiska Socialfonden
Dolores Kandelin-Mogard, kanslichef, Svensk Chefsförening
Lars-Arne Staxäng, talesman i äldrefrågor ledamot i Pensionsåldersutredningen, riksdagsledamot (M)
Jessica Bromander, avtalsansvarig ombudsman, Unionen/Rådet för Likabehandling
Jan-Eric Rönngren, rådgivare, KFO/Rådet för Likabehandling
Ulrika Fjällborg, moderator/redaktör, Veckans Affärer

Arrangör

Socialfondens temagrupp Tema Likabehandling

 

Vem ska driva diskrimineringsmål?

DO, lokala antidiskrimineringsbyråer, Hyresgästföreningen och fackförbundet Vision diskuterar hur civila samhället kan använda talerätten.

Vem ska driva diskrimineringsmål? Kan det civila samhällets organisationer använda den lagfästa talerätten? Vilka erfarenheter av att driva diskrimineringsfrågor finns inom fackförbund och hyresgästföreningen när det gäller arbete och bostäder?

Läs referatet från seminariet

Medverkande

Agneta Broberg, diskrimineringsombudman, DO
Frida Karlsson, Diskrimineringsbyrån Uppsala
Mikael Ruukel, Vision
Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen
Anna Samelius, Röda Korsets Byrå mot diskriminering på Gotland
Eva Nikell, moderator, projektledare för Vägar till rättigheter på DO

Arrangör

Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

 

Tillgänglighet som samhällsvinst och rättighet

Två helt nya rapporter från funktionshinderrörelsen, om tillgänglighet som samhällsvinst och som rättighet, presenteras och diskuteras av en sakkunnig panel med representanter för HSO, DHR, DO, Sveriges antidiskrimineringsbyråer och flera riksdagspartier.

Medverkande

Eva Nikell, utredare, Diskrimineringsombudsmannen
Ingrid Burman, Ordförande, Handikappförbunden
Maria Johansson, Ordförande, DHR För ett samhälle utan rörelsehinder.
Jesper Odelberg, Kulturarbetare.
Pia Emanuelsson, verksamhetsledare Göteborgs rättighetscenter, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Hans Backman, riksdagsledamot, Folkpartiet

Arrangör

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

 

Ny våg av antimuslimism?

Sedan Anders Breiviks terrorattacker i Oslo och Utöya har diskussionerna kring hatet mot muslimer intensifierats. Tillsammans med experter, forskare och politiker kommer vi att försöka besvara vissa frågeställningar. Vilken roll resp. ansvar har politikerna i det rådande samhällsklimatet? Vad kan antimuslimismen få för konsekvenser? Vilka utmaningar står civilsamhället inför?

Medverkande

Paul Lappalainen, expert/rådgivare, Diskrimineringsombudsmannen
Mattias Gardell, Professor, Uppsala universitet
Kitimbwa Sabuni, styrelseledamot, Muslimska mänskliga rättighetskommittén.  

Arrangör

Ibn Rushd studieförbund, Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer

Publiceringsdatum: 2012-06-08

Almedalskalendern

Länkar till seminarierna på Almedalsveckan webbplats (obs, öppnas i nya fönster):

Ojämställdhetens pris

Är jämställda löner ett hot mot svenska modellen?

Ålder - dom eller möjlighet?

Vem ska driva diskrimineringsmål?

Ny våg av antimuslimism?