2012

Lyssna
 • Aktuellt

  Se över plan mot diskriminering på arbetsplatsen

  2012-12-27
  Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Se över plan mot diskriminering på arbetsplatsen
 • Pressmeddelande

  Gravid konsult blev av med uppdraget – DO stämmer företaget

  2012-12-21
  En gravid kvinna som arbetade för ett bemanningsföretag orkade inte arbeta övertid flera dagar i sträck. Men efter att ha bett sin chef vid det inhyrande företaget att slippa övertiden blev hennes uppdrag uppsagt. Nu stämmer DO företaget som hyrde in kvinnan till Arbetsdomstolen (AD) för könsdiskriminering.
  Gravid konsult blev av med uppdraget – DO stämmer företaget
 • Aktuellt

  Ändring i diskrimineringslagen som rör kön och försäkring

  2012-12-18
  Könsskillnader i försäkringar är förbjudna i avtal som tecknas efter den 21 december 2012.
  Ändring i diskrimineringslagen som rör kön och försäkring
 • Aktuellt

  DO felaktigt sammanblandat med tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  2012-12-13
  I ett inslag i TV4 igår den 11 december anklagas DO för diskriminering på grund av ett antal anmälningar som inte utretts i tid hos den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Fallen hann preskriberas.
  DO felaktigt sammanblandat med tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Ideella organisationer mot åldersdiskriminering träffade DO

  2012-12-11
  –Många arbetsgivare motiverar att äldre medarbetare måste gå i pension för att bereda plats för yngre som behöver komma in i arbetslivet. Det bygger på föreställningen att det bara finns ett visst bestämt antal jobb på arbetsmarknaden och ställer åldersgrupp mot åldersgrupp.
  Ideella organisationer mot åldersdiskriminering träffade DO
 • Aktuellt

  Europeisk rättspraxis gäller även i svenska domstolar

  2012-12-11
  Vid ett seminarium förtydligade DO att europeisk rättspraxis kring likabehandling kan och bör åberopas i svenska domstolar. En tryckt svensk version av handboken om europeisk diskrimineringsrätt, delades ut vid mötet.
  Europeisk rättspraxis gäller även i svenska domstolar
 • Pressmeddelande

  DO-brev till arbetsgivare om deras ansvar att motverka diskriminering

  2012-12-10
  Kommande veckor får alla arbetsgivare med tio eller fler anställda – sammanlagt 41 000 arbetsplatser – ett brev från DO. Brevet handlar om de krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivarna vad gäller aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla och att motverka diskriminering.
  DO-brev till arbetsgivare om deras ansvar att motverka diskriminering
 • Aktuellt

  Förbudet mot åldersdiskriminering utvidgas

  2012-12-05
  Från 1 januari utvidgas förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen, till att omfatta många fler samhällsområden. DO sammanfattar ändringarna.
  Förbudet mot åldersdiskriminering utvidgas
 • Pressmeddelande

  DO stämmer pensionat för åldersdiskriminering

  2012-12-05
  Den unga kvinnan sökte ett sommarjobb som receptionist på ett pensionat. Men trots att hon hade erfarenhet av liknande jobb ansåg arbetsgivaren att hon var för ung. Nu stämmer DO pensionatet till AD för åldersdiskriminering.
  DO stämmer pensionat för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  DO överklagar dom till Högsta domstolen

  2012-12-04
  Hovrätten konstaterade liksom tingsrätten att det var diskriminering när Liljeholmens vårdcentral nekade ta emot en lesbisk kvinna som ville göra en medicinsk utredning inför en kommande insemination. DO anser dock att den utdömda diskrimineringsersättningen fortfarande är för låg och begär nu prövningstillstånd hos Högsta domstolen.
  DO överklagar dom till Högsta domstolen
 • Aktuellt

  Förebygg trakasserier i skolan genom att identifiera risker

  2012-12-03
  Kränkningar och trakasserier är vanliga i skolan. Det visar bland annat anmälningar till skolmyndigheterna och DO, rapporter och forskning. DO har medverkat i fyra regionala konferenser riktade till skolans och förskolans huvudmän i Stockholm, Malmö, Luleå och Göteborg.
  Förebygg trakasserier i skolan genom att identifiera risker
 • Aktuellt

  Handikappförbunden firade 70 år på FN:s internationella handikappdag

  2012-12-03
  Handikappförbunden firade 70-årsjubileum måndagen den 3 december, som också är Förenta Nationernas internationella handikappdag. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg talade under eftermiddagen på Handikappförbundens jubileumsseminarium, Medborgarperspektiv och makt – funktionshindersrörelsen mot framtiden.
  Handikappförbunden firade 70 år på FN:s internationella handikappdag
 • Aktuellt

  DO bjöd in ideella organisationer mot etnisk diskriminering

  2012-11-28
  Inbjudna från organisationer som arbetar mot etnisk diskriminering mötte upp på DO för en eftermiddag med ömsesidigt kunskapsutbyte. Mötet är det första i sitt slag som ska följas av flera.
  DO bjöd in ideella organisationer mot etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Rapport om skyddet för de nationella minoriteterna

  2012-11-21
  Europarådets rådgivande kommitté för tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter offentliggjorde idag sin tredje rapport om Sverige.
  Rapport om skyddet för de nationella minoriteterna
 • Aktuellt

  20 november är Transgender Day of Remembrance

  2012-11-20
  Transgender Day of Remembrance är en dag för att uppmärksamma hatbrott som transpersoner utsätts för. Minnesdagen inträffar den 20 november varje år. DO har bland annat ett informationsmaterial om transpersoner som tagits fram i samarbete med Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.
  20 november är Transgender Day of Remembrance
 • Aktuellt

  Positivt om kravet på sterilisering vid könskorrigering upphör

  2012-11-19
  I dag måste den som vill göra en könskorrigering gå med på att sterilisera sig, enligt gällande lagstiftning. I en departementsskrivelse föreslår Socialdepartementet att lagen ändras och att kravet tas bort. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg välkomnar detta förslag.
  Positivt om kravet på sterilisering vid könskorrigering upphör
 • Aktuellt

  DO bör vara kunskapskälla för mänskliga rättigheter

  2012-11-14
  –DO ska driva principiella ärenden just för att klargöra hur rättsläget ser ut vad gäller diskriminering. Vi ska också arbeta förebyggande och se till att diskriminering inte uppstår. Det sa diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg bland annat vid ett seminarium som DO arrangerade vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 12-13 november 2012.
  DO bör vara kunskapskälla för mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  Bengt Westerberg har lämnat utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet

  2012-11-09
  Enmansutredaren Bengt Westerberg har överlämnat betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74) till integrationsminister Erik Ullenhag. Utredningen handlar om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
  Bengt Westerberg har lämnat utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet
 • Aktuellt

  Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas

  2012-11-08
  Riksdagen har beslutat att utvidga skyddet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen träder i kraft från och med 1 januari 2013.
  Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas
 • Pressmeddelande

  DO ingår förlikning med Holmen skog

  2012-11-06
  DO och Holmen Skog har ingått en förlikning i ärendet där två unga kvinnliga plantsättare blev trakasserade av sin arbetsledare. Förlikningen innebär att kvinnorna får 60 000 kronor var.
  DO ingår förlikning med Holmen skog
 • Aktuellt

  Bred förankring en förutsättning för insamling av statistik

  2012-11-01
  DO har idag överlämnat en förstudie till regeringen om metoder för att samla in underlag för att utforma och följa upp arbetet mot diskriminering. Förstudien är gjord på uppdrag av regeringen.
  Bred förankring en förutsättning för insamling av statistik
 • Aktuellt

  Positivt att regeringen utreder Barnkonventionens ställning

  2012-10-26
  Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg ställer sig positiv till regeringens avsikt att låta utreda om Barnkonventionen ska införlivas i svensk lag.
  Positivt att regeringen utreder Barnkonventionens ställning
 • Pressmeddelande

  DO överklagar domen mot Veolia

  2012-10-24
  DO överklagar domen mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören, till hovrätten. DO anser att ersättningen till paret borde vara högre än vad tingsrätten beslutat.
  DO överklagar domen mot Veolia
 • Aktuellt

  Förenta Nationerna firar födelsedag

  2012-10-24
  Den 24 oktober för 67 år sedan föddes den globala säkerhetsorganisationen Förenta Nationerna, FN. Övertygelsen om en stark kraft som skulle kunna förhindra framtida krig var stor bland medlemsländernas ledare. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg uppmärksammar dagen.
  Förenta Nationerna firar födelsedag
 • Aktuellt

  DO på Mänskliga Rättighetsdagarna 2012

  2012-10-22
  DO arrangerar flera seminarier under MR-dagarna som pågår 12-13 november. MR-dagarna är en mötesplats för dem som är intresserade av mänskliga rättigheter. DO medverkar även med ett informationsbord.
  DO på Mänskliga Rättighetsdagarna 2012
 • Aktuellt

  DO bjöd in ideella organisationer för jämställdhet

  2012-10-16
  Representanter för mer än 20 frivilliga organisationer som arbetar för jämställdhet och mot könsdiskriminering kom till DO för ett så kallat dialogmöte den 16 oktober 2012. Kunskapsutbytet är ett led i myndighetens arbete för att stärka relationen till det civila samhället.
  DO bjöd in ideella organisationer för jämställdhet
 • Aktuellt

  Gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras i arbetslivet

  2012-10-12
  Kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller under föräldraledigheten. Detta får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv: de får inte ett jobb de sökt men har kvalifikationer för eller går miste om en befordran. En konsekvens är att kvinnor hamnar efter lönemässigt, män tjänar drygt 1 miljon kronor mer under ett yrkesverksamt liv.
  Gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  DO stämmer badrumsföretag till AD

  2012-10-12
  Kvinnan fick inte det utlovade jobbet som säljare när hon berättade att hon var gravid. Nu stämmer DO företaget till Arbetsdomstolen (AD).
  DO stämmer badrumsföretag till AD
 • Aktuellt

  Från slavhandel till arbete mot rasism

  2012-10-09
  För 165 år sedan var Sverige en del i den transatlantiska slavhandeln. Idag arbetar DO på uppdrag av den svenska riksdagen med att motverka rasism och etnisk diskriminering.
  Från slavhandel till arbete mot rasism
 • Aktuellt

  Arbetsgivarens ansvar om personal diskriminerar

  2012-10-05
  Det är arbetsgivarens ansvar om personalen diskriminerar. Det sa Agneta Broberg i P1 morgons intervju den 3 oktober, apropå reportaget om att romer diskrimineras på bensinstationer runtom i Sverige. Felaktiga uppgifter förekommer i medierna om hur många anmälningar som kommer in till DO. Läs mer.
  Arbetsgivarens ansvar om personal diskriminerar
 • Pressmeddelande

  Veolias busschaufför trakasserade passagerare

  2012-10-02
  Paret som åkte buss med Veolia och blev utskällda av chauffören, utsattes för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet. Det meddelar Solna tingsrätt i en dom idag. Veolia ska betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan i diskrimineringsersättning.
  Veolias busschaufför trakasserade passagerare
 • Aktuellt

  Samsyn om svårigheter att jobba mot diskriminering inom EU

  2012-10-01
  DO medverkade vid ett möte för erfarenhetsutbyte arrangerat av Equinet, som är de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. På mötet diskuterade representanter från ett 20-tal EU-länder sina erfarenheter av att tackla så kallad underrapportering.
  Samsyn om svårigheter att jobba mot diskriminering inom EU
 • Aktuellt

  DO utbildar i jämställda löner och lika rättigheter

  2012-09-27
  Ta chansen att under en dags utbildning lära dig hur din organisation lyckas med jämställda löner. DO:s kurser för dig i arbetslivet riktar sig till dig som är chef, HR-handläggare, fackombud, ombud med mer. På våra endagskuser kan du även lära metoder för att främja allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  DO utbildar i jämställda löner och lika rättigheter
 • Aktuellt

  Rapport om Sveriges arbete mot rasism

  2012-09-25
  Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) publicerade idag sin fjärde rapport om Sverige.
  Rapport om Sveriges arbete mot rasism
 • Aktuellt

  DO utbildar i lika rättigheter i förskola och skola

  2012-09-19
  Förskola och skola har ett ansvar att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska förebygga trakasserier. Du som är förskolechef, skolledare eller arbetar med likabehandling inom förskola och skola kan anmäla dig till DO:s endagskurser i likabehandling.
  DO utbildar i lika rättigheter i förskola och skola
 • Aktuellt

  DO stämmer Veolia för diskriminering av busschaufför

  2012-09-18
  Efter en längre tids sjukskrivning och rehabiliteringsträning skulle mannen återgå till sitt arbete som busschaufför på halvtid. Men arbetsgivaren Veolia anpassade inte arbetsschemat så att han skulle kunna arbeta dagtid, utan sade istället upp mannen. Nu stämmer DO bussbolaget till Arbetsdomstolen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer Veolia för diskriminering av busschaufför
 • Aktuellt

  Stöd till antidiskrimineringsbyråer permanentas

  2012-09-10
  DO välkomnar att Antidiskrimineringsbyråerna (ADV:erna) nu får en möjlighet att gå från en osäker projekttillvaro till en mer permanent verksamhet. Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen att stödet ska bli permanent till organisationer som arbetar med att bekämpa diskriminering.
  Stöd till antidiskrimineringsbyråer permanentas
 • Aktuellt

  DO på nordiskt ombudsmannamöte

  2012-09-07
  Igår och idag medverkar representanter från DO på det årliga mötet för nordiska ombudsmän (Nordic Equality Bodies) i Köpenhamn. DO Angeta Broberg informerade om det senaste årets utveckling på DO.
  DO på nordiskt ombudsmannamöte
 • Aktuellt

  Ny version av programmet Lönelots

  2012-08-30
  Står du inför lönerevision och ska göra en arbetsvärdering eller lönekartläggning? Nu lanserar DO en ny version av programmet Lönelots som kan vara ett bra stöd i arbetet.
  Ny version av programmet Lönelots
 • Pressmeddelande

  DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor

  2012-08-15
  DO inleder nu två granskningar av sammantaget 70 arbetsgivare och grundskolor för att se hur dessa lever upp till lagens krav på aktiva åtgärder. Detta är de första större granskningar gällande aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades 2009. Under våren har en särskild granskningsenhet byggts upp.
  DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor
 • Aktuellt

  Ny handledning för likabehandling

  2012-08-10
  Lika rättigheter i skolan är ett stöd i skolans likabehandlingsarbete. Den tar upp varför skolan ska arbeta med likabehandling, hur arbetet kan bedrivas samt viktiga principer, lagar och regler. Handledningen innehåller även ett ”hjul” som konkret visar hur ni kan arbeta med de olika stegen i planen mot diskriminering och kränkande behandling.
  Ny handledning för likabehandling
 • Aktuellt

  DO på Pride 2012

  2012-07-27
  DO kommer under Stockholm Pride 2012 att medverka i ett seminarium i Pride House. Utredare från DO kommer att stå i Regeringskansliets tält för att svara på frågor om diskriminering och främjande arbete.
  DO på Pride 2012
 • Aktuellt

  DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga

  2012-07-18
  Ett nyfött barn togs ifrån sina föräldrar på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. DO har utrett ärendet och bedömer att paret har diskriminerats genom kommunens bristfälliga utredning.
  DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga
 • Aktuellt

  DO välkomnar ny utredning om aktiva åtgärder

  2012-07-13
  DO ser positivt på att en ny utredning har tillsatts om hur aktiva åtgärder kan förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
  DO välkomnar ny utredning om aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  DO träffar förlikning i fall där taxichaufför trakasserat kvinna

  2012-07-13
  En kvinna anmälde att en taxichaufför hade utsatt henne för trakasserier med koppling till hudfärg och kön. DO har nu ingått en förlikning som innebär att åkeriföretaget betalar 60 000 kronor till kvinnan.
  DO träffar förlikning i fall där taxichaufför trakasserat kvinna
 • Pressmeddelande

  DO stämmer restaurang som nekat romska kvinnor inträde

  2012-07-06
  De tre romska kvinnorna skulle gå på restaurang för att sjunga karaoke. Men de nekades tillträde om de inte tog av sig sina långa kjolar. Nu stämmer DO restaurangen och kräver att den betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av kvinnorna.
  DO stämmer restaurang som nekat romska kvinnor inträde
 • Aktuellt

  Vem ska driva diskrimineringsmål?

  2012-07-06
  I slutet av juni överlämnade DO skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” till regeringen. DO:s utgångspunkt är att det behövs fler aktörer i samhället för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. DO ser gärna att regeringen tillsätter en utredning med förslag om hur detta konkret skulle kunna gå till.
  Vem ska driva diskrimineringsmål?
 • Aktuellt

  DO:s halvårsstatistik

  2012-07-02
  Antalet anmälningar till DO minskade första halvåret i år med 14 procent jämfört med 2011, från 969 till 831 anmälningar. Den största minskningen har skett inom arbetslivsområdet, 28 procent. Ett område där anmälningarna ökat är sjukvården, 26 procent.
  DO:s halvårsstatistik
 • Pressmeddelande

  Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

  2012-06-26
  Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att driva sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO överlämnar till regeringen.
  Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål
 • Aktuellt

  Debatt: Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

  2012-06-26
  Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO, överlämnar till regeringen idag. Det skriver Agneta Broberg i en debattartkiel som publiceras i Svenska dagbladet idag.
  Debatt: Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål
 • Pressmeddelande

  DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till man med funktionsnedsättning

  2012-06-15
  En man med rullstol besökte tillsammans med sin personliga assistent en pizzeria för att äta. Men när assistenten skulle beställa en starköl åt honom blev det ”nej” eftersom servitören inte visste ”vilka mediciner mannen tog”. Nu stämmer DO pizzerian för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till man med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  Ett steg i rätt riktning – otillgänglighet måste ingå i diskrimineringsskyddet

  2012-06-15
  DO välkomnar riksdagens tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Regeringen ska nu skyndsamt återkomma med ett lagförslag.
  Ett steg i rätt riktning – otillgänglighet måste ingå i diskrimineringsskyddet
 • Pressmeddelande

  DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet

  2012-06-15
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har de senaste fyra åren fått in över 700 anmälningar från personer med funktionsnedsättning som utestängs från samhället på grund av bristande tillgänglighet. Hittills har diskrimineringslagen inte erbjudit skydd mot denna form av diskriminering. DO anser att det nu är dags att ett sådant skydd införs i lagen.
  DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet
 • Aktuellt

  Kraftsamling för jämlik vård

  2012-06-13
  Vården och hälsan i Sverige är inte jämlik – och har sedan slutet på 80-talet blivit alltmer ojämlik. På måndagen diskuterade DO, tillsammans med olika sjukvårdsaktörer, ojämlikheten, ökande klyftor, och diskriminerande bemötande i vården – och visade på metoder och vägar att förbättra situationen.
  Kraftsamling för jämlik vård
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2012

  2012-06-08
  Under Almedalsveckan fanns DO med i ett antal seminarer som handlade om vem som ska driva diskrimineringsmål, ojämställdhetens pris, löner, ålderdiskriminering i arbetslivet samt antimuslism. Här kan du kan läsa referat från några av seminarierna.
  DO i Almedalen 2012
 • Aktuellt

  Pressinbjudan: Kraftsamling för jämlik vård

  2012-06-05
  I dagens Sverige lever människor kortare liv i fattiga förorter, människor som har psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står t o m utanför det svenska vårdsystemet!
  Pressinbjudan: Kraftsamling för jämlik vård
 • Pressmeddelande

  DO och Uppsala kommun träffar förlikning i fall med föräldraledig förskollärare

  2012-06-04
  Uppsala kommun ville inte låta en förskollärare som varit föräldraledig i flera år delta i en lönerevision. Först efter upprepade kontakter med kommunen fick kvinnan lönepåslag. Nu har DO och kommunen nått en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor i ersättning.
  DO och Uppsala kommun träffar förlikning i fall med föräldraledig förskollärare
 • Aktuellt

  Romer diskrimineras på bostadsmarknaden

  2012-05-30
  Diskriminering på bostadsmarknaden är ett stort problem för många romer. Rätten till bostad är fastslagen i bland annat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den svenska diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på bostadsmarknaden. DO stämmer nu en hyresvärd i domstol för att ha nekat en romsk kvinna flytta in i den lägenhet hon redan skrivit kontrakt på.
  Romer diskrimineras på bostadsmarknaden
 • Pressmeddelande

  DO stämmer hyresvärd som nekat romsk familj bostad trots påskrivet hyreskontrakt

  2012-05-29
  En romsk kvinna som skrivit på ett hyreskontrakt och betalat förskottshyra fick inte flytta in i sin nya lägenhet. Hyresvärden sa att grannarna skulle flytta därifrån om hon flyttade in. DO stämmer nu hyresvärden för etnisk diskriminering och yrkar att han betalar diskrimineringsersättning till kvinnan och hennes två barn.
  DO stämmer hyresvärd som nekat romsk familj bostad trots påskrivet hyreskontrakt
 • Aktuellt

  DO: Stärk diskrimineringsskyddet!

  2012-05-25
  Anmälningar om bristande tillgänglighet och brev som DO tar emot synliggör hur människor som har funktionsnedsättningar hindras från att ta del av sina mänskliga rättigheter. Det handlar om allt från möjligheten att utbilda sig på lika villkor till att delta i arbetslivet och att kunna utnyttja sin rösträtt.
  DO: Stärk diskrimineringsskyddet!
 • Pressmeddelande

  DO och Håbo kommun förliks i fall där pojke nekades plats i skola

  2012-05-16
  Eleven nekades plats i den skolklass han sökt till därför att han var pojke. Nu har DO och Håbo kommun nått en förlikning. Skolan och kommunen inser att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagar det obehag eleven fått utstå. Skolan ser också över sina antagningsrutiner.
  DO och Håbo kommun förliks i fall där pojke nekades plats i skola
 • Aktuellt

  Webbverktyg Plan för skolan och förskolan

  2012-05-10
  Med DO:s webbverktyg kan ni ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  Webbverktyg Plan för skolan och förskolan
 • Aktuellt

  Diskriminering mot romer tar sig tydliga uttryck

  2012-05-04
  Anmälningar till DO visar att det är vanligt att romer nekas tillträde till och servering på exempelvis restauranger, kaféer och butiker. Romska kvinnor är särskilt utsatta för den här typen av diskriminering på offentliga platser.
  Diskriminering mot romer tar sig tydliga uttryck
 • Pressmeddelande

  Vanligt att romer utestängs från offentliga platser

  2012-05-04
  Anmälningar till DO visar att det är vanligt att romer nekas tillträde till butiker, restauranger och kaféer. DO har i två aktuella ärenden funnit att fem kvinnor, som inte fått komma in på ett kafé respektive en restaurang, har blivit utsatta för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet.
  Vanligt att romer utestängs från offentliga platser
 • Aktuellt

  DO på HBTQ-festivalen

  2012-05-02
  Känner du till dina rättigheter? Besök vårt tält eller gå på vårt seminarium i Göteborg den 30 maj-3 juni.
  DO på HBTQ-festivalen
 • Pressmeddelande

  DO förliks med restaurang som nekade man med rullstol äta lunch

  2012-04-25
  En man och hans vän, som båda använder rullstol, skulle äta på en restaurang i Jönköping tillsammans med sina assistenter. Men restaurangchefen tyckte inte att de passade på restaurangen och gav dem inget bord. Nu har DO och restaurangen träffat en förlikning på 25 000 kronor.
  DO förliks med restaurang som nekade man med rullstol äta lunch
 • Aktuellt

  DO stämmer taxibolag för etniska trakasserier av kvinna

  2012-04-18
  En taxichaufför trakasserade en kvinna, som arbetade som ledsagare åt en person med funktionsnedsättning, under en färdtjänstresa. Chauffören uttryckte kränkande tillmälen med koppling till hudfärg och kön. DO stämmer nu taxibolaget för diskriminering.
  DO stämmer taxibolag för etniska trakasserier av kvinna
 • Aktuellt

  Vardagsrasism

  2012-04-17
  Anmälningar till DO, rättsfall, rapporter från nationella och internationella organ samt forskning, visar att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet är en del av många personers vardag. Vardagsrasismen påverkar människors hälsa och tillgång till rättigheter.
  Vardagsrasism
 • Aktuellt

  Jämlik vård - nationell konferens den 11 juni 2012

  2012-04-13
  I dagens Sverige är medellivslängden lägre i fattiga områden, människor som har en psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med helt utanför det svenska vårdsystemet. Ojämlikheten inom vård och hälsa har under de senaste decennierna ökat.
  Jämlik vård - nationell konferens den 11 juni 2012
 • Pressmeddelande

  DO stämmer skogsbolag för könstrakasserier

  2012-04-05
  De två unga kvinnorna arbetade extra som plansättare åt skogsbolaget Holmen sommaren 2011. Kvinnorna utsattes för upprepade trakasserier och särbehandling av sin arbetsledare under sina arbetspass. DO stämmer nu skogsbolaget till Arbetsdomstolen.
  DO stämmer skogsbolag för könstrakasserier
 • Aktuellt

  DO positiv till förslag för att stärka nationella minoritetsspråken

  2012-04-04
  DO ställer sig positiv till Högskoleverkets rapport ”Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur kan den tryggas?” vars syfte är ge förslag på hur rätten till utbildning i och på de nationella minoritetsspråken kan säkerställas.
  DO positiv till förslag för att stärka nationella minoritetsspråken
 • Aktuellt

  Förlikning DO – Försäkringskassan gällande gravida kvinnors sjukpenning

  2012-03-22
  Det var diskriminering när Försäkringskassan nekade betala ut sjukpenning till kvinnor med graviditetsbesvär. Det blev följden av att Högsta domstolen sade nej till prövningstillstånd i januari. Nu har DO och Försäkringskassan ingått en förlikning som innebär att tolv kvinnor får ersättning på 15 000 kronor vardera.
  Förlikning DO – Försäkringskassan gällande gravida kvinnors sjukpenning
 • Aktuellt

  DO stämmer ägare till trafikskola för sexuella trakasserier

  2012-03-22
  En kvinna har anmält att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier och repressalier på den trafikskola där hon arbetade som receptionist. DO stämmer nu trafikskolan i Arbetsdomstolen och yrkar på att arbetsgivaren betalar 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer ägare till trafikskola för sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  DO stämmer företag för att ha nekat gravid kvinna löneökning

  2012-03-19
  En kvinna blev lovad ett lönepåslag vid fortsatt anställning efter provanställningen. Men då företagsledningen fick reda på att kvinnan var gravid drogs lönehöjningen tillbaka. DO stämmer nu företaget till AD för könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen.
  DO stämmer företag för att ha nekat gravid kvinna löneökning
 • Aktuellt

  Ny bok: Så skapar du förändring

  2012-03-14
  En ny handbok, MedVerkan, som DO har varit med och tagit fram, ska vara ett stöd i det praktiska likabehandlingsarbetet på arbetsplatsen.
  Ny bok: Så skapar du förändring
 • Aktuellt

  Ny rapport: svensk sjukvård inte jämlik

  2012-03-13
  Svensk sjukvård är inte jämlik och det finns problem med diskriminering. Vissa grupper av patienter upplever att de får ett sämre bemötande än andra. Det finns också grupper som har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård. Det visar DO:s rapport ”Rätten till sjukvård på lika villkor”.
  Ny rapport: svensk sjukvård inte jämlik
 • Aktuellt

  Kurser för skolan och förskolan

  2012-03-12
  Passa på att anmäla dig till vårens kurser som ger vägledning i likabehandlingsarbetet i förskolor och skolor. Lika rättigheter och möjligheter i skolan är den 26 april i Lund och Lika rättigheter och möjligheter i förskolan är den 2 maj i Örebro.
  Kurser för skolan och förskolan
 • Aktuellt

  DO granskar trakasserier mot kör på skola i Malmö

  2012-03-09
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att granska trakasserier mot elever som deltar i en feministisk kör på Heleneholms gymnasium i Malmö. DO har via media och genom kontakt med en elev på skolan fått kännedom om trakasserierna som bland annat förekommit på körens Facebooksida.
  DO granskar trakasserier mot kör på skola i Malmö
 • Aktuellt

  8 mars: Gravida kvinnor diskrimineras i arbetslivet

  2012-03-08
  Unga kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller ska vara föräldralediga. Det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv.
  8 mars: Gravida kvinnor diskrimineras i arbetslivet
 • Aktuellt

  8 mars: Lönekartläggning kan minska lönegapet

  2012-03-07
  Kvinnor och män tjänar fortfarande olika mycket. Arbetsgivare har ett stort ansvar att se till att osakliga löneskillnader som har samband med kön försvinner. Det finns verktyg för att leva upp till lagens krav och därigenom förhindra lönediskriminering.
  8 mars: Lönekartläggning kan minska lönegapet
 • Pressmeddelande

  Skola beklagar diskriminerande antagningsregler

  2012-03-06
  En pojke nekades plats på en friskola i Västerås på grund av sin diagnos. Efter att skolan medgett sitt ansvar och bett pojken om ursäkt har DO och skolan träffat en överenskommelse som innebär att skolan ändrar sina antagningsrutiner och ger pojken en viss ekonomisk kompensation.
  Skola beklagar diskriminerande antagningsregler
 • Pressmeddelande

  Förlikning sedan gravid kvinna nekades anställningsintervju hos Göteborgs stad

  2012-03-02
  En kvinna sökte en tjänst vid trafikkontoret i Göteborgs stad. Kvinnans anställningsintervju avbokades efter att hon berättat att hon var gravid. Nu har DO träffat en förlikning med Göteborgs stad som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Förlikning sedan gravid kvinna nekades anställningsintervju hos Göteborgs stad
 • Aktuellt

  Nya kurser från DO

  2012-03-01
  Nu kan du anmäla dig till två kurser inom arbetslivet område: Bättre flyt med jämställda löner eller nå framgång med lika rättigheter och möjligheter på jobbet!
  Nya kurser från DO
 • Pressmeddelande

  Gymnasieskola gjorde för lite mot trakasserier

  2012-03-01
  Den kvinnliga eleven blev upprepade gånger utsatt för sexuella trakasserier av en manlig elev som gick på samma gymnasieprogram. Nu stämmer DO kommunen för att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att snabbt få stopp på trakasserierna.
  Gymnasieskola gjorde för lite mot trakasserier
 • Aktuellt

  DO förlikas om kockutbildning: ”Positivt att Arbetsförmedlingen ser över avsmakningskrav”

  2012-02-28
  Den unga kvinnan blev hänvisad till en kockutbildning av Arbetsförmedlingen. Men hon kunde aldrig börja där eftersom det krävdes att eleverna skulle smaka fläskkött, något som kvinnan vägrade eftersom hon är muslim.
  DO förlikas om kockutbildning: ”Positivt att Arbetsförmedlingen ser över avsmakningskrav”
 • Aktuellt

  DO får regeringsuppdrag om statistik

  2012-02-16
  DO får i uppdrag att i samråd med bland annat Statistiska Centralbyrån, SCB, ta fram metoder för att föra statistik rörande levnadsförhållanden med avseende på bland annat etnisk tillhörighet, könsidentitet och könsuttryck och sexuell läggning.
  DO får regeringsuppdrag om statistik
 • Aktuellt

  DO granskar skola i Linköping efter Facebook-omröstning

  2012-02-16
  På Facebook pågår omröstningar där elever bedöms och kommenteras av andra elever utifrån utseende. Nu granskar DO en av skolorna där problemet förekommer.
  DO granskar skola i Linköping efter Facebook-omröstning
 • Aktuellt

  Förlikning efter att hyresvärd förbjudit hyresgäst att bära romska kläder

  2012-02-13
  En kvinna anmälde sin hyresvärd för etniska trakasserier efter att värden förbjudit henne och hennes besökare att bära romska kläder i huset. DO har nu ingått en förlikning som innebär att hyresvärden betalar 37 500 kronor till kvinnan.
  Förlikning efter att hyresvärd förbjudit hyresgäst att bära romska kläder
 • Aktuellt

  Release av rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv”

  2012-02-10
  Både yngre och äldre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer. Det visar en ny studie om åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, som DO presenterade idag.
  Release av rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv”
 • Aktuellt

  DO stämmer Göteborgs fotbollsförbund för åldersdiskriminering

  2012-02-10
  65-åring fick inte jobbet som spelarutbildare hos Göteborgs fotbollsförbund trots bättre meriter. Nu stämmer DO förbundet för åldersdiskriminering.
  DO stämmer Göteborgs fotbollsförbund för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  HD prövar inte fällande dom mot Försäkringskassan i graviditetsmål

  2012-02-10
  Försäkringskassan utsatte fyra kvinnor för könsdiskriminering genom att neka dem sjukpenning för att deras besvär berodde på att de var gravida. Högsta domstolen prövar inte hovrättens fällande dom mot Försäkringskassan som nu ska betala 15 000 kronor vardera i skadestånd till kvinnorna.
  HD prövar inte fällande dom mot Försäkringskassan i graviditetsmål
 • Aktuellt

  Beställ DO:s material

  2012-02-10
  DO har många publikationer för dig som till exempel är arbetsgivare eller utbildningsanordnare och ska jobba förebyggande mot diskriminering. Även du som vill veta vilka rättigheter du har kan beställa information från DO. Du som bara vill veta mer till exempel om hur diskrimineringen ser ut inom ett visst område kan också hitta bra rapporter och informationsmaterial på DO:s webbplats.
  Beställ DO:s material
 • Aktuellt

  Nytt år ny plan

  2012-02-10
  Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Nytt år ny plan
 • Aktuellt

  DO välkomnar Skolverkets vägledning om religiös klädsel i skolan

  2012-01-11
  Alla elever ska vara välkomna till skolan, även elever som bär heltäckande slöja. Skolornas huvudmän ska visa respekt för enskilda elevers klädval, särskilt religiös klädsel.
  DO välkomnar Skolverkets vägledning om religiös klädsel i skolan
 • Aktuellt

  DO stämmer Uppsala kommun för brott mot föräldraledighetslagen

  2012-01-11
  En kvinna som varit föräldraledig flera år från sin förskollärartjänst i Uppsala kommun fick inget lönepåslag i samband med lönerevisionen. Först efter många kontakter med chefer och en anmälan till DO fick kvinnan sin lönehöjning. DO stämmer nu Uppsala kommun till AD för brott mot föräldraledighetslagen.
  DO stämmer Uppsala kommun för brott mot föräldraledighetslagen
 • Aktuellt

  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete

  2012-01-11
  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete ”Vägar till rättigheter” är en inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete riktar sig i första hand till dig som är verksam i en ideell förening, ett nätverk eller en lokal aktionsgrupp som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. Ett syfte är att stärka tillgången till de mänskliga rättigheterna genom att visa vilka vägar som finns till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.
  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete
Publiceringsdatum: 2012-01-11