Katri Linna till ny tjänst på regeringskansliet

Lyssna
Regeringen har idag beslutat att förflytta diskrimineringsombudsman Katri Linna till en tjänst inom Regeringskansliet.

Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, har utsetts till vikarierande DO.

Katri Linna arbetar vidare som generaldirektör, med uppdrag att ta fram en vitbok om övergrepp mot svenska romer under 1900-talet. Ny ordinarie diskrimineringsombudsman kommer att tillsättas efter att tjänsten har utlysts i vederbörlig ordning.

Läs mer på regeringens hemsida

Publiceringsdatum: 2011-02-01