Förlikning med landstinget i Värmland

Lyssna
DO har stämt landstinget i Värmland sedan en kvinna med invandrarbakgrund blev respektlöst bemött av sin läkare. Nu har parterna löst tvisten genom en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor.

Kvinnan sökte hjälp på sjukhuset för smärtor i knä och lår. Men när hon kom in i mottagningsrummet tillsammans med tolken frågade läkaren varför hon inte lärt sig svenska, trots 15 år i Sverige. Han upprepade frågan flera gånger och kommenterade också hennes ansiktstatueringar.

Kvinnan mådde så dåligt efter besöket att hon inte sökt vård igen, trots att besvären fortsatte.

DO stämde landstinget i Värmland för direkt diskriminering och trakasserier som har samband med etnicitet. DO krävde att landstinget skulle betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Nu har parterna i stället löst tvisten genom en förlikning, som ger kvinnan 30 000 kronor.

DO:s processförare Laine Nõu Strömgren understryker att tillgången på vård är en mänsklig rättighet.

– Idag ser vi hur ovidkommande faktorer som etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning gör att människor kränks eller får sämre vård. Huvudmännen måste ta ansvar för att ge alla patienter vård på lika villkor.

För ytterligare information ring DO:s presstjänst tfn 08- 120 20 710.

Ärende ANM 2009/337

Bakgrund

Under 2010 och 2011 har Diskrimineringsombudsmannen fokus på rätten till sjukvård på lika villkor utan diskriminering. En undersökning som DO låtit göra visar att personer med annat modersmål än svenska är mindre nöjda med bemötandet inom vården än personer som har svenska som modersmål.

Publiceringsdatum: 2011-02-24