Förhandling i AD: Elev nekades sommarpraktik på frisersalong för att hon bar huvudduk

Lyssna
På onsdag den 26 januari tar Arbetsdomstolen upp ett fall där en högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong med tillhörande café för att hon bar huvudduk. DO har stämt företaget och kräver 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Malmö stad genomför varje år ett projekt där stadens högstadieelever erbjuds att få praktisera på olika arbetsplatser under sommaren. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att fördela elever på olika arbetsplatser. Elevernas praktikersättning betalas av Malmö stad.

2009 erbjöd sig den kombinerade frisersalongen och caféet att ta emot sommarpraktikanter. Men när den tilltänkta praktikanten kom till salongen, tillsammans med skolkuratorn, blev hon uppmanad att ta av sig sin huvudduk. Enligt den frisör som tog emot henne passade huvudduk inte ihop med salongens klädpolicy. Den unga kvinnan ville inte ta av sig huvudduken utan frågade om hon inte kunde få praktisera i cafédelen istället, men fick svaret att det inte fanns plats för henne där. 

Kvinnan anmälde företaget till DO. DO har utrett anmälan och gör bedömningen att företaget har utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med hennes religion och kön, genom att neka henne praktikplats med hänvisning till att hon bär huvudduk. DO har därför stämt företaget i Arbetsdomstolen och kräver 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

För ytterligare kommentarer ring presstjänsten 08- 120 20 710.

Ärende ANM 2009/1618

Publiceringsdatum: 2011-02-07