DO utbildar handledare i icke-diskriminering på länsstyrelserna

Lyssna
På måndag den 17 januari ska 50 personer från Sveriges alla länsstyrelser utbildas i mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. DO ansvarar för den del av utbildningen som handlar om orsaker och mekanismer bakom diskriminering.

De 50 personer som går utbildningen kommer i sin tur att fungera som handledare när länsstyrelserna inleder en bred satsning på att utbilda all sin personal i MR-frågor och icke-diskriminering.

Målet är att alla länsstyrelser ska arbeta fram en likabehandlingsstrategi som kan tillämpas på alla sju de diskrimineringsgrunderna, likaväl som frågor gällande mänskliga rättigheter. Strategierna ska kunna användas både i länsstyrelsernas verksamhet gentemot allmänheten och i deras arbetsgivarroll. De 50 handledarna blir nyckelpersoner i likabehandlingsarbetet.

Satsningen är resultatet av övergripande projekt där alla länsstyrelser deltagit och som utmynnat i en gemensam plan för lika rättigheter och möjligheter.

För ytterligare upplysningar kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Publiceringsdatum: 2011-01-27