AD-dom: 30 000 till kvinna som fick sluta jobbet för att hon kunde få barn

Lyssna

Det var både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen när en mjölkbonde i Skåne inte ville anställa en ung kvinna sedan hon fått missfall. Det beslutade Arbetsdomstolen, AD, i en dom på onsdagen. Bonden ska nu betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.

Kvinnan fick via Arbetsförmedlingen en praktikplats hos mjölkbonden våren 2009. Hon uttryckte flera gånger en önskan om fortsatt anställning.

I början av maj fick kvinnan missfall, något som hon berättade för sin arbetsgivare dagen efter att det skett. Några dagar senare avbröt arbetsgivaren hennes praktiktjänstgöring. I ett inspelat samtal i slutet av maj förklarade han att han inte ville anställa någon som ville ha barn, eftersom det skulle bli dyrt och besvärligt för företaget att hitta en ersättare i samband med föräldraledigheten.

AD har beslutat att mjölkbonden utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med kön när hon nekades anställning. Kvinnan har också missgynnats i strid med föräldraledighetslagen, eftersom en av orsakerna till att hon nekades fortsatt anställning var en förväntad framtida föräldraledighet.

DO Katri Linna är glad över AD-domen och att den unga kvinnan får upprättelse.

– Många kvinnor stöter på svårigheter i arbetslivet när de blir gravida eller ska vara föräldralediga, särskilt när det gäller att få eller att behålla ett jobb. Ofta är det unga kvinnor med osäkra anställningsförhållanden som blir av med jobbet. Det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv.

Fortfarande har många mindre arbetsgivare dålig kunskap om diskrimineringsskyddet och föräldraledigas rättigheter.

– DO ser att det finns ett behov av främjandeåtgärder och utbildningar för denna grupp. Vi håller just nu på att planera för hur vi kan gå vidare med detta

Under förhandlingen i Arbetsdomstolen sade den arbetsförmedlare som medverkat till att kvinnan fick praktikplatsen att han aldrig skulle rekommenderat henne om han vetat att hon var gravid. Uttalandet har lett till att kvinnan även anmält Arbetsförmedlingen till DO.

För ytterligare kommentarer ring DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Ärende ANM 2009/1140

Bakgrund

Under 2010 och 2011 har DO ett särskilt fokus på hur arbetsgivare och fack kan motverka diskriminering. Fokusgruppen hade i november ett referensgruppsmöte med arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare där frågorna om småföretagens villkor var uppe till diskussion

Publiceringsdatum: 2011-01-27

Ladda ned

Läs AD:s dom här