Pressmeddelanden och aktuellt från 2011

Lyssna
 • Aktuellt

  DO förlikas med Umeå kommun

  2012-01-11
  DO har träffat en förlikning med Umeå kommun. Kommunen ska betala 50 000 kronor till en elev som utsatts för sexuella trakasserier av en lärare i en kommunal skola.
  DO förlikas med Umeå kommun
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2011-12-20
  DO har begränsad service från den 23 december till den 8 januari.
  Begränsade öppettider
 • Pressmeddelande

  Åldersdiskriminering vanligt vid rekrytering

  2011-12-20
  Både yngre och äldre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer medan äldre upplever diskriminering när det gäller kompetensutveckling. Det visar en ny studie om åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, gjord på uppdrag av DO.
  Åldersdiskriminering vanligt vid rekrytering
 • Aktuellt

  ”En förståelse av rasismens historia i Sverige är nödvändig i arbetet mot rasismen idag”

  2011-12-14
  DO medverkade i ett frukostmöte om rasism som Svenska FN-förbundet anordnade.
  ”En förståelse av rasismens historia i Sverige är nödvändig i arbetet mot rasismen idag”
 • Pressmeddelande

  Förlikning mellan DO och Migrationsverket i löneärende

  2011-12-14
  En kvinna som arbetar på Migrationsverket fick lägre löneökning under sin föräldraledighet. DO har nu träffat en förlikning med Migrationsverket som ger kvinnan 40 000 kronor och en justerad lön.
  Förlikning mellan DO och Migrationsverket i lönediskrimineringärende
 • Aktuellt

  Nya ingångar för fack och arbetsgivare

  2011-12-09
  Nu har vi nya webbingångar för fack och arbetsgivare på vår webbplats. Där kan ni ta del av goda exempel, checklistor, ppt-stöd med mera. Det är resultatet av DO:s satsning på att ta fram ett stöd- och inspirationsmaterial utifrån de behov och önskemål som kommit fram i dialog med arbetsmarknadens parter.
  Nya ingångar för fack och arbetsgivare
 • Aktuellt

  Praktikprövning – ett verktyg för att uppmärksamma diskriminering

  2011-12-05
  DO höll under helgen i ett seminarium och en workshop om praktikprövning riktat till afrosvenska, muslimska och romska aktivister.
  Praktikprövning – ett verktyg för att uppmärksamma diskriminering
 • Aktuellt

  Civila samhället visar vägar till rättigheter

  2011-12-02
  Nyligen anordnade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en konferens i Stockholm om civila samhällets stöd till individers vägar till rättigheter, delaktighet och inflytande. Bland annat presenterades en metodhandbok för civila samhällets rättighetsarbete.
  Civila samhället visar vägar till rättigheter
 • Aktuellt

  MR-dagarna: Romers rättigheter

  2011-11-17
  Diskrimineringen av romer är alltjämt ett mycket stort samhällsproblem som påverkar romers livssituation negativt. Det framkom under DO:s seminarium om romers rättigheter under MR-dagarna.
  MR-dagarna: Romers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Trakasserade systrar får en ursäkt och en kvarts miljon

  2011-11-17
  De två systrarna utsattes för kränkningar i skolan under flera år. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger systrarna en ursäkt och sammanlagt 250 000 kronor.
  Trakasserade systrar får en ursäkt och en kvarts miljon
 • Aktuellt

  MR-dagarna: Ny EU-rapport om patienters syn på diskriminering inom svenska sjukvården

  2011-11-15
  Personer med utländsk bakgrund - särskilt kvinnor -, äldre och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar blir diskriminerade i svensk sjukvård. Det handlar framför allt om bristande respekt och bemötande, men också om felbehandlingar och bristande möjlighet att få sjukvården att erkänna fel som gjorts.
  MR-dagarna: Ny EU-rapport om patienters syn på diskriminering inom svenska sjukvården
 • Aktuellt

  DO har ingen laglig möjlighet att granska Polishögskolan

  2011-11-14
  DO fick under sommaren drygt 130 skrivelser från män som begärde att myndigheten skulle granska om det förekommit olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan.
  DO har ingen laglig möjlighet att granska Polishögskolan
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna 2011

  2011-11-07
  DO medverkar på Mänskliga Rättighetersdagarna i Stockholm den 14-15 november.
  DO på MR-dagarna 2011
 • Aktuellt

  Du ska inte behöva bli utsatt för trakasserier

  2011-10-25
  Om du blir utsatt för trakasserier på din arbetsplats eller din skola är det din arbetsgivares eller rektors ansvar att utreda och sätta stopp för dem. Trakasserier är ett allvarligt problem och en form av diskriminering.
  Du ska inte behöva bli utsatt för trakasserier
 • Aktuellt

  DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter

  2011-10-21
  Malmö är en av de städer som romer i dialog med DO pekat ut som en stad där diskrimineringen påverkar tillgången till rättigheter. Därför var DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter med kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar.
  DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  SJ betalar 80 000 till man med rullstol som inte kom av tåget

  2011-10-21
  En man som använder rullstol köpte en biljett från Stockholm till Uppsala inklusive plattformslyft med SJ. Men trots löfte om lyfthjälp kom han inte av tåget i Uppsala utan tvingades åka tillbaka till Stockholm. Nu har SJ gått med på att betala mannen 80 000 kronor i ersättning.
  SJ betalar 80 000 till man med rullstol som inte kom av tåget
 • Pressmeddelande

  Bostadsrättsförening ber familj om ursäkt för etnisk diskriminering

  2011-10-19
  En familj i Malmö har anmält sin bostadsrättsförening till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för trakasserier som har samband med deras etniska tillhörighet. Nu har DO ingått en förlikning med föreningen som ger familjen 180 000 kronor och en ursäkt.
  Bostadsrättsförening ber familj om ursäkt för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Malmö

  2011-10-17
  Malmö är en av de städer som romer i dialog med DO pekat ut som särskilt problematisk vad gäller diskriminering av romer. Onsdagen den 19 oktober anordnar därför DO ett seminarium i Malmö om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Malmö
 • Pressmeddelande

  Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter

  2011-10-17
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) vill påskynda arbetet med att få till stånd en nordisk samekonvention. Tillsammans med de övriga nordiska ombudsmännen och sametingen i Finland och Sverige skriver DO nu till förhandlingsdelegationerna i Finland, Norge och Sverige.
  Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Dom i Stockholms tingsrätt: Vårdcentral diskriminerade lesbisk kvinna

  2011-10-13
  Det var diskriminering när Liljeholmens vårdcentral nekade ta emot en lesbisk kvinna som skulle göra en medicinsk utredning inför att hon och partnern ville skaffa barn. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag.
  Dom i Stockholms tingsrätt: Vårdcentral diskriminerade lesbisk kvinna
 • Pressmeddelande

  Dottern nekades förskoleplats med hänvisning till mammans funktionsnedsättning

  2011-10-11
  Den ensamstående mamman ville att dottern skulle börja på en kooperativ förskola. Men förskolan ville inte ta emot flickan med hänvisning till att mamman hade en funktionsnedsättning. Nu har DO och förskolan ingått en förlikning som ger mamman en ursäkt och 25 000 kronor.
  Dottern nekades förskoleplats med hänvisning till mammans funktionsnedsättning
 • Pressmeddelande

  Telefonföretag ber om ursäkt för att ha kränkt två kvinnor som använder rullstol

  2011-10-07
  När två kvinnor som använder rullstol kontaktade en telefonupplysningstjänst för att få veta vilka nattklubbar i stan som saknar trappor, fick de till svar att nattklubbar är en olämplig miljö för personer i rullstol. DO har nu ingått en förlikning med företaget som ger kvinnorna en ursäkt och 40 000 kronor var.
  Telefonföretag ber om ursäkt för att ha kränkt två kvinnor som använder rullstol
 • Pressmeddelande

  DO kontaktar Rikspolisstyrelsen om antagning till Polishögskolan

  2011-10-06
  Efter sommarens många anmälningar om antagningen till Polishögskolan kommer DO att inleda en dialog med Rikspolisstyrelsen för att diskutera vilka kriterier som används vid uttagningen.
  DO kontaktar Rikspolisstyrelsen om antagning till Polishögskolan
 • Aktuellt

  Möt Agneta Broberg

  2011-10-05
  Agneta Broberg är ny som diskrimineringsombudsman sedan den 1 oktober. Hon ser som viktig uppgift att lyfta upp diskrimineringsfrågorna i samhällsdebatten.
  Möt Agneta Broberg
 • Aktuellt

  DO: Icke-diskriminering viktig för MR-arbetet

  2011-10-03
  Diskriminering är fortfarande ett allvarligt problem i Sverige. Därför behövs det en sammanhållen, framåtsyftande strategi för arbetet med mänskliga rättigheter, där målen är tydliga och uppföljningsbara. Det skriver DO till regeringen inför det fortsatta arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter.
  DO: Icke-diskriminering viktig för MR-arbetet
 • Aktuellt

  Nya DO:n tillträder

  2011-09-30
  Nya DO:n tillträder
 • Aktuellt

  DO på Regnbågsdagarna i Malmö

  2011-09-27
  DO var i Malmö under Regnbågsdagarna. Där deltog DO både i paneldebatter om hbt-rättigheter inom bland annat hälso- och sjukvården men också under gatufesten.
  DO på Regnbågsdagarna i Malmö
 • Pressmeddelande

  Länsförsäkringar ändrar information efter DO- anmälan

  2011-09-27
  En pappa nekades teckna en sjukförsäkring för sin adoptivson eftersom sonen inte varit bosatt i Sverige i minst ett år. Nu har DO och Länsförsäkringar i Uppsala ingått en förlikning som ger far och son 60 000 kronor. Länsförsäkringar lovar ändra sina informationsrutiner.
  Länsförsäkringar ändrar information efter DO- anmälan
 • Aktuellt

  Välkommen till en unik konferens den 30 nov

  2011-09-26
  Var med när lokala föreningar diskuterar utveckling av verksamheter med beslutsfattare inom kommuner, myndigheter och företag. I fokus står mänskliga rättigheter i vardagen.
  Välkommen till en unik konferens den 30 nov
 • Aktuellt

  DO positiv till att diskrimineringstesta Stockholms krogar

  2011-09-26
  Miljöpartiet föreslår i en motion att Stockholms stad ska genomföra regelbundna tester för att se hur utbredd krogdiskrimineringen är. Anonyma tester kan fungera som väckarklocka för krogbranschens förebyggande arbete, skriver DO i sitt remissvar.
  DO positiv till att diskrimineringstesta Stockholms krogar
 • Pressmeddelande

  Busschaufför trakasserade passagerare

  2011-09-23
  Ett par åkte buss i Eskilstuna. Det var trångt och någon kom åt stoppknappen. Busschauffören stannade bussen och började skrika åt dem. Nu stämmer DO bussföretaget Veolia för etnisk diskriminering och kräver 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning till makarna.
  Busschaufför trakasserade passagerare
 • Aktuellt

  DO på Regnbågsdagarna 2011

  2011-09-20
  DO kommer att ha ett infotält med bokbord i samband med den Regnbågsgatufest som anordnas på Gasverksgatan 11 vid Moderna Museet den 24 september klockan 12.00-18.00.
  DO på Regnbågsdagarna 2011
 • Aktuellt

  ”För gammal” 54-åring får 100 000 kronor

  2011-09-14
  En 54-årig man anmälde att han nekats arbete med motiveringen att han var för gammal. DO stämde arbetsgivaren i Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering. Nu har parterna löst tvisten genom en förlikning som ger mannen 100 000 kronor.
  ”För gammal” 54-åring får 100 000 kronor
 • Aktuellt

  Gravid nekades chefsjobb

  2011-09-13
  En kvinna blev erbjuden jobb som biträdande verksamhetschef på ett vård- och serviceföretag. Men när hon berättade att hon var gravid avbröts rekryteringen. DO har nu ingått en förlikning med företaget som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Gravid nekades chefsjobb
 • Aktuellt

  Kvinna med CP-skada nekades köpa ny telefon

  2011-09-12
  En kvinna som har en CP-skada nekades att förlänga sitt mobilabonnemang och köpa ny telefon. Nu har DO ingått en förlikning med Telenor som ger kvinnan 50 000 kronor.
  Kvinna med CP-skada nekades köpa ny telefon
 • Aktuellt

  DO i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter

  2011-09-09
  DO var förra veckan i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter. Där samlades kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar.
  DO i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Rättegång om diskriminering av lesbiska i vården

  2011-09-09
  Det lesbiska paret ville skaffa barn. När de skulle boka tid för den medicinska basutredningen på vårdcentralen blev de nekade att göra det och hänvisades till en specialistklinik för lesbiska. DO har stämt Stockholms läns landsting för diskriminering. Tisdag den 13 september möts parterna i Stockholms tingsrätt.
  Rättegång om diskriminering av lesbiska i vården
 • Pressmeddelande

  Begränsad sfi slår mot kvinnor och personer med funktionsnedsättning

  2011-09-06
  Förslaget att tidsbegränsa sfi-undervisningen till högst två år kan slå hårt mot kvinnor och personer som har en funktionsnedsättning. Det skriver DO Håkan Sandesjö i sitt remissvar.
  Begränsad sfi slår mot kvinnor och personer med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  DO i Göteborg: Paneldebatt summerar temavecka om sjukvård på lika villkor

  2011-09-05
  DO:s temavecka i Göteborg om sjukvård på lika villkor avslutades med ett seminarium och en paneldebatt. En av erfarenheterna efter veckan var behovet av övergripande strukturer i arbetet med att göra sjukvården tillgänglig för alla.
  DO i Göteborg: Paneldebatt summerar temavecka om sjukvård på lika villkor
 • Pressmeddelande

  Nekades öl på puben – får 35 000 kronor

  2011-09-05
  En man med funktionsnedsättning ville köpa en öl på en pub i Stockholm. Men bartendern vägrade eftersom mannen hade dålig balans. Inför domstol träffade DO och företaget en förlikning som innebär att mannen får 35 000 kronor.
  Nekades öl på puben – får 35 000 kronor
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Helsingborg

  2011-09-05
  Onsdagen den 7 september anordnar DO ett seminarium i Helsingborg om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Helsingborg
 • Aktuellt

  Vården måste sluta diskriminera patienter

  2011-09-02
  Sjukvård på lika villkor är en grundläggande rättighet. Trots detta visar rapporter och forskning att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor, skriver DO Håkan Sandesjö i en debattartikel i Göteborgs-Posten idag.
  Vården måste sluta diskriminera patienter
 • Pressmeddelande

  DO stämmer verkstadsföretag för åldersdiskriminering

  2011-09-02
  En 54-årig man hade haft flera visstidsanställningar på Metso Minerals AB utanför Skellefteå. Men när bolaget skulle återanställa personal fick han höra att han var för gammal. Nu stämmer DO företaget till AD och kräver 150 000 kronor i ersättning.
  DO stämmer verkstadsföretag för åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  DO i Stockholm för att diskutera romers rättigheter

  2011-09-01
  DO fortsätter att samla kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar för att tala om romers rättigheter. Denna gång i Stockholms stad.
  DO i Stockholm för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  Låt barnen komma till tals på sina villkor

  2011-08-31
  I dagarna har media rapporterat om att förskolebarn i Uppsala fått svara på enkätfrågor om bland annat religion och sexuell läggning. Enkäten har varit ett led i förskolornas likabehandlingsarbete. I media har det framstått som att DO står bakom enkäterna. Detta är fel, frågorna kommer från Skolverket.
  Låt barnen komma till tals på sina villkor
 • Aktuellt

  Gravid kvinna får 85 000 för utebliven provanställning

  2011-08-31
  Den unga kvinnan skulle börja jobba hos ett utbildningsföretag och var överens med chefen om villkoren. Men när hon berättade att hon var gravid fick hon ett nytt anställningskontrakt med sämre villkor. Nu har DO träffat en förlikning med företaget som ger kvinnan 85 000 kronor.
  Gravid kvinna får 85 000 för utebliven provanställning
 • Pressmeddelande

  DO möter Stockholmspub i tingsrätten

  2011-08-30
  På torsdag den 1 september möts DO och en Stockholmspub i Stockholms tingsrätt. DO har stämt företaget för att en bartender vägrat servera öl till en man med funktionsnedsättning och kräver 100 000 kronor i ersättning.
  DO möter Stockholmspub i tingsrätten
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Stockholm

  2011-08-29
  Tisdagen den 30 augusti anordnar DO ett seminarium i Stockholm om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Stockholm
 • Pressmeddelande

  DO ordnar temavecka i Göteborg om diskriminering i sjukvården

  2011-08-29
  Denna vecka genomför DO och Göteborgs Rättighetscenter en temavecka om sjukvård på lika villkor i Göteborg. Representanter för DO ska träffa företrädare för olika organisationer inom civila samhället för att diskutera upplevelser av diskriminering inom sjukvården och vägar till upprättelse och rättigheter.
  DO ordnar temavecka i Göteborg om diskriminering i sjukvården
 • Pressmeddelande

  Diskrimineringsvecka i Umeå

  2011-08-19
  När utsatta grupper får vara med och påverka beslut som rör dem ökar chanserna att motverka diskriminering. Nästa vecka anordnar DO tillsammans med Rättighetscentrum Västerbotten en temavecka i Umeå om vägar till inflytande och delaktighet.
  Diskrimineringsvecka i Umeå
 • Aktuellt

  Material och verktyg för förskolan och skolan

  2011-08-16
  Dags för skolstart! Skolor är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering och att ha en plan för det arbetet. DO har material och verktyg som kan användas för skolans arbete att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Se till att skolåret börjar i likabehandlingens tecken!
  Material och verktyg för förskolan och skolan
 • Aktuellt

  DO söker chefer

  2011-08-05
  DO söker chefer för enheterna för främjande, för arbetsliv och för administration.
  DO söker chefer
 • Aktuellt

  DO på Pride: Hur kan sjukvårdens sjuka inseminationsregler botas?

  2011-08-04
  Sedan 2005 har kvinnliga samkönade par haft tillgång till assisterad befruktning inom ramen för den svenska sjukvården. Trots det missgynnar landstingens regler ofta dessa par. DO och RFSL arrangerade under Pride Stockholm ett samtal om möjliga förändringar.
  DO på Pride: Hur kan sjukvårdens sjuka inseminationsregler botas?
 • Aktuellt

  Minnesceremoni för ”Zigenarnattens” offer

  2011-07-29
  Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 drevs 3 000 romer – barn, gamla och sjuka – till sin död i gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Den 2 augusti hedras deras minne med en ceremoni i Stockholm. Bland deltagarna finns EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.
  Minnesceremoni för ”Zigenarnattens” offer
 • Aktuellt

  DO på Pride 2011

  2011-07-28
  DO kommer under Stockholm Pride 2011 att medverka på seminarier i Pride House. Utredare från DO kommer att stå i Regeringskansliets tält för att svara på frågor om diskriminering.
  DO på Pride 2011
 • Aktuellt

  Ta hänsyn till barns ålder och mognad

  2011-07-26
  I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserar två föräldrar i Uppsala hur personalen på barnens förskola bedriver likabehandlingsarbete. Föräldrarna hoppas på ”radikalt nya tankesätt i och med höstens chefsbyte” på DO. DO besvarar detta i ett inlägg i SvD.
  Ta hänsyn till barns ålder och mognad
 • Aktuellt

  DO kräver svar mot vite

  2011-07-19
  Två företag hotas av ett vite på 20 000 kronor vardera om de inte svarar på DO:s frågor. Det är första gången sedan den nya diskrimineringslagen trädde i kraft som DO använder möjligheten att utfärda vitesföreläggande i individärenden.
  DO kräver svar mot vite
 • Aktuellt

  Nya rutiner ger snabbare ärendehantering hos DO

  2011-07-14
  Ärendehögarna minskar hos DO. Vid halvårsskiftet i år fanns 650 öppna ärenden jämfört med 1 460 vid samma tid förra året. Minskningen är ett resultat av det systematiska arbete som myndigheten bedrivit det senaste halvåret.
  Nya rutiner ger snabbare ärendehantering hos DO
 • Aktuellt

  Gravid blev uppsagd – företaget betalar 100 000 efter förlikning

  2011-07-12
  En gravid företagssäljare blev uppsagd på grund av hög sjukfrånvaro. Frånvaron berodde på att kvinnan varit sjukskriven för besvär som orsakats av graviditeten. Nu betalar företaget 100 000 kronor till kvinnan efter en förlikning med DO.
  Gravid blev uppsagd – företaget betalar 100 000 efter förlikning
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2011

  2011-07-07
  Kan mångfald och jämställdhet på en arbetsplats leda till ökad lönsamhet? Det var temat på ett välbesökt seminarium som DO, Svensk chefsförening och Veckans affärer anordnade i Almedalen.
  DO i Almedalen 2011
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2011: Mångfald och jämställdhet i arbetslivet leder till ökad lönsamhet

  2011-07-07
  Kan mångfald och jämställdhet på en arbetsplats leda till ökad lönsamhet? Det var temat på ett välbesökt seminarium som DO, Svensk chefsförening och Veckans affärer anordnade i Almedalen. Svaret på frågan blev ett unisont ja!
  DO i Almedalen 2011: Mångfald och jämställdhet i arbetslivet leder till ökad lönsamhet
 • Aktuellt

  Ändringar i skollagen från den 1 juli

  2011-07-01
  Skolpersonalens och rektorernas ansvar vid trakasserier och annan kränkande behandling av elever förtydligas från den 1 juli.
  Ändringar i skollagen från den 1 juli
 • Aktuellt

  Skyddet för föräldralediga fyller fem år

  2011-07-01
  Den 1 juli är det fem år sedan det blev förbjudet att behandla föräldralediga sämre i arbetslivet. Men många arbetsgivare tycks fortfarande inte känna till lagskyddet, menar Therese Östmark, chef för DO:s arbetslivsenhet.
  Skyddet för föräldralediga fyller fem år
 • Pressmeddelande

  Man som inte fick ha rullstolen på bussen får 50 000 kronor av bussbolaget

  2011-06-27
  En man som använder rullstol nekades att åka buss hem från köpcentret i Jönköping. Enligt bussbolaget fick man inte åka buss med elrullstol. Nu har DO och Arriva Sverige nått en förlikning som ger mannen 50 000 kronor.
  Man som inte fick ha rullstolen på bussen får 50 000 kronor av bussbolaget
 • Pressmeddelande

  Bostadsbolag lovar utbilda personalen i diskrimineringsfrågor

  2011-06-27
  En läkare som skulle jobba i Gävle nekades att söka bostad för att han inte var svensk medborgare. DO och bostadsbolaget har nu ingått en förlikning som ger mannen 110 000 kronor.
  Bostadsbolag lovar utbilda personalen i diskrimineringsfrågor
 • Aktuellt

  Agneta Broberg ny Diskrimineringsombudsman

  2011-06-23
  Regeringen har utsett Agneta Broberg som ny Diskrimineringsombudsman från och med den 1 oktober.
  Agneta Broberg ny Diskrimineringsombudsman
 • Aktuellt

  Seniorboende avvisade kvinna med funktionsnedsättning – får betala 90 000

  2011-06-23
  En kvinna ville köpa lägenhet i ett seniorboende i Uppsala men bostadsrättsföreningen avvisade hennes ansökan med hänvisning till hennes funktionsnedsättning. Nu har DO och föreningen ingått en förlikning som ger kvinnan 90 000 kronor.
  Seniorboende avvisade kvinna med funktionsnedsättning – får betala 90 000
 • Pressmeddelande

  Gravid fick inte chefstjänst hos Apoteket – får 85 000 efter förlikning

  2011-06-22
  En kvinnlig apotekschef sökte en ny chefstjänst inom Apoteket AB. Men företaget ville inte anställda henne eftersom hon var gravid och förväntades gå på föräldraledighet. Nu får kvinnan 85 000 kronor sedan DO nått en förlikning med Apoteket.
  Gravid fick inte chefstjänst hos Apoteket – får 85 000 efter förlikning
 • Pressmeddelande

  Förlikning mellan DO och Krokoms kommun

  2011-06-21
  DO och Krokoms kommun har enats om att kommunen har och ska ha goda rutiner för att inhämta yttranden i bygglovsärenden som har betydelse för Jovnevaeri sameby. Det är innebörden i en förlikning som träffats mellan DO och Krokoms kommun.
  Förlikning mellan DO och Krokoms kommun
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli diskriminerad på sommarjobbet

  2011-06-16
  Sommarjobbet varar några få veckor, men rätten att inte bli diskriminerad på en arbetsplats gäller oavsett om du bara jobbar över sommaren eller är fast anställd.
  Du har rätt att inte bli diskriminerad på sommarjobbet
 • Pressmeddelande

  Vabbande pappa får 15 000 efter kommentarer på Facebook

  2011-06-09
  När en pappa var hemma för att ta hand om sina barn skrev hans arbetsledare kränkande kommentarer om det på Facebook. Nu har DO och Bring Citymail ingått en förlikning som ger mannen 15 000 kronor.
  Vabbande pappa får 15 000 efter kommentarer på Facebook
 • Pressmeddelande

  DO besöker Hallands sjukhus

  2011-06-03
  På onsdag den 8 juni besöker DO Hallands sjukhus i Kungsbacka. Arbetsplatsbesöket är en del av den granskning som myndigheten gör av landstinget i Halland och nio andra landsting.
  DO besöker Hallands sjukhus
 • Aktuellt

  Bristande tillgänglighet uppmärksammas – igen

  2011-06-03
  För ganska exakt ett år sedan föreslog regeringens utredare att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering, men det har ännu inte kommit något lagförslag. Lördagen den 4 juni går marschen för tillgänglighet igen – för nionde året i rad.
  Bristande tillgänglighet uppmärksammas – igen
 • Aktuellt

  DO i Göteborg för att diskutera romers rättigheter

  2011-06-01
  DO samlade kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar i Göteborg för att tala om romers rättigheter.
  DO i Göteborg för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  Skånekommun betalar 85 000 efter vårdnadsutredning

  2011-05-31
  En kvinna i Staffanstorp har anmält kommunens socialnämnd för diskriminering i samband med en vårdnadsutredning. Nu har DO och kommunen ingått en förlikning som ger kvinnan 85 000 kronor.
  Skånekommun betalar 85 000 efter vårdnadsutredning
 • Aktuellt

  Bussföretag diskriminerade inte kvinna med rullstol

  2011-05-27
  Det var inte diskriminering när en bussförare i Stockholm stannade så långt från trottoarkanten att en kvinna med rullstol inte kunde komma ombord. Det kom Stockholms tingsrätt fram till i en dom på fredagen.
  Bussföretag diskriminerade inte kvinna med rullstol
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Göteborg

  2011-05-27
  Tisdagen den 31 maj anordnar DO ett seminarium i Göteborg om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Göteborg
 • Aktuellt

  DO på HBTQ-festivalen

  2011-05-26
  Den 2 juni medverkar DO i ett panelsamtal om HBTQ och den svenska modellen på HBTQ-festivalen i Göteborg.
  DO på HBTQ-festivalen
 • Pressmeddelande

  Kvinna som nekades jobb för att hon kunde bli gravid får 150000

  2011-05-25
  En konsulent på Arbetsförmedlingen avrådde en mjölkbonde i Skåne att anställa en kvinna med hänvisning till att hon kunde bli gravid. Nu har DO och Arbetsförmedlingen ingått en förlikning som ger kvinnan 150 000 kronor.
  Kvinna som nekades jobb för att hon kunde bli gravid får 150000
 • Aktuellt

  Lika rättigheter och möjligheter på jobbet

  2011-05-24
  Idag genomför DO en utbildning om hur arbetsgivare och fack kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  Lika rättigheter och möjligheter på jobbet
 • Aktuellt

  JK: Inget brott mot efterforskningsförbudet

  2011-05-19
  Justitiekanslern beslutade igår att lägga ned ärendet där en enhetschef på DO hade anmälts för brott mot efterforskningsförbudet. Enligt JK finns det inget som tyder på att chefen begått något brott.
  JK: Inget brott mot efterforskningsförbudet
 • Aktuellt

  DO i Eskilstuna: Högt i tak i Skiftinge

  2011-05-18
  Under den här veckan är medarbetare från DO i Eskilstuna för att diskutera bostadsdiskriminering med politiker och kommunala tjänstemän, bostadsbolag, hyresgäster och organisationer för olika grupper.
  DO i Eskilstuna: Högt i tak i Skiftinge
 • Aktuellt

  Internationella dagen mot homofobi och transfobi

  2011-05-17
  Den 17 maj uppmärksammas homofobi, transfobi, hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.
  Internationella dagen mot homofobi och transfobi
 • Pressmeddelande

  Debattartikel: Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet

  2011-05-16
  Möjligheten att själv få välja bostadsplats handlar inte bara om tak över huvudet utan påverkar även andra betydelsefulla områden som arbete och studier. Tyvärr vet vi att diskrimineringen på bostadsmarknaden är vanligt förekommande och dessutom svår att både upptäcka och avlägsna, skriver DO:s utredare Lars Thornberg i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren idag.
  Debattartikel: Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet
 • Aktuellt

  Civila samhällets arbete mot diskriminering

  2011-05-16
  Hur ska människor som utsätts för diskriminering få kunskap om vilka vägar som finns för att få upprättelse? Vilka metoder är mest effektiva om vi vill åstadkomma förändring? Frågorna diskuterades under ett metodseminarium i början av maj.
  Civila samhällets arbete mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Granskade landsting lever inte upp till lagens krav

  2011-05-16
  DO har för första gången granskat hur tio landsting lever upp till lagens krav på att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen visar att alla tio behöver förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.
  Granskade landsting lever inte upp till lagens krav
 • Pressmeddelande

  Elev fick inte servera iförd huvudduk

  2011-05-13
  En kvinnlig elev på Stockholms hotell- och restaurangskola förbjöds av skolan att bära huvudduk på serveringslektionerna. Nu har DO ingått en förlikning med Stockholms stad som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Elev fick inte servera iförd huvudduk
 • Aktuellt

  Vägar till rättigheter: DO i Eskilstuna

  2011-05-13
  Den 16-20 maj besöker DO-medarbetare Eskilstuna för att diskutera diskriminering på bostadsmarknaden.
  Vägar till rättigheter: DO i Eskilstuna
 • Aktuellt

  DO vill granska arbetet mot sexuella trakasserier i högskolan

  2011-05-09
  Granska högskolornas arbete mot sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna bland anställda och studenter. Det föreslår Diskrimineringsombudsmannen i sitt remissvar på betänkandet från Delegationen för jämställdhet i högskolan.
  DO vill granska arbetet mot sexuella trakasserier i högskolan
 • Aktuellt

  DO stöder fack och arbetsgivare

  2011-05-06
  En arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att arbeta förebyggande mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. Även fackförbunden ska vara delaktiga i arbetet. I vilken utsträckning detta sker idag varierar mellan arbetsplatser.
  DO stöder fack och arbetsgivare
 • Aktuellt

  DO och bussföretag möts i Stockholms tingsrätt

  2011-05-05
  På måndag den 9 maj möts DO och kollektivtrafikföretaget Keolis i Stockholms tingsrätt. DO har stämt företaget för diskriminering av en kvinna som använder rullstol.
  DO och bussföretag möts i Stockholms tingsrätt
 • Pressmeddelande

  SAS får betala 3,1 miljoner för åldersdiskriminering

  2011-05-04
  Det var åldersdiskriminering när SAS sade upp 25 kabinanställda, som fyllt eller skulle fylla 60 år, med motiveringen att de kunde ta ut tjänstepension. Det meddelar AD i en dom idag. SAS ska nu betala 125 000 kronor till var och en i diskrimineringsersättning.
  SAS får betala 3,1 miljoner för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna nekades bostad

  2011-05-02
  En hyresvärd i Avesta nekade en kvinna att hyra lägenhet med hänvisning till att hon är rom. DO anser att värden utsatt kvinnan och hennes barn för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet. Parterna har nu träffat en förlikning som ger kvinnan och barnen 120 000 kronor.
  Romsk kvinna nekades bostad
 • Pressmeddelande

  50 000 kronor till kvinna som fick sämre villkor efter föräldraledigheten

  2011-05-02
  När kvinnan kom tillbaka från föräldraledigheten fick hon inte tillbaka sin gamla tjänst som köksinredare utan erbjöds i stället jobb som butiksförsäljare eller receptionist. Nu har DO och arbetsgivaren Electrolux Home AB ingått en förlikning som ger kvinnan 50 000 kronor.
  50 000 kronor till kvinna som fick sämre villkor efter föräldraledigheten
 • Aktuellt

  DO pratar opinionsbildning med civila samhället

  2011-05-02
  En viktig del i DO:s arbete för allas lika värde och rättigheter är samverkan med organisationer som företräder utsatta grupper. Under 2011 tar det sig bland annat uttryck i en serie gemensamma seminarier för att lära av varandra och utbyta erfarenheter.
  DO pratar opinionsbildning med civila samhället
 • Aktuellt

  Ditt fackförbund kan hjälpa dig!

  2011-05-02
  Du som vill anmäla en arbetsgivare och är medlem i ett fackförbund, ska i första hand vända dig till ditt fack. Från och med den 2 maj 2011 kommer DO direkt att skicka vidare en eventuell anmälan till ditt fackförbund och avsluta ärendet.
  Ditt fackförbund kan hjälpa dig!
 • Pressmeddelande

  Ny rapport om romers rättigheter

  2011-04-27
  Romer utsätts för diskriminering i vardagliga situationer trots att detta är förbjudet i lag. DO presenterar idag en ny rapport som visar hur diskrimineringen ser ut men också att romer kan få upprättelse när rättigheter kränks.
  Ny rapport om romers rättigheter
 • Aktuellt

  Stockholms Tingsrätt: Western Union diskriminerade två män med muslimska namn

  2011-04-14
  Två män med muslimska namn fick inte skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget Western Union eftersom deras namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor. Stockholms tingsrätt anser i en dom idag att företaget utsatt männen för indirekt diskriminering och att de har rätt till skadestånd.
  Stockholms Tingsrätt: Western Union diskriminerade två män med muslimska namn
 • Aktuellt

  Ökat samarbete fokus under DO:s möte med handikapprörelsen

  2011-04-14
  På tisdagen den 12 april mötte DO flera representanter för handikapporganisationer. Både DO och organisationerna uttryckte en önskan om mer ömsesidigt kunskapsutbyte.
  Ökat samarbete fokus under DO:s möte med handikapprörelsen
 • Pressmeddelande

  Inget chefsjobb till gravid kvinna

  2011-04-13
  En kvinna fick jobb som biträdande chef på ett företag som driver hemtjänst i Stockholms stad. Men när hon talade om att hon var gravid bröt arbetsgivaren överenskommelsen. Nu stämmer DO företaget i AD och kräver 200 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  Inget chefsjobb till gravid kvinna
 • Aktuellt

  DOs arbete med att främja romers rättigheter

  2011-04-13
  Den 8 april firas romernas nationaldag. Upplevelser av diskriminering är en del av många romers vardag. Något som präglar romers möjligheter att leva det liv som de själva önskar.
  DOs arbete med att främja romers rättigheter
 • Aktuellt

  DO träffar facken

  2011-04-13
  Den 14 april träffar DO representanter för över 20 fackliga organisationer för att diskutera diskriminering inom arbetslivet.
  DO träffar facken
 • Aktuellt

  DO i möte med handikapprörelsen

  2011-04-11
  På tisdagen den 12 april möter DO flera representanter för handikapporganisationer för att bland annat diskutera diskriminering och tillgänglighet.
  DO i möte med handikapprörelsen
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli utsatt för åldersdiskriminering

  2011-04-11
  Du som har blivit utsatt för diskriminering som har samband med ålder, kan anmäla det till DO.
  Du har rätt att inte bli utsatt för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Diskriminering måste bekämpas lokalt

  2011-04-06
  Människor som upplever sig diskriminerade måste kunna få stöd lokalt. Det behövs information om lagskydd och rättigheter och möjlighet till personlig rådgivning där människor bor. Det skriver DO:s projektledare Eva Nikell i Sydsvenskan.se idag.
  Diskriminering måste bekämpas lokalt
 • Aktuellt

  AD-dom: Vårdföretag diskriminerade inte man med synnedsättning

  2011-04-06
  Det var inte diskriminering när ett gruppboende för personer med psykiska sjukdomar och missbruksproblem nekade en man med synnedsättning praktik. Det meddelar Arbetsdomstolen, AD, i en dom idag.
  AD-dom: Vårdföretag diskriminerade inte man med synnedsättning
 • Aktuellt

  Vägar till rättigheter: DO i Malmö

  2011-04-06
  Den 4-8 april besöker DO-medarbetare Malmö för att bidra till att stärka lika rättigheter och möjligheter för stadens invånare.
  Vägar till rättigheter: DO i Malmö
 • Pressmeddelande

  Krogägare får betala 50 000 kronor till ratad servitris

  2011-03-30
  En restaurangägare i Örebro avbröt rekryteringen av en ny servitris för att hon var gravid och skulle vara föräldraledig. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag och dömer arbetsgivaren att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Krogägare får betala 50 000 kronor till ratad servitris
 • Pressmeddelande

  DO granskar tio landsting

  2011-03-25
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av hur tio landsting över hela Sverige arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen kommer att pågå över sommaren.
  DO granskar tio landsting
 • Aktuellt

  Kvinna med MS fick 15 000 kronor av restaurang

  2011-03-25
  En MS-sjuk kvinna nekades äta lunch på en Stockholmsrestaurang, eftersom personalen trodde att hon var berusad. Nu har en förlikning uppnåtts mellan DO och restaurangen som ger kvinnan 15 000 kronor.
  Kvinna med MS fick 15 000 kronor av restaurang
 • Aktuellt

  Diskriminering var inte arbetsgivarens ansvar

  2011-03-25
  En högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong och ett café för att hon bar huvudduk. AD anser dock att arbetsgivaren inte ansvarar för händelsen, eftersom den person som avvisade henne inte företrädde arbetsgivaren.
  Diskriminering var inte arbetsgivarens ansvar
 • Aktuellt

  DO-seminarium i Göteborg: Ett delat rum – kan vi klara av det?

  2011-03-25
  Torsdagen den 31 mars anordnar DO ett seminarium om föreställningar, enighet och förändringsarbete inom ramen för projektet "Vägar till rättigheter".
  DO-seminarium i Göteborg: Ett delat rum – kan vi klara av det?
 • Aktuellt

  Rättegång mot restaurang som avvisade MS-sjuk

  2011-03-24
  Idag tar Södertörns tingsrätt upp fallet där en MS-sjuk kvinna nekades komma in på en restaurang för att äta lunch, eftersom personalen trodde att hon var berusad. DO har stämt restaurangen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  Rättegång mot restaurang som avvisade MS-sjuk
 • Aktuellt

  Tygaffär i förlikning med rullstolsburen kvinna

  2011-03-16
  En kvinna nekades att komma in i en butik i Åkersberga för att hon satt i rullstol. DO har nu träffat en förlikning med butiksinnehavaren som ger kvinnan 60 000 kronor.
  Tygaffär i förlikning med rullstolsburen kvinna
 • Aktuellt

  Fokus på sjukvård

  2011-03-15
  DO har i år ett särskilt fokus på diskrimineringen inom sjukvården. Kränkande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal är ett av de problem som kommer fram i DO:s anmälningar.
  Fokus på sjukvård
 • Pressmeddelande

  Skäggärendet löst genom förlikning

  2011-03-09
  DO har stämt transportföretaget UPS för diskriminering sedan en troende man fick sluta som chaufför när han ville behålla sitt skägg. Nu är tvisten löst genom en förlikning som ger mannen 75 000 kronor.
  Skäggärendet löst genom förlikning
 • Aktuellt

  Pojke med hörselnedsättning blev inte diskriminerad

  2011-03-08
  Det var inte diskriminering när Trygg-Hansa nekade en liten pojke att teckna en sjukförsäkring för att han hade en hörselnedsättning. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag.
  Pojke med hörselnedsättning blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Fler kvinnor än män anmäler diskriminering i arbetslivet

  2011-03-08
  Det är fler kvinnor än män som anmäler diskriminering i arbetslivet. Många anmälningar rör graviditet och föräldraledighet. Men fler kvinnor än män anmäler också diskriminering i samband med funktionsnedsättning och sexuell läggning.
  Fler kvinnor än män anmäler diskriminering i arbetslivet
 • Aktuellt

  DO möter Western Union i rätten

  2011-03-07
  På tisdag och onsdag, 8- 9 mars, möts DO och Western Union i Stockholms tingsrätt. Företaget har hindrat två män med muslimska och arabiska namn att skicka pengar eftersom deras namn finns med på internationella sanktionslistor.
  DO möter Western Union i rätten
 • Pressmeddelande

  DO stämmer hyresvärd i Linköping

  2011-03-04
  En romsk kvinna i Linköping fick uppmaningen av sin hyresvärd att inte bära kläder ”som finska zigenare har” eftersom hennes grannar ”inte tålde det”. Nu stämmer DO hyresvärden och kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  DO stämmer hyresvärd i Linköping
 • Aktuellt

  Svea Hovrätt: Pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad

  2011-02-28
  Pappan som nekades vårdbidrag för sin son blev inte könsdiskriminerad. Det beslutar Svea Hovrätt i en dom på måndagen och fastställer därmed domen från Stockholms tingsrätt i mars förra året.
  Svea Hovrätt: Pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Förlikning med landstinget i Värmland

  2011-02-24
  DO har stämt landstinget i Värmland sedan en kvinna med invandrarbakgrund blev respektlöst bemött av sin läkare. Nu har parterna löst tvisten genom en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor.
  Förlikning med landstinget i Värmland
 • Pressmeddelande

  DO möter SAS i Arbetsdomstolen

  2011-02-23
  Torsdag och fredag den 24 - 25 februari, möts DO och SAS i Arbetsdomstolen. DO har stämt flygbolaget för åldersdiskriminering och LAS-brott sedan 25 personer anmält att de blivit uppsagda på grund av sin ålder.
  DO möter SAS i Arbetsdomstolen
 • Pressmeddelande

  Högarna med ärenden minskar på DO

  2011-02-22
  Det gjordes fler anmälningar om diskriminering 2010 än någonsin tidigare. Samtidigt kunde DO minska antalet öppna ärendena med 35 procent. Det visar myndighetens årsredovisning som överlämnas till regeringen idag.
  Högarna med ärenden minskar på DO
 • Pressmeddelande

  Skadestånd till kvinnor som sextrakasserades av manlig chef

  2011-02-16
  Arbetsdomstolen dömer Helsingborgs kommun att betala 35 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd till två kvinnliga anställda sedan deras chef utsatt dem för sexuella trakasserier och den ena av dem även för etniska trakasserier.
  Skadestånd till kvinnor som sextrakasserades av manlig chef
 • Aktuellt

  Möt Håkan Sandesjö – t.f. DO

  2011-02-11
  För en dryg vecka sedan tillträdde Håkan Sandesjö som t.f. diskrimineringsombudsman. Hur ser han på sin nya roll och på DO:s uppdrag? Vilka erfarenheter har han med sig? Möt en erfaren jurist som brinner för människors rättigheter och rättvisa och för sin personal.
  Möt Håkan Sandesjö – t.f. DO
 • Aktuellt

  Förlikning i stället för rättegång i Skara

  2011-02-11
  Det blev ingen huvudförhandling i Skaraborgs tingsrätt mellan DO och en butiksägare som kört ut en romsk kvinna och hennes barn ur sin butik. Precis innan förhandlingen skulle inledas kom parterna överens om en förlikning som ger anmälarna 20 000 kronor.
  Förlikning i stället för rättegång i Skara
 • Aktuellt

  Rättegång mot restaurang som ratade gravid servitris

  2011-02-11
  Fredag den 11 februari möter DO ett restaurangföretag från Örebro i Arbetsdomstolen. DO har stämt företaget för diskriminering av en kvinna som nekades jobb som servitris för att hon var gravid.
  Rättegång mot restaurang som ratade gravid servitris
 • Pressmeddelande

  DO stämmer UPS för diskriminerande skäggförbud

  2011-02-11
  Transportföretaget UPS förbud för chaufförer att bära skägg slår direkt mot enskilda personer som av religiösa skäl inte kan raka sig. DO stämmer UPS för indirekt diskriminering sedan en troende man fick sluta på företaget när han ville behålla sitt skägg.
  DO stämmer UPS för diskriminerande skäggförbud
 • Aktuellt

  DO möter butiksägare i Skaraborgs tingsrätt

  2011-02-08
  Onsdag den 9 februari möter DO en butiksägare i Skaraborgs tingsrätt. DO har stämt butiksägaren för diskriminering sedan han nekat en romsk kvinna och hennes barn att köpa godis i butiken.
  DO möter butiksägare i Skaraborgs tingsrätt
 • Aktuellt

  Kvinna som fick sluta när hon blev gravid får 70 000 av företaget

  2011-02-07
  Kvinnan fick en provanställning som receptionist hos ett kommunikationsföretag i Stockholm. Men en kort tid efter att hon berättat att hon var gravid fick hon sluta. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 70 000 kronor.
  Kvinna som fick sluta när hon blev gravid får 70 000 av företaget
 • Pressmeddelande

  Hörselskadat barn nekades försäkring hos Trygg-Hansa

  2011-02-07
  På tisdag den 8 februari tar Stockholms tingsrätt upp ett ärende där en mamma nekades teckna en sjukförsäkring för sin hörselskadade son. DO kräver att försäkringsbolaget Trygg-Hansa betalar 100 000 kronor var i skadestånd till mamman och barnet.
  Hörselskadat barn nekades försäkring hos Trygg-Hansa
 • Pressmeddelande

  Svea Hovrätt tar upp fall där pappa nekades vårdbidrag för sin son

  2011-02-07
  På måndag den 31 januari tar Svea Hovrätt upp fallet där en pappa nekades vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman.
  Svea Hovrätt tar upp fall där pappa nekades vårdbidrag för sin son
 • Aktuellt

  Förhandling i AD: Elev nekades sommarpraktik på frisersalong för att hon bar huvudduk

  2011-02-07
  På onsdag den 26 januari tar Arbetsdomstolen upp ett fall där en högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong med tillhörande café för att hon bar huvudduk. DO har stämt företaget och kräver 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  Förhandling i AD: Elev nekades sommarpraktik på frisersalong för att hon bar huvudduk
 • Aktuellt

  Patienter med annat modersmål än svenska mindre nöjda med sjukvårdens bemötande

  2011-02-07
  Patienter med annat modersmål än svenska upplever mindre ofta än de som har svenska som modersmål att de får ett gott bemötande när de anlitar sjukvården. Det visar en nationell patientenkät.
  Patienter med annat modersmål än svenska mindre nöjda med sjukvårdens bemötande
 • Aktuellt

  Katri Linna till ny tjänst på regeringskansliet

  2011-02-01
  Regeringen har idag beslutat att förflytta diskrimineringsombudsman Katri Linna till en tjänst inom Regeringskansliet. Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, har utsetts till vikarierande DO.
  Katri Linna till ny tjänst på regeringskansliet
 • Pressmeddelande

  AD-dom: 30 000 till kvinna som fick sluta jobbet för att hon kunde få barn

  2011-01-27
  Det var både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen när en mjölkbonde i Skåne inte ville anställa en ung kvinna sedan hon fått missfall. Det beslutade Arbetsdomstolen, AD, i en dom på onsdagen. Bonden ska nu betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.
  AD-dom: 30 000 till kvinna som fick sluta jobbet för att hon kunde få barn
 • Aktuellt

  DO utbildar handledare i icke-diskriminering på länsstyrelserna

  2011-01-27
  På måndag den 17 januari ska 50 personer från Sveriges alla länsstyrelser utbildas i mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. DO ansvarar för den del av utbildningen som handlar om orsaker och mekanismer bakom diskriminering.
  DO utbildar handledare i icke-diskriminering på länsstyrelserna
 • Aktuellt

  Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som förföljdes av ordningsvakt

  2011-01-27
  Fyra romska kvinnor blev punktmarkerade av en ordningsvakt när de besökte Ikeas varuhus i Bäckebol utanför Göteborg. DO och Ikea har nu ingått en förlikning som ger kvinnorna 15 000 kronor var. Ikea åtar sig också att förebygga liknande händelser i framtiden.
  Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som förföljdes av ordningsvakt
 • Aktuellt

  Förintelsens minnesdag

  2011-01-27
  Den 27 januari uppmärksammas Förintelsens offer internationellt med en egen minnesdag.
  Förintelsens minnesdag
 • Aktuellt

  DO och barnvagnsföretag möts i AD

  2011-01-19
  I morgon, torsdag den 13 januari, möts DO och företaget Bruhns Barnvagnar i AD. En ung kvinna fick sluta sin provanställning i en av företagets butiker i Örebro när arbetsgivaren fick reda på att hon var gravid. DO kräver 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO och barnvagnsföretag möts i AD
 • Aktuellt

  DO stämmer pub som vägrade servera öl till man med funktionsnedsättning

  2011-01-19
  En man med en funktionsnedsättning skulle gå ut och ta en öl tillsammans med sin personliga assistent på en pub i Stockholm. Men servitören vägrade servera honom. Nu stämmer DO puben och kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.
  DO stämmer pub som vägrade servera öl till man med funktionsnedsättning
Publiceringsdatum: 2011-04-05