Regeringen drar tillbaka förslag till ny samepolitik

Lyssna
Regeringen drar tillbaka den hårt kritiserade promemorian Vissa samepolitiska frågor. Det berättar Sameradion idag.

– Ett klokt beslut. Det visar också att det går att påverka regeringen i viktiga frågor, säger DO Katri Linna som tillsammans med Sametingets styrelseordförande Sara Larsson gick till hårt angrepp mot regeringens förslag i en debattartikel i SvD.

– Jag hoppas det här kan bli ett avstamp för en politik som utgår från samernas ställning som urfolk i Sverige.

En arbetsgrupp inom regeringen presenterade promemorian i höstas. Tanken var att lägga fram förslagen till riksdagen under våren.

Ett av förslagen var att regeringen ska konsultera Sametinget vid beredning av lagar och förordningar som särskilt berör samiska förhållanden. Men promemorian hade utarbetats utan konsultation med samiska företrädare.

Kritiken mot förslagen har varit massiv, både från samiska företrädare och från juridisk expertis.

Katri Linna och Sara Larsson skrev i sin debattartikel bland annat att ”det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv”.

Regeringen kommer nu att inleda samtal med samiska företrädare för att utarbeta ett nytt förslag.

– Det är nu dags att Sametinget i samarbete med Sveriges regering deltar i arbetet från början. Då kan vi säkerställa att det blir en reell förändring i svensk samepolitik utifrån det samiska folket vilja, säger Sara Larsson, Sametingets styrelseordförande.

Publiceringsdatum: 2010-01-22