Katri Linna välkomnar förbud mot bristande tillgänglighet

Lyssna
Många människor som har en funktionsnedsättning är idag utestängda från vardagliga aktiviteter som att ta bussen eller gå i affärer. Personer som missgynnas på det sättet har hittills inte kunnat få upprättelse, men nu kan det bli ändring på det.

Regeringen presenterar idag en utredning som föreslår att bristande tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna välkomnar utredningens förslag.

– Personer som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Så är det inte idag, vardagen begränsas för många människor som varken kan utöva eller hävda sina rättigheter på lika villkor.

– Det här är en fråga som handikapprörelsen har drivit i många år och jag är glad att utvecklingen tagit ett steg framåt.

DO har aktivt drivit att skyddet mot diskriminering ska omfatta missgynnande på grund av bristande tillgänglighet. Myndigheten har också fört fram att skyddet ska täcka alla de samhällsområden som gäller för andra diskrimineringsgrunder.

Regeringen kommer inom kort att skicka utredningens förslag på remiss. Innan det blir aktuellt med ny lagstiftning kommer regeringen också att låta belysa vilka kostnader förslaget kan medföra för offentliga och privata aktörer.

Sverige har skrivit under en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen slår bland annat fast att ”diskriminering på grund av funktionsnedsättning […] omfattar alla former av diskriminering inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning”.

Publiceringsdatum: 2010-05-27