Elite Hotell fälld för krogdiskriminering

Lyssna
Elite Hotell utsatte sex unga män för etnisk diskriminering när de inte släpptes in på nattklubben. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogen döms att betala sammanlagt 90 000 kronor i skadestånd till de unga männen.

Händelsen utspelade sig våren 2005. När männen kom fram till entren sa dörrvakten att en särskild inbjudan krävdes för inträde.   Några minuter efter att sällskapet lämnat platsen kom tre av deras vänner till nattklubben.  De blev endast tillfrågade om sin ålder, varefter de sedan släpptes in utan någon inbjudan.

Hela händelsen spelades in med videokamera. De unga männen hade upplevt att de haft svårt att komma in på uteställen i Stockholm. För att undersöka om det hade samband med etnisk tillhörighet delade de in sig i olika grupper som de trodde nattklubben skulle behandla olika, utifrån föreställningar om deras etniska tillhörighet. De olika grupperna försökte komma in på nattklubben i olika omgångar. Det visade sig att männens farhågor besannades och därför gjorde de också en anmälan till DO som stämde klubben.
 
Hovrätten ansåg att Elite Hotell hade etniskt diskriminerat de sex unga männen genom att behandla dem sämre än andra blev behandlade i en jämförbar situation.

Dom meddelades den 23 februari 2010

Svea hovrätt mål nr T 836-08.

Publiceringsdatum: 2010-02-23

Ladda ner

Ladda ner domen