Om JO:s beslut om niqab-ärendet

Lyssna
I januari 2009 anmälde en kvinna till DO att hon inte fick bära niqab på sin utbildning till barnskötare.

Skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, har anmält DO till JO för att handläggningen tagit för lång tid. JO riktar nu allvarlig kritik mot DO för den långa handläggningstiden.

– Det är naturligtvis bekymmersamt att få kritik från JO, och vi tar till oss av den. Vi har ett generellt problem med för långa handläggningstider och jag har satt igång ett arbete för att vi ska komma tillrätta med det, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Vi har bedömt det som mer angeläget att prioritera skolärenden där barn och yngre elever är inblandade. Niqab-ärendet rör en vuxen kvinna som trots allt fått gå kvar på utbildningen.

DO meddelar beslut i ärendet inom kort.

Publiceringsdatum: 2010-11-23