Pressmeddelanden och aktuellt från 2010

Lyssna
 • Pressmeddelande

  Nekades bostad på grund av sin utländska bakgrund

  2011-01-19
  En kvinna och hennes sambo blev lovade en bostad hos en privat hyresvärd i Örebro. Då hyresvärden fick reda på att de har en annan etnisk tillhörighet än svensk var de inte längre välkomna som hyresgäster. Nu har DO och hyresvärden ingått en förlikning som ger paret 60 000 kronor.
  Nekades bostad på grund av sin utländska bakgrund
 • Aktuellt

  Nytt år, ny plan för lika rättigheter och möjligheter

  2011-01-12
  Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Nytt år, ny plan för lika rättigheter och möjligheter
 • Aktuellt

  Förlikning ger anmälare i Göteborg 40 000 efter rasistisk kränkning

  2011-01-12
  Mannen anmälde till DO att hans förre chef kallat honom ”neger”. Nu har DO och truckföretaget i Göteborg ingått en förlikning som innebär att mannen får 40 000 kronor i ersättning.
  Förlikning ger anmälare i Göteborg 40 000 efter rasistisk kränkning
 • Aktuellt

  Beställ DO:s material

  2011-01-07
  Behöver din skola eller du som arbetsgivare verktyg för att bättre arbeta förebyggande mot diskriminering? Vill du läsa fördjupande rapporter om diskriminering? Undrar du hur du kan ta tillvara på dina rättigheter? Nu kan du på ett enklare sätt beställa DO:s material via DO:s nya varukorgsfunktion.
  Beställ DO:s material
 • Aktuellt

  DO utvecklar rutiner för effektivare ärendehantering

  2010-12-29
  DO genomför ett antal åtgärder för att få en effektivare handläggning av ärenden. Målet är att individ- och granskningsärenden ska handläggas effektivt, strategiskt och rättssäkert.
  DO utvecklar rutiner för effektivare ärendehantering
 • Aktuellt

  Förlikning med Primärvården i Södra Bohuslän ger kvinna 25 000

  2010-12-22
  Kvinnan med invandrarbakgrund sökte läkarhjälp för sina psykiska besvär. Men hon fick inget sjukintyg och upplevde att hon blev kränkande bemött av läkaren. Nu har DO och landstinget i Västra Götaland nått en förlikning som innebär att kvinnan får 25 000 kronor.
  Förlikning med Primärvården i Södra Bohuslän ger kvinna 25 000
 • Aktuellt

  DO utbildar arbetsgivare och fack om jämställda löner

  2010-12-22
  I dag deltar ett 80-tal personalansvariga och fackliga representanter i DO:s utbildning i hur man systematiskt arbetar för att uppnå jämställda löner.
  DO utbildar arbetsgivare och fack om jämställda löner
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2010-12-22
  DO har begränsade öppettider mellan 23 december 2010 till och med den 7 januari 2011.
  Begränsade öppettider
 • Aktuellt

  Hovrätten tar upp mål mot Krokoms kommun

  2010-12-20
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt Krokoms kommun för etnisk diskriminering av medlemmarna i Jovnevaerie sameby. Hovrätten har nu sagt ja till prövningstillstånd.
  Hovrätten tar upp mål mot Krokoms kommun
 • Aktuellt

  DO positiv till ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  2010-12-20
  DO är positiv till förslaget om ett utvidgat förbud mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen. Det skriver myndigheten i sitt remissvar till Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
  DO positiv till ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan träffas hos DO

  2010-12-17
  I morgon, onsdagen den 15 december, anordnar Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan ett heldagsseminarium hos Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm. Ett 25-tal personer deltar.
  Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan träffas hos DO
 • Aktuellt

  Katri Linna i debattartikel: ”Rekrytera utan att diskriminera”

  2010-12-17
  Arbetsgivare inom den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att motverka diskriminering, skriver DO Katri Linna i en debattartikel i Dagens samhälle i dag.
  Katri Linna i debattartikel: ”Rekrytera utan att diskriminera”
 • Pressmeddelande

  DO lanserar nytt webbverktyg för förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling

  2010-12-15
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, lanserar idag ett nytt, gratis webbverktyg, som ska hjälpa personal i förskolan att förebygga diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Webbverktyget för skolan, som släpptes för en månad sedan, har redan 600 skolor som nöjda användare.
  DO lanserar nytt webbverktyg för förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling
 • Pressmeddelande

  AD: 62-åring blev diskriminerad när hon sökte tjänst på Arbetsförmedlingen

  2010-12-15
  Arbetsförmedlingen utsatte en 62-årig kvinna för diskriminering som har samband med hennes kön och ålder när hon sorterades bort vid rekryteringen till en tjänst som jobbcoach. Det slår AD fast i en dom idag och dömer Arbetsförmedlingen att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  AD: 62-åring blev diskriminerad när hon sökte tjänst på Arbetsförmedlingen
 • Pressmeddelande

  Bristande tillgänglighet är diskriminering

  2010-12-08
  Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet skulle ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet att utkräva sina rättigheter. Det säger diskrimineringsombudsman Katri Linna idag i sitt anförande på internationella handikappdagen
  Bristande tillgänglighet är diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO granskar läkar- och sjuksköterskeutbildningar

  2010-12-08
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av landets läkar- och sjuksköterskeutbildningar för att se hur högskolorna lever upp till lagens krav att främja lika rättigheter och möjligheter för studenterna.
  DO granskar läkar- och sjuksköterskeutbildningar
 • Aktuellt

  DO stämmer Landstinget i Värmland för att läkare diskriminerat patient

  2010-12-08
  En kvinna med invandrarbakgrund sökte vård för knäproblem på Centralsjukhuset i Karlstad. Men läkaren bemötte henne på ett respektlöst sätt. Nu stämmer DO Landstinget i Värmland och begär att kvinnan får 60 000 kronor i skadestånd.
  DO stämmer Landstinget i Värmland för att läkare diskriminerat patient
 • Pressmeddelande

  Pressträffen inställd: DO presenterar nytt verktyg för att få stopp på diskriminering och mobbning i skolan

  2010-12-03
  Vi har för få anmälda till onsdagens pressträff om lansering av ett webbverktyg för förskolor och skolor. Därför ställer vi in pressträffen. Istället kommer vi att skicka pressmaterial till inbjudna redaktioner.
  Pressträffen inställd: DO presenterar nytt verktyg för att få stopp på diskriminering och mobbning i skolan
 • Pressmeddelande

  DO möter Helsingborg i AD om trakasserade mentalskötare

  2010-12-01
  I morgon, torsdag den 2 december, tar Arbetsdomstolen, AD, upp fallet med två kvinnliga mentalskötare med invandrarbakgrund, som under ett par års tid blev trakasserade av sin chef på grund av sin etniska tillhörighet. DO har stämt Helsingborgs kommun och kräver att kvinnorna får 80 000 kronor var i diskrimineringsersättning.
  DO möter Helsingborg i AD om trakasserade mentalskötare
 • Pressmeddelande

  Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen

  2010-12-01
  Ett generellt förbud för elever att delta i undervisningen för att de bär niqab strider mot diskrimineringslagen. DO kommer däremot inte att väcka talan mot Stockholms stad i det så kallade niqabärendet.
  Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen
 • Pressmeddelande

  DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet

  2010-12-01
  DO vill att Arbetsdomstolen, AD, inhämtar ett förhandsbesked från EU-domstolen om hur förbudet mot åldersdiskriminering ska tillämpas när en lokal fackklubb och arbetsgivare kommer överens om att göra avsteg från turordningsreglerna i LAS.
  DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet
 • Aktuellt

  HD slår fast att Uppsala kommuns bristande utredning ledde till diskriminering

  2010-12-01
  Högsta domstolen har beslutat att den fällande tingsrättsdomen mot Uppsala kommun står fast. Uppsala kommun fälldes i våras för etnisk diskriminering i ett fall där kommunen polisanmält en familj och tvingat en tioårig flicka att genomgå en gynekologisk undersökning.
  HD slår fast att Uppsala kommuns bristande utredning ledde till diskriminering
 • Aktuellt

  Frågor och svar om niqab-ärendet

  2010-12-01
  Frågor och svar om niqab-ärendet
 • Aktuellt

  DO på RFSL:s transtemadag

  2010-11-23
  Den 20 november är det Transgender Day of Remembrance, en dag då transfobiska hatbrott och attityder uppmärksammas världen över. Då medverkar DO på RFSL Stockholms transtemadag.
  DO på RFSL:s transtemadag
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna i Örebro

  2010-11-23
  DO medverkade under MR-dagarna i Örebro där bland annat förslaget om en nationell MR-kommission debatterades. DO anordnade själv ett seminarium om rättighetsbaserade arbetssätt.
  DO på MR-dagarna i Örebro
 • Pressmeddelande

  Kvinna med funktionsnedsättning fick inte fortsätta arbeta

  2010-11-23
  En ung kvinna i Umeå som har reumatism fick först praktik och sen provanställning hos företaget Kommuninfo AB. Men tillsvidareanställning ville företaget inte ge henne. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Kvinna med funktionsnedsättning fick inte fortsätta arbeta
 • Aktuellt

  Om JO:s beslut om niqab-ärendet

  2010-11-23
  I januari 2009 anmälde en kvinna till DO att hon inte fick bära niqab på sin utbildning till barnskötare.
  Om JO:s beslut om niqab-ärendet
 • Aktuellt

  Tio år med starkare diskrimineringsskydd i EU

  2010-11-19
  Den 15 och 16 november genomförs det fjärde europeiska toppmötet om lika rättigheter och möjligheter, Equality Summit, i Belgien. Politiker och tjänstemän från EU:s medlemsländer samlas för att utbyta erfarenheter och driva arbetet mot diskriminering framåt.
  Tio år med starkare diskrimineringsskydd i EU
 • Aktuellt

  DO möter skånskt vårdföretag i arbetsdomstolen

  2010-11-19
  En ung man sökte praktikplats på ett gruppboende i Skåne men blev avspisad på grund av sin synnedsättning. DO har stämt företaget för diskriminering. På torsdag den 11 november möts parterna i Arbetsdomstolen.
  DO möter skånskt vårdföretag i arbetsdomstolen
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Behövs en särskild MR-institution i Sverige?

  2010-11-17
  DO, Katri Linna, välkomnar en diskussion om hur en ny institution för mänskliga rättigheter skulle kunna arbeta i Sverige. En av de viktigaste frågorna att föra upp i detta sammanhang är hur medborgarna ska kunna utkräva sina rättigheter.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Behövs en särskild MR-institution i Sverige?
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Rättighetsbaserade arbetssätt

  2010-11-17
  Rättighetsbaserade utbildningar, dialogseminarier och praktikprövning är tre av de metoder för att visa på diskriminerande strukturer som presenterades på DO:s seminarium ”Rättighetsbaserade arbetssätt”.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Rättighetsbaserade arbetssätt
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Från stora ord till lokal handling

  2010-11-17
  Vi har de regler vi behöver för att förändra världen, problemet är att de inte respekteras. Det konstaterade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Tomas Hammarberg i sitt anförande när MR-dagarna inleddes.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Från stora ord till lokal handling
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Den mångtydiga intoleransen

  2010-11-17
  Forum för levande historias studie ”Den mångtydiga intoleransen” om gymnasieelevers attityder till minoritetsgrupper visar att intoleransen mot till exempel romer och muslimer är stor bland Sveriges gymnasieelever. Studien väckte också många frågor under seminariet om metoden som har använts.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Den mångtydiga intoleransen
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Kommuners framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter

  2010-11-17
  Kommunerna möter sina invånare i en mängd olika situationer och roller, som arbetsgivare och som serviceorgan med skola, vård och boende på menyn, som upphandlare av varor och tjänster, som regelskapare och som bidragsgivare.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Kommuners framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning om lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

  2010-11-17
  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning och ställer sig bakom utredningens samtliga förslag, däribland att kravet på att sterilisering och andra medicinska ingrepp för personer som vill ha ny juridisk könstillhörighet tas bort.
  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning om lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
 • Aktuellt

  Butik betalar romska kvinnor 30 000 kronor

  2010-11-15
  Två romska kvinnor nekades handla i en butik i Linköping. Nu har DO och företaget nått en förlikning som innebär att kvinnorna får 15 000 kronor var.
  Butik betalar romska kvinnor 30 000 kronor
 • Aktuellt

  Ny modell för systematisk MR-arbete på kommunal nivå

  2010-11-15
  Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter (NNM) presenterar idag rapporten ”Indikatorer för mänskliga rättigheter” – modell för systematisk arbete på kommunal nivå”
  Ny modell för systematisk MR-arbete på kommunal nivå
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna i Örebro

  2010-11-11
  DO medverkar på Mänskliga Rättighetersdagarna i Örebro den 15-16 november.
  DO på MR-dagarna i Örebro
 • Aktuellt

  Jämlikhet, kön och makt på finska

  2010-11-10
  DO medverkar i finskt seminarium på Finlandsinstitutet om jämlikhet, kön och makt.
  Jämlikhet, kön och makt på finska
 • Aktuellt

  Sextrakasserad kvinna i förlikning med Tele2

  2010-11-04
  En kvinna blev hånad och kränkt för sin sexuella läggning av en telefonförsäljare som sålde tjänster åt Tele2. DO har nu träffat en förlikning med Tele2 som innebär att kvinnan får 30 000 kronor och att företaget ser över sitt arbete mot diskriminering för att förhindra liknande händelser.
  Sextrakasserad kvinna i förlikning med Tele2
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom i Krokomfallet

  2010-11-02
  Diskrimineringsombudsmannen överklagar tingsrättens dom i målet Jovnevaeri sameby mot Krokoms kommun till hovrätten. DO vill att kommunen ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor per person till elva av samerna i byn.
  DO överklagar tingsrättens dom i Krokomfallet
 • Aktuellt

  DO överklagar friande dom mot Skinnmäster

  2010-11-01
  Kan man utgå från att en butik hellre har öppet när det kommer fyra kunder än stänger för lunch? Frågan ställs på sin spets när DO överklagar Göta hovrätts friande dom mot butiken Skinnmäster i Örebro.
  DO överklagar friande dom mot Skinnmäster
 • Pressmeddelande

  DO kräver högre skadestånd till diskriminerade gravida

  2010-11-01
  Hovrätten sänkte Försäkringskassans skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida från 50 000 till 15 000 kronor. Nu överklagar DO hovrättens dom och begär att skadeståndet höjs.
  DO kräver högre skadestånd till diskriminerade gravida
 • Aktuellt

  Elev som utsattes för rasistiska trakasserier får 75 000 kronor

  2010-11-01
  En pojke utsattes för rasistiska tillmälen och kränkande behandling av andra elever på skolan. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger pojken 75 000 kronor.
  Elev som utsattes för rasistiska trakasserier får 75 000 kronor
 • Aktuellt

  Nu är det lätt att göra rätt - DO lanserar planforskolan.se

  2010-11-01
  Planforskolan.se är ett gratis webbverktyg som ska hjälpa er som arbetar i förskolan eller skolan med det planmässiga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
  Nu är det lätt att göra rätt - DO lanserar planforskolan.se
 • Pressmeddelande

  Tingsrätten friar Vetlanda kommun

  2010-10-28
  DO har stämt Vetlanda kommun bl.a. för att inte ha utrett och stoppat trakasserier och kränkningar av två romska barn i skolan. Men Eksjö tingsrätt ogillar stämningen och friar kommunen.
  Tingsrätten friar Vetlanda kommun
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna fick inte ha lång kjol på jobbet

  2010-10-28
  DO har bedömt att en romsk kvinna som fick en visstidsanställning hos affärskedjan Netto fick avsluta anställningen i förtid eftersom arbetsgivaren inte godtog att hon bar lång, svart kjol. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 75 000 kronor.
  Romsk kvinna fick inte ha lång kjol på jobbet
 • Aktuellt

  Katri Linna på seminarium om fackets arbete mot diskriminering

  2010-10-28
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna deltar i dag i ett seminarium om fackets roll för att bekämpa etnisk diskriminering i arbetslivet.
  Katri Linna på seminarium om fackets arbete mot diskriminering
 • Aktuellt

  AD avhandlar mål med kvinna som ansågs för gammal för jobb hos Arbetsförmedlingen

  2010-10-21
  På tisdag den 19 oktober tar AD upp fallet med en 62-årig kvinna som sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. De två tjänsterna gick till personer som var mindre kvalificerade än hon.
  AD avhandlar mål med kvinna som ansågs för gammal för jobb hos Arbetsförmedlingen
 • Aktuellt

  DO gratulerar RFSL på 60-årsdagen

  2010-10-21
  Idag är det 60 år sedan Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) bildades. DO gratulerar en kraftfull 60-åring som arbetat hårt för hbt-personers rättigheter och möjligheter.
  DO gratulerar RFSL på 60-årsdagen
 • Aktuellt

  Tingsrätten friar Krokom från diskriminering

  2010-10-19
  Jovnevaeri sameby fick inte yttra sig över ansökningar om bygglov, trots att medlemmarna var sakägare. DO stämde Krokoms kommun för etnisk diskriminering, men Östersunds tingsrätt friar nu kommunen på formella grunder.
  Tingsrätten friar Krokom från diskriminering
 • Aktuellt

  DO välkomnar systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

  2010-10-19
  DO Katri Linna välkomnar MR-delegationens förslag om ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige, men efterlyser en tydligare koppling till rättsliga sanktionsmedel.
  DO välkomnar systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige
 • Aktuellt

  Katri Linna deltar i internationell MR-konferens

  2010-10-11
  Den tionde internationella konferensen för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (NHRI) hålls i Edinburgh i Skottland den 8 till 10 oktober.
  Katri Linna deltar i internationell MR-konferens
 • Aktuellt

  DO på stor transkonferens

  2010-10-11
  DO Katri Linna medverkade på 3rd European Transgender Council i Malmö i helgen. En av de frågor som lyftes upp var hur man kan verka för att lagstiftningen som skyddar transpersoner mot diskriminering ska bli verklighet i hela Europa.
  DO på stor transkonferens
 • Pressmeddelande

  Förbud att träna i huvudduk var diskriminering

  2010-10-08
  En kvinna i Malmö nekades att träna aerobics för att hon bar huvudduk. Religiös diskriminering anser tingsrätten, som idag dömer idrottsföreningen att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Förbud att träna i huvudduk var diskriminering
 • Aktuellt

  Hovrätten river upp diskrimineringsdom mot pälsaffär

  2010-10-08
  Fyra romska kvinnor som nekades att komma in i en pälsaffär i Örebro för att ägaren skulle ta lunch, utsattes inte för diskriminering och trakasserier. Det slog Göta hovrätt fast på tisdagen och ändrar därmed Örebro tingsrätts fällande dom.
  Hovrätten river upp diskrimineringsdom mot pälsaffär
 • Aktuellt

  DO och Vetlanda kommun i domstol om romska barn som trakasserats i skola

  2010-10-04
  Tisdagen den 5 oktober möts DO och Vetlanda kommun i Eksjö tingsrätt. Målet gäller två romska barn som utsatts för återkommande trakasserier och diskriminering av andra elever i skolan. DO ha stämt kommunen för att skolan inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningarna
  DO och Vetlanda kommun i domstol om romska barn som trakasserats i skola
 • Aktuellt

  Elev får 100 000 kronor och en ursäkt efter flera års trakasserier

  2010-10-01
  Under hela högstadiet utsattes en elev för trakasserier och kränkande behandling av andra elever på skolan. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger pojken 100 000 kronor och ber honom om ursäkt.
  Elev får 100 000 kronor och en ursäkt efter flera års trakasserier
 • Pressmeddelande

  Hovrätten slår fast: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering

  2010-09-30
  Försäkringskassan utsatte de fyra gravida kvinnorna för könsdiskriminering, när de nekades sjukpenning på grund av sina graviditetsbesvär. Det slår Svea hovrätt fast i en dom på torsdagen och går därmed på tingsrättens linje från förra hösten.
  Hovrätten slår fast: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Barnvagnsbutik betalar ersättning till uppsagd gravid kvinna

  2010-09-29
  Den unga kvinnan hade ett vikariat i en barnvagnsaffär i Örebro under drygt ett år. Men när hon berättade för arbetsgivaren att hon var gravid, avbröts vikariatet. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger kvinnan 105 000 kronor.
  Barnvagnsbutik betalar ersättning till uppsagd gravid kvinna
 • Aktuellt

  Katri Linna lyfter roma-frågan med europeiska kollegor

  2010-09-29
  – Romer är utsatta för omfattande diskriminering runt om i Europa. Den senaste tidens utveckling har förvärrat situationen för romer; både omedelbart och indirekt genom att de uttalanden som gjorts också legitimerar öppen diskriminering i lokalsamhällen, säger Katri Linna.
  Katri Linna lyfter roma-frågan med europeiska kollegor
 • Aktuellt

  DO medverkar på 3rd Transgender Council

  2010-09-29
  Katri Linna medverkar i helgen på en av de största europeiska transkonferenserna någonsin i Malmö.
  DO medverkar på 3rd Transgender Council
 • Aktuellt

  Huvudförhandling i Göta hovrätt: Fyra romska kvinnor blev inte insläppta i pälsaffär

  2010-09-21
  Fyra romska kvinnor fick inte komma in i pälsaffären Skinnmäster i Örebro, utan stoppades i dörren av ägaren. Tingsrätten beslutade att det handlade om trakasserier och etnisk diskriminering och dömde mannen att betala 20 000 kronor i skadestånd till var och en av kvinnorna.
  Huvudförhandling i Göta hovrätt: Fyra romska kvinnor blev inte insläppta i pälsaffär
 • Aktuellt

  Seminarium om tillgänglighet i kollektivtrafiken

  2010-09-21
  Det kan vara både krångligt och farligt att som person med funktionsnedsättning ta sig fram i Stockholms kollektivtrafik. Det vittnade resenärer som använder rullstol om på ett seminarium om tillgänglighet på DO.
  Seminarium om tillgänglighet i kollektivtrafiken
 • Pressmeddelande

  DO driver tre ärenden om diskriminering i sjukvården

  2010-09-20
  Två kvinnor med invandrarbakgrund och en kvinna med funktionsnedsättning sökte medicinsk vård på olika sjukhus och vårdcentraler. De blev alla bemötta på ett kränkande sätt av läkaren. DO kommer nu att driva de tre kvinnornas ärenden.
  DO driver tre ärenden om diskriminering i sjukvården
 • Aktuellt

  Fick inte träna i huvudduk

  2010-09-10
  På tisdag möter DO en idrottsförening i Malmö tingsrätt. Tingsrätten ska avgöra om idrottsföreningen gjort sig skyldig till diskriminering då en kvinna med huvudduk nekades träna på dess sportanläggning.
  Fick inte träna i huvudduk
 • Aktuellt

  DO stämmer krog som förolämpade gäst

  2010-09-10
  En man i Växjö var missnöjd med maten han fick på krogen. Men när han klagade svarade kocken med att vråla förolämpande tillmälen så att det hördes över hela restaurangen. Nu stämmer DO restaurangen och kräver 30 000 kronor i skadestånd för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  DO stämmer krog som förolämpade gäst
 • Pressmeddelande

  Väljare i rullstol kom inte in i vallokaler

  2010-09-06
  Att rösta i valet till Europarlamentet 2009 kunde bli problematiskt för väljare som satt i rullstol. Det visar en granskning som DO har gjort av fyra ärenden. Inför valet i september uppmärksammar DO landets länsstyrelser på kravet att vallokaler ska vara tillgängliga.
  Väljare i rullstol kom inte in i vallokaler
 • Aktuellt

  DO stämmer restaurang för att ha nekat MS-sjuk äta lunch

  2010-09-06
  En kvinna och hennes sambo blev nekade servering på en restaurang i Stockholm på grund av att personalen trodde kvinnan var berusad. Trots att kvinnan förklarade att hon har sjukdomen MS så blev paret nekade servering. DO stämmer nu restaurangen för diskriminering.
  DO stämmer restaurang för att ha nekat MS-sjuk äta lunch
 • Pressmeddelande

  DO möter Försäkringskassan i hovrätten

  2010-09-06
  Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor i skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida. I morgon tas målet upp till ny prövning i Svea hovrätt.
  DO möter Försäkringskassan i hovrätten
 • Aktuellt

  Huvudförhandling: DO driver ärende om kommuns diskriminering mot sameby

  2010-09-06
  Huvudförhandling: DO driver ärende om kommuns diskriminering mot sameby
 • Pressmeddelande

  Ville vara föräldraledig – blev uppsagd

  2010-08-31
  När mannen ville gå ner i arbetstid för att kunna hämta och lämna sin tvååring på förskolan beslutade arbetsgivaren at avbryta hans provanställning. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger mannen 55 000 kronor.
  Ville vara föräldraledig – blev uppsagd
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bussföretag som nekade kvinna med rullstol komma på bussen

  2010-08-27
  En kvinna som använder rullstol skulle ta nattbussen mitt i centrala Stockholm. Men bussen stannade långt från trottoarkanten och chauffören vägrade att backa för att köra närmare. Nu stämmer DO bussföretaget för diskriminering på grund av funktionshinder.
  DO stämmer bussföretag som nekade kvinna med rullstol komma på bussen
 • Aktuellt

  Förlikning efter att en gravid kvinna förlorade jobbet

  2010-08-27
  En ung kvinna i Vårgårda nekades fast jobb för att hon skulle vara föräldraledig och blev dessutom av med ett utlovat semestervikariat. DO och arbetsgivaren har nu träffat en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Förlikning efter att en gravid kvinna förlorade jobbet
 • Aktuellt

  Katri Linna välkomnar förslag om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  2010-08-27
  Katri Linna välkomnar förslag om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  DO lämnar studie till regeringen om bostadsdiskriminering

  2010-08-02
  Bostadsdiskriminering är vanligare på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden och drabbar i störst utsträckning personer med utländsk bakgrund. Det visar en studie om diskriminering på bostadsmarknaden som DO idag överlämnar till regeringen.
  DO lämnar studie till regeringen om bostadsdiskriminering
 • Aktuellt

  Seminarium Pride House: Könsidentitet och könsuttryck – vad hände sedan?

  2010-07-29
  Endast 0,5 procent av alla anmälningsärenden som kommer in till DO rör diskriminering av transpersoner. – Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort. Träffar man 15 transpersoner så får man 15 olika berättelser om diskriminering, berättade DO:s utredare Peter Tai Christensen på ett seminarium i Pride House.
  Seminarium Pride House: Könsidentitet och könsuttryck – vad hände sedan?
 • Aktuellt

  DO:s seminarium om hetero- och tvåkönsnormer inom sjukvården

  2010-07-29
  – Sista resterna av steriliseringspolitiken från början av 1900-talet, sa Christine Gilljam från DO när paneldiskussionen i Pride House på tisdagen kom in på lagen om fastställande av könstillhörighet.
  DO:s seminarium om hetero- och tvåkönsnormer inom sjukvården
 • Aktuellt

  Katri Linna deltar i EuroPride i Warzawa

  2010-07-29
  I Warzawa pågår just nu 2010 års EuroPride, den europeiska Priderörelsens gemensamma manifestation. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna reser dit på torsdagen tillsammans med utredaren Peter Christensen för att visa sitt stöd för homo- och bisexuella samt transpersoner både i Polen och övriga Östeuropa.
  Katri Linna deltar i EuroPride i Warzawa
 • Aktuellt

  Höra hemma om transpersoner

  2010-07-29
  Lagom till Stockholm Pride 2010 ges materialet ”Höra hemma om transpersoner” ut i samarbete mellan RFSL och DO. Materialet innehåller bland annat information om transidentiteter, modern transhistoria, en genomgång av transpersoners rättigheter enligt diskrimineringslagen samt exempel på situationer som kan vara trakasserier eller diskriminering.
  Höra hemma om transpersoner
 • Aktuellt

  DO medverkar på Romer i centrum

  2010-07-29
  Måndagen den 2 augusti arrangeras återigen den romska kulturmanifestationen Romer i centrum i Kungsträdgården i Stockholm. En av de medverkande talarna är Domino Kai, utredare på DO.
  DO medverkar på Romer i centrum
 • Aktuellt

  Minnesceremoni för offren under "Zigenarnatten"

  2010-07-29
  Minnesceremoni för offren under "Zigenarnatten"
 • Aktuellt

  DO tar krafttag mot diskriminering i arbetslivet

  2010-07-26
  Totalt har Diskrimineringsombudsmannen, DO, under första halvåret 2010 tagit emot 1095 anmälningar som täcks av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Antalet anmälningar har ökat med 20 procent jämfört med första halvåret 2009. Vanligast är anmälningar som rör arbetslivet där DO hittills i år fått in närmare 400 anmälningar.
  DO tar krafttag mot diskriminering i arbetslivet
 • Aktuellt

  För ett sommarjobb fritt från diskriminering

  2010-07-26
  Sommarjobbet varar några få veckor, men rätten att inte bli diskriminerad på en arbetsplats gäller oavsett om du bara jobbar över sommaren eller är fast anställd.
  För ett sommarjobb fritt från diskriminering
 • Aktuellt

  DO på Stockholm Pride 2010

  2010-07-23
  DO kommer att medverka i Pride Park och Pride House i år.
  DO på Stockholm Pride 2010
 • Pressmeddelande

  Förlikning efter att en gravid kvinna nekats anställning

  2010-07-21
  Den unga kvinnan blev lovad sommarjobb. Företaget valde ändå att anställa en annan. Arbetsgivaren motiverade sitt beslut med att kvinnan skulle vara föräldraledig och därför inte kunde anställas. Idag träffade Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Förlikning efter att en gravid kvinna nekats anställning
 • Pressmeddelande

  DO stämmer mataffär i Skara som körde ut romsk mamma och son

  2010-07-15
  En romsk mamma gick in i en livsmedelsbutik med sin son för att köpa godis. De hade knappt hunnit in förrän de blev utkörda, utan annan förklaring än att man tidigare haft problem med romer. Nu stämmer DO butiken för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och yrkar 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan och sonen.
  DO stämmer mataffär i Skara som körde ut romsk mamma och son
 • Aktuellt

  Kvinna fick inte likvärdigt jobb efter föräldraledigheten

  2010-07-02
  Kvinnan arbetade som köksinredare på Elektrolux i Stockholm. Efter föräldraledigheten fick hon inte återgå till sin tjänst utan erbjöds istället jobb som butiksförsäljare eller receptionist. Nu stämmer DO företaget för missgynnande enligt föräldraledighetslagen och kräver 80 000 kronor i skadestånd.
  Kvinna fick inte likvärdigt jobb efter föräldraledigheten
 • Aktuellt

  Kvinnor i huvudduk utestängs från arbetsmarknaden

  2010-07-02
  Kvinnor som bär huvudduk blir diskriminerade och trakasserade när de söker jobb och praktik. DO har nyligen tagit ställning i tre ärenden där kvinnor nekats arbete på grund av att de bär huvudduk. DO har idag träffat en förlikning med Stockholms stad i ett av ärendena.
  Kvinnor i huvudduk utestängs från arbetsmarknaden
 • Pressmeddelande

  Föräldraledig lärare missgynnades vid lönerevisionen

  2010-06-24
  En kvinnlig grundskollärare som var föräldraledig ansåg att hon blev lönediskriminerad. Nu har DO och arbetsgivaren Gävle kommun ingått en förlikning som ger kvinnan 20 000 kronor och en löneökning på 442 kronor per månad.
  Föräldraledig lärare missgynnades vid lönerevisionen
 • Aktuellt

  Romsk kvinna får upprättelse efter förlikning med ICA-butik

  2010-06-24
  Kvinnan nekades handla på ICA Supermarket i Hedemora med hänvisning till hennes etniska tillhörighet. Nu har DO och ICA Supermarket ingått en förlikning som ger kvinnan 55 000 kronor.
  Romsk kvinna får upprättelse efter förlikning med ICA-butik
 • Aktuellt

  Gravid kvinna blev sextrakasserad och uppsagd

  2010-06-17
  En ung kvinna som började ett nytt jobb på en restaurang i Göteborg blev gravid. När hon berättade det för arbetsgivaren blev hon uppsagd. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger kvinnan 75 000 kronor.
  Gravid kvinna blev sextrakasserad och uppsagd
 • Aktuellt

  Döv kvinna nekades försäkring

  2010-06-17
  En kvinna med hörselnedsättning vill teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos If Skadeförsäkring. Bolaget nekade henne att teckna försäkringen för att hon inte hade full arbetsförmåga. DO stämmer nu If Skadeförsäkring för indirekt diskriminering och kräver 100 000 kronor i skadestånd.
  Döv kvinna nekades försäkring
 • Pressmeddelande

  Romsk familj får ersättning efter förlikning med HSB-förening

  2010-06-14
  Diskrimineringsombudsmannen har ingått en förlikning med en HSB-förening i Haparanda. Förlikningen innebär att bostadsrättsföreningen betalar 25 000 kronor var till en romsk kvinna och hennes tre barn.
  Romsk familj får ersättning efter förlikning med HSB-förening
 • Aktuellt

  Gravid kvinna förlorade jobbet på bensinmack

  2010-06-08
  När arbetsgivaren fick reda på att kvinnan var gravid avbröts hennes anställning på bensinmacken. DO har nu ingått en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 63 000 kronor.
  Gravid kvinna förlorade jobbet på bensinmack
 • Pressmeddelande

  Telenor betalar rekordbelopp till kvinna som förlorade jobbet när hon blev gravid

  2010-06-08
  Den unga kvinnan var inhyrd som konsult hos Telenor men fick sluta efter att hon blivit gravid. Nu har DO och Telenor ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 200 000 kronor.
  Telenor betalar rekordbelopp till kvinna som förlorade jobbet när hon blev gravid
 • Aktuellt

  DO marscherar för tillgänglighet

  2010-05-31
  Bristande tillgänglighet i allt från kollektivtrafik och affärer till olika typer av information gör att många människor med funktionsnedsättning stängs ute från stora delar av samhällslivet. Ändå ses det inte som diskriminering. För att uppmärksamma frågan kommer diskrimineringsombudsman Katri Linna på lördag att delta i Marschen för tillgänglighet.
  DO marscherar för tillgänglighet
 • Aktuellt

  Könsdiskriminering och graviditet

  2010-05-31
  DO driver just nu 21 fall av könsdiskriminering i samband med graviditet i domstol, tre i AD och resterande 18 i allmän domstol. Dessa 18 rör kvinnor som nekats sjukpenning av Försäkringskassan med hänvisning till att de varit gravida.
  Könsdiskriminering och graviditet
 • Pressmeddelande

  DO stämmer SAS för uppsägning av 25 personer över 60 år

  2010-05-31
  Flygbolaget SAS säger upp kabinpersonal över 60 år. 25 personer av de som varslats har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen. DO stämmer nu SAS till Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering och LAS-brott.
  DO stämmer SAS för uppsägning av 25 personer över 60 år
 • Aktuellt

  DO marscherade för tillgänglighet

  2010-05-31
  ”Vi vill ha – hårdare tag – antidiskrimineringslag!” Det rådde ingen tvekan om målet för Tillgänglighetsmarschen när den gick av stapeln för åttonde gången, på sammanlagt 31 orter i landet.
  DO marscherade för tillgänglighet
 • Aktuellt

  Charkföretag betalar 70 000 till jobbsökande kvinna och ber om ursäkt

  2010-05-28
  ”Jobbet är inget för tjejer.” Det fick en kvinna höra då hon sökte jobb som styckmästarlärling på ett charkföretag i Stockholm. Nu har DO ingått en förlikning med företaget som ger kvinnan 70 000 kronor och en ursäkt.
  Charkföretag betalar 70 000 till jobbsökande kvinna och ber om ursäkt
 • Aktuellt

  Katri Linna välkomnar förbud mot bristande tillgänglighet

  2010-05-27
  Många människor som har en funktionsnedsättning är idag utestängda från vardagliga aktiviteter som att ta bussen eller gå i affärer. Personer som missgynnas på det sättet har hittills inte kunnat få upprättelse, men nu kan det bli ändring på det.
  Katri Linna välkomnar förbud mot bristande tillgänglighet
 • Pressmeddelande

  Hovrättsdom i dag: romsk kvinna blev diskriminerad av hotell i Norrköping

  2010-05-19
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slår Göta hovrätt fast i en dom idag. Hotellet ska betala 8 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Hovrättsdom i dag: romsk kvinna blev diskriminerad av hotell i Norrköping
 • Pressmeddelande

  DO stämmer vårdcentral för diskriminering av lesbiskt par

  2010-05-12
  Det lesbiska paret önskade få barn. En av kvinnorna kontaktade sin vårdcentral för en medicinsk utredning. Men vårdcentralen ville inte ta emot henne utan hänvisade till Södersjukhusets mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor. Nu stämmer DO Stockholms läns landsting för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  DO stämmer vårdcentral för diskriminering av lesbiskt par
 • Aktuellt

  Nämnden avslår DO:s begäran om att vitesförelägga Holmen Paper

  2010-05-07
  Nämnden mot diskriminering har beslutat att avslå Diskrimineringsombudsmannens krav på vitesförläggande mot Holmen Paper. Enligt nämnden har Holmen Paper uppfyllt kravet på kartläggning och analys av löneskillnader mellan grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.
  Nämnden avslår DO:s begäran om att vitesförelägga Holmen Paper
 • Pressmeddelande

  Hovrätten prövar diskrimineringsdom mot Grand Hotel i Norrköping

  2010-05-04
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slog Norrköpings tingsrätt fast i en dom. Hotellet och DO har överklagat domen. På onsdag prövas fallet i Göta hovrätt.
  Hovrätten prövar diskrimineringsdom mot Grand Hotel i Norrköping
 • Pressmeddelande

  Gravid blev sjuk – förlorade jobbet

  2010-05-03
  Den unga kvinnan blev uppsagd från sin visstidsanställning på ett värdshus i Sörmland när hon blev gravid. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, och värdshuset ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 50 000 kronor
  Gravid blev sjuk – förlorade jobbet
 • Pressmeddelande

  Anställda i barnvagnsaffär blev av med jobbet när de blev gravida

  2010-04-27
  Två kvinnor i Örebro fick sluta när arbetsgivaren fick reda på att de var gravida. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen arbetsgivaren – en barnvagnsaffär – och kräver en diskrimineringsersättning på 300 000 respektive 200 000 kronor till kvinnorna.
  Anställda i barnvagnsaffär blev av med jobbet när de blev gravida
 • Aktuellt

  Ung man tvingades av bussen får 20 000 kronor i en förlikning med Busslink

  2010-04-27
  En ung man blev utslängd från bussen - chauffören anklagade honom för att ha visat ”trosorna”. Han anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som utrett ärendet. Nu har DO ingått en förlikning med Busslink som ger mannen 20 000 kronor.
  Ung man tvingades av bussen får 20 000 kronor i en förlikning med Busslink
 • Aktuellt

  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten till 6 september

  2010-04-27
  DO har stämt Krokoms kommun i Jämtland för etnisk diskriminering av 11 medlemmar i Jovnevaerie sameby. Huvudförhandlingen är nu uppskjuten till den 6 september.
  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten till 6 september
 • Aktuellt

  Socialtjänstens bristfälliga utredning ledde till diskriminering

  2010-04-23
  En tioårig flicka som varit på sommarlov i Kenya blev hämtad av polis i skolan och utsattes för en gynekologisk tvångsundersökning. Uppsala tingsrätt dömer Uppsala kommun att betala 60 000 kronor i skadestånd till familjen för etnisk diskriminering.
  Socialtjänstens bristfälliga utredning ledde till diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom om pappan som nekats vårdbidrag för sin son

  2010-04-16
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Trots att Stockholms tingsrätt i sin dom konstaterar att pappan blivit missgynnad gav de Försäkringskassan rätt att ta hänsyn till folkbokföringsadressen vid beslut om vårdbidrag. Nu överklagar DO domen till högre instans.
  DO överklagar tingsrättens dom om pappan som nekats vårdbidrag för sin son
 • Pressmeddelande

  Ny rapport från DO: Diskriminering skapar utanförskap

  2010-04-15
  Människor möter diskriminering överallt i samhället. Många tvingas därför begränsa sina liv på olika sätt för att undvika att bli diskriminerade. Det visar undersökningen ”Upplevelser av diskriminering” som DO lämnar till regeringen idag.
  Ny rapport från DO: Diskriminering skapar utanförskap
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom om pojke med funktionsnedsättning som inte fick välja förskola

  2010-04-14
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. Kristianstads tingsrätt gav kommunen rätt. Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och överklagar domen till Hovrätten.
  DO överklagar tingsrättens dom om pojke med funktionsnedsättning som inte fick välja förskola
 • Aktuellt

  Förlikning mellan DO och vårdföretag i Skåne ger anmälare 40 000 kronor

  2010-04-07
  Diskrimineringsombudsmannen och Capio Närsjukvård AB har ingått en förlikning som innebär att företaget betalar 40 000 kronor till en kvinna som anmält företaget.
  Förlikning mellan DO och vårdföretag i Skåne ger anmälare 40 000 kronor
 • Pressmeddelande

  DO förliks med Stockholms universitet

  2010-04-07
  Två kvinnliga studenter berättade för studierektorn om en lärares sexuella trakasserier. Vid nästa föreläsning blev de utpekade av läraren inför de andra studenterna. Diskrimineringsombudsmannen som har utrett ärendet har nu träffat en förlikning med Stockholms universitet som ger kvinnorna 55 000 kronor var.
  DO förliks med Stockholms universitet
 • Aktuellt

  Romernas nationaldag den 8 april

  2010-04-07
  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.
  Romernas nationaldag den 8 april
 • Aktuellt

  DO:s arbete med att motverka diskriminering av romer

  2010-04-07
  Romers historia i Sverige har präglats av diskriminering och romer utestängs alltjämt från väsentliga delar av samhällslivet. Det har bidragit till en stor brist på förtroende bland romer för majoritetssamhället och myndigheter, liksom att romer sällan anmäler när de utsätts för diskriminering eller andra kränkningar av deras mänskliga rättigheter.
  DO:s arbete med att motverka diskriminering av romer
 • Aktuellt

  Två kvinnor som arbetade på Friskis och svettis blev inte diskriminerade

  2010-03-30
  Två kvinnor som arbetade på en Friskis&Svettis-anläggning i Malmö anmälde sin chef för att ha utsatt dem för upprepade religiösa trakasserier för att de bär huvudduk. DO stämde arbetsgivaren, men Arbetsdomstolen meddelade i en dom idag att det inte är bevisat att kvinnorna blivit trakasserade.
  Två kvinnor som arbetade på Friskis och svettis blev inte diskriminerade
 • Aktuellt

  Pojke med funktionsnedsättning blev inte diskriminerad då han nekades välja förskola

  2010-03-30
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. Kommunen diskriminerade inte pojken. Det slår Kristianstads tingsrätt fast i en dom igår.
  Pojke med funktionsnedsättning blev inte diskriminerad då han nekades välja förskola
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2010-03-30
  Den 1 april till och med den 5 april har DO begränsade öppettider.
  Begränsade öppettider
 • Pressmeddelande

  Mentalskötare trakasserade av sin chef

  2010-03-22
  Två kvinnliga mentalskötare blev under ett par års tid trakasserade av sin chef på grund av sin etniska tillhörighet. Kvinnorna anmälde trakasserierna till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu beslutat sig för att stämma kommunen till Arbetsdomstolen och kräva 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av kvinnorna.
  Mentalskötare trakasserade av sin chef
 • Pressmeddelande

  DO tar första fallet till nämnden mot diskriminering

  2010-03-19
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, möter Holmen Paper på måndag i nya Nämnden mot diskriminering. Trots flera påstötningar har Holmen Paper ännu inte gjort en lönekartläggning och analys som lever upp till lagens krav. Därför kräver DO ett vitesföreläggande på 200 000 kronor.
  DO tar första fallet till nämnden mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  En pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad

  2010-03-19
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Men det är inte könsdiskriminering, meddelar Stockholms tingsrätt i en dom idag. Försäkringskassan får ta hänsyn till folkbokföringsadressen vid beslut om vårdbidrag, menar tingsrätten.
  En pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Sopa rent framför egen dörr

  2010-03-19
  DO håller ett föredrag om hur diskriminering kommer till uttryck för de nationella minoriteterna i samarbete med Göteborgs konsthall den 14 april.
  Sopa rent framför egen dörr
 • Pressmeddelande

  Sätt fokus på jämställdhet i årets avtalsrörelse

  2010-03-16
  I svenskt arbetsliv blir kvinnor systematiskt diskriminerade när de ska föda barn eller vara föräldralediga, med allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv. Nu måste fack och arbetsgivare ta sitt ansvar för att förebygga diskrimineringen. Det skriver diskrimineringsombudsman Katri Linna i en debattartikel i DN idag, inför den internationella kvinnodagen.
  Sätt fokus på jämställdhet i årets avtalsrörelse
 • Aktuellt

  DO stämmer bilföretag för diskriminering

  2010-03-16
  Ett sällskap på tre män besökte en bilhandlare i Stockholm för att köpa en begagnad bil som de sett i en annons. Först ignorerade säljaren dem och sedan sa han att de ”luktar problem”. De fick inte köpa bilen. DO stämmer nu företaget för etnisk diskriminering.
  DO stämmer bilföretag för diskriminering
 • Aktuellt

  DO:s arbete med skolan under sitt första år

  2010-03-16
  Barn och elever har rätt till en skolgång fri från diskriminering. Därför har DO prioriterat skolan under sitt första år. Under 2009 fick DO 234 anmälningar inom utbildningsområdet. Många av anmälningarna rörde trakasserier och kränkande behandling har rört elever i grundskolan.
  DO:s arbete med skolan under sitt första år
 • Aktuellt

  Konferensvärdinna fick 100 000 kronor efter utredning om sexuella trakasserier

  2010-03-09
  En kvinna anmälde att hon blivit sexuellt trakasserad när hon arbetade som konferensvärdinna på ett försäkringsbolag. Nu har Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 100 000 kronor.
  Konferensvärdinna fick 100 000 kronor efter utredning om sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  DO firade internationella kvinnodagen

  2010-03-09
  DO firade internationella kvinnodagen tillsammans med 120 inbjudna gäster. Under eftermiddagen hölls bland annat ett panelsamtal om kvinnors villkor och kvinnorörelsens möjligheter.
  DO firade internationella kvinnodagen
 • Aktuellt

  Internationella kvinnodagen 8 mars

  2010-03-08
  DO firar den internationella kvinnodagen med flera aktiviteter.
  Internationella kvinnodagen 8 mars
 • Pressmeddelande

  Bostadsföretag får betala skadestånd till flyktingfamilj för överhyra

  2010-02-25
  En privat hyresvärd i Hällefors har av Göta hovrätt dömts att betala 30 000 kronor i skadestånd till en flyktingfamilj. Familjen fick betala nästan 4 000 kronor mer i månaden i hyra än en annan familj som bodde i en likvärdig lägenhet. Etnisk diskriminering, anser hovrätten.
  Bostadsföretag får betala skadestånd till flyktingfamilj för överhyra
 • Aktuellt

  Elite Hotell fälld för krogdiskriminering

  2010-02-23
  Elite Hotell utsatte sex unga män för etnisk diskriminering när de inte släpptes in på nattklubben. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogen döms att betala sammanlagt 90 000 kronor i skadestånd till de unga männen.
  Elite Hotell fälld för krogdiskriminering
 • Aktuellt

  DO i möte med handikapprörelsen

  2010-02-23
  Bristande tillgänglighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning var punkter på dagordningen när ett tjugotal handikapporganisationer på torsdagen besökte DO. Men syftet var också att bjuda in till ett samarbete.
  DO i möte med handikapprörelsen
 • Pressmeddelande

  Pojke med funktionsnedsättning nekades välja förskola

  2010-02-23
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. På måndag möter Diskrimineringsombudsmannen kommunen i en förhandling i Kristianstad tingsrätt. DO yrkar på 100 000 kronor i skadestånd till pojken.
  Pojke med funktionsnedsättning nekades välja förskola
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bostadsrättsförening som nekade romsk kvinna köpa lägenhet

  2010-02-23
  Den romska kvinnan ville köpa en bostadsrättslägenhet i en HSB-förening i Haparanda till sig och sina tre barn. Men styrelsen sade nej och hänvisade till att medlemmarna inte ville har romer i föreningen. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO), bostadsrättsföreningen och yrkar på 100 000 kronor vardera till kvinnan och hennes tre barn.
  DO stämmer bostadsrättsförening som nekade romsk kvinna köpa lägenhet
 • Pressmeddelande

  Fler hittar till nya DO

  2010-02-23
  DO fick fler anmälningar under sitt första år än de fyra tidigare ombudsmännen fick tillsammans 2008. – Sammanslagningen har gjort det lättare för människor att veta vart de ska vända sig, samtidigt som diskrimineringsskyddet har utökats till att gälla flera grunder och flera områden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.
  Fler hittar till nya DO
 • Aktuellt

  Dom i Arbetsdomstolen: Inte diskriminering när Försäkringskassan nekade kvinna med synskada arbete

  2010-02-19
  Det var inte diskriminering när Försäkringskassan nekade en kvinna jobb som utredare med motiveringen att man inte kunde anpassa ett datorprogram till punktskrift. Det säger Arbetsdomstolen (AD) i en dom idag.
  Dom i Arbetsdomstolen: Inte diskriminering när Försäkringskassan nekade kvinna med synskada arbete
 • Aktuellt

  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten

  2010-02-19
  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten
 • Pressmeddelande

  Kvinna nekades hyreskontrakt – får 40 000 kronor efter förlikning

  2010-02-18
  En kvinna nekades hyra en lägenhet därför att hennes man var rom. Diskrimineringsombudsmannen och hyresvärden har nu träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 40 000 kronor i ersättning.
  Kvinna nekades hyreskontrakt – får 40 000 kronor efter förlikning
 • Pressmeddelande

  AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef

  2010-02-15
  Det var diskriminering när arbetsförmedlingen i Älmhult stängde av en man för att han avböjt att skaka hand med den kvinnliga chefen på ett företag. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag, och dömer arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.
  AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef
 • Pressmeddelande

  DO möter Försäkringskassan i domstol om en pappa som nekats vårdbidrag

  2010-02-15
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin autistiske son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Detta är könsdiskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som på tisdag möter Försäkringskassan i en förhandling i Stockholms tingsrätt.
  DO möter Försäkringskassan i domstol om en pappa som nekats vårdbidrag
 • Aktuellt

  Sexuella trakasserier i arbetslivet

  2010-02-15
  Om du blir utsatt för sexuella trakasserier på din arbetsplats är det din arbetsgivares ansvar att utreda och sätta stopp för dem. Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem och en form av könsdiskriminering. Därmed är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
  Sexuella trakasserier i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  För gammal för att räkna röster – nu får han 50 000 kronor av Nyköpings kommun

  2010-02-10
  En 72-årig man i Nyköping nekades att bli valförrättare under EU-valet 2009. Kommunen tyckte att han var för gammal. Nu har DO träffat en förlikning med kommunen som ger mannen 50 000 kronor.
  För gammal för att räkna röster – nu får han 50 000 kronor av Nyköpings kommun
 • Pressmeddelande

  DO stämmer affär som diskriminerat romska kvinnor

  2010-02-10
  Två romska kvinnor blev utkörda ur en butik i Linköping när de skulle köpa en present. Nu stämmer DO butiken för diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och kön.
  DO stämmer affär som diskriminerat romska kvinnor
 • Pressmeddelande

  Kvinna nekades anställning på grund av makens religion

  2010-02-05
  En kvinna trakasserades under anställningsintervjun och nekades sedan jobb – för att hon är gift med en man från ett muslimskt land. Nu stämmer DO ett företag i Linköping för diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion.
  Kvinna nekades anställning på grund av makens religion
 • Pressmeddelande

  DO stämmer vårdföretag för diskriminering av en man med synnedsättning

  2010-02-05
  En ung man sökte praktikplats på ett gruppboende i Skåne. På telefon berättade han om sin synnedsättning, men vid ett besök på gruppboendet blev han snabbt avfärdad av föreståndaren. Nu stämmer DO företaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer vårdföretag för diskriminering av en man med synnedsättning
 • Pressmeddelande

  Förlikning med ridcenter i Haninge ger kvinna 35 000 kronor i ersättning

  2010-02-05
  En kvinna nekades fortsatt anställning vid ett ridcenter för att hon var gravid. Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren har nu träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 35 000 kronor i ersättning.
  Förlikning med ridcenter i Haninge ger kvinna 35 000 kronor i ersättning
 • Aktuellt

  Samernas nationaldag den 6 februari

  2010-02-05
  Den 6 februari firas samernas nationaldag.
  Samernas nationaldag den 6 februari
 • Pressmeddelande

  DO: Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar

  2010-02-02
  Idag presenterar utredningen om aktiva åtgärder sitt slutbetänkande. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna är kritisk till att utredaren inte föreslår mer preciserade krav på hur arbetsgivarna ska främja lika rättigheter och möjligheter för de anställda.
  DO: Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar
 • Pressmeddelande

  DO möter hyresvärd i hovrätten om diskriminering av flyktingfamilj

  2010-01-27
  En privat hyresvärd tog 4 000 kronor extra för att hyra ut lägenhet till en flyktingfamilj. Örebro tingsrätt ansåg att flyktingar som grupp inte omfattas av skyddet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Nu möts DO och hyresvärden i Göta hovrätt.
  DO möter hyresvärd i hovrätten om diskriminering av flyktingfamilj
 • Aktuellt

  DO arbetar för alla människors lika värde och rättigheter

  2010-01-26
  Svar på Liv Bäckströms kolumn i Kommunalarbetaren: Liv Beckström undrar om DO inte tror på jämställdhet. DO har under sitt första verksamhetsår drivit ett stort antal ärenden som handlat om könsdiskriminering. Vi har ingått förlikningar och vunnit mål i domstol där kvinnor blivit diskriminerade bara för att de är kvinnor. Vi arbetar aktivt för att få arbetsgivare och inte minst fackföreningar att driva på arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
  DO arbetar för alla människors lika värde och rättigheter
 • Aktuellt

  DO stäms för diskriminering

  2010-01-26
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämts i Stockholms tingsrätt för diskriminering.
  DO stäms för diskriminering
 • Aktuellt

  Du är skyddad mot diskriminering som har samband med sexuell läggning

  2010-01-26
  Det är en mänsklig rättighet att inte behöva bli utsatt för diskriminering som har samband med sexuell läggning.
  Du är skyddad mot diskriminering som har samband med sexuell läggning
 • Aktuellt

  Regeringen drar tillbaka förslag till ny samepolitik

  2010-01-22
  Regeringen drar tillbaka den hårt kritiserade promemorian Vissa samepolitiska frågor. Det berättar Sameradion idag.
  Regeringen drar tillbaka förslag till ny samepolitik
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli diskriminerad för att du har en funktionsnedsättning

  2009-05-11
  Du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av funktionshinder.
  Du har rätt att inte bli diskriminerad för att du har en funktionsnedsättning
Publiceringsdatum: 2011-04-05