Utredning om åldersdiskriminering

Lyssna

En särskild utredare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet ska föreslå hur ett skydd mot åldersdiskriminering ska kunna utökas. Idag gäller skyddet bara arbetslivet.

Utredaren ska föreslå hur förbudet ska införas på de samhällsområden som i dag saknar ett sådant skydd i diskrimineringslagen. Det gäller dock inte värnplikt och civilplikt. Syftet med utredningen är att säkerställa samma nivå av skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 augusti 2010.

Publiceringsdatum: 2009-08-14