Sextrakasserad skolflicka får ersättning av kommunen

Lyssna
En klasslärare på ett gymnasium strax norr om Stockholm utsatte en av sina elever för upprepade sexuella trakasserier under flera terminer. Flickan anmälde trakasserierna till dåvarande Jämställdhetsombudsmannen, JämO.

Den 1 januari tog Diskrimineringsombudsmannen (DO) över ärendet från JämO. Utredningen visar att flickan blivit utsatt för sexuella trakasserier av läraren och skolans egen utredning stödjer detta.

DO anser att skolan uppfyllt sin lagstadgade utredningsskyldighet och vidtagit nödvändiga åtgärder för att stoppa trakasserierna, men att den ändå måste ta ansvar för de sexuella trakasserier som en av skolans lärare utsatt en elev för. DO och kommunen har nu ingått en förlikning som innebär att flickan får
90 000 kronor i ersättning.

– Kommunen har agerat bra sen den fick kännedom om trakasserierna, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna. Men eleven ska självfallet få upprättelse för den kränkning hon utsatts för.

För ytterligare upplysningar kontakta DO:s pressjour på 08-120 20 710, eller jurist Eva Hagström, 08-120 20 798.

Ärende: JämO 2008/1180

Publiceringsdatum: 2009-11-25