Krog betalar ersättning till sex män som nekats inträde.

Lyssna

DO har träffat en förlikning på 30 000 kronor med en stockholmskrog som inte släppte in sex mörkhyade män. Sex mörkhyade män nekades att komma in på en krog (den nu nedlagda krogen Chiaro) i centrala Stockholm. Vakten i entrén hävdade att det krävdes ett så kallat deep-kort samt att männen skulle stå med på korgens gästlista för att bli insläppta.

Deras ljushyade kompisar fick däremot komma in direkt så fort de visat legitimation.

Männen kände sig djupt kränka av denna särbehandling. En av dem anmälde krogen till dåvarande Ombudsmannen mot etnisk och religiös diskriminering.

Ombudsmannen stämde krogen för att ha diskriminerat de sex männen på grund av deras etniska tillhörighet.

Ärendet togs över av nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, vid årsskiftet. En förlikning har nu träffats som innebär att krogen betalar männen
5 000 kronor var, sammanlagt 30 000 kronor.

Publiceringsdatum: 2009-03-10