Invigning av Diskrimineringsombudsmannen

Lyssna

Katri Linna och Nyambo Sabuni 

Den 18 maj invigdes Diskrimineringsombudsmannen, DO, officiellt.

Katri Linna, diskrimineringsombudsman, hälsade alla välkomna genom att påminna om att respekten för de mänskliga rättigheterna är en av de äldsta rättsprinciper våra moderna demokratier vilar på.

– DO startar inte heller kampen för mänskliga rättigheter från början, utan har sammanlagt 70 års banbrytande arbete från de före detta ombudsmännen mot diskriminering bakom sig. Men myndigheten har också ett nytt och bredare uppdrag och ny sammanhållen lagstiftning som utökar diskrimineringsskyddet på flera områden och för flera diskrimineringsgrunder, däribland ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck, sa hon.

Publik som lyssnar på invigningstalHon berättade även om att grunden för den moderna synen på mänskliga rättigheter lades efter andra världskriget då FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter kom till som en reaktion bland annat mot brotten mot judar, romer, homosexuella och personer med funktionsnedsättning.

– Det kan vara värt att, i dagens ekonomiska kris, minnas att händelserna i Tyskland kan speglas mot 30-talets ekonomiska depression som bidrog till ett klimat där det var lätt att utse syndabockar. Inte minst gäller det synen på romer där det också idag sker en ökning av förtryck och till och med statssanktionerad förföljelse i många länder.

Katri Linna nämnde DO:s vision; ett samhälle som genomsyras av principen om allas lika värde och rättigheter. Juridiken ska där vara ett väl fungerande verktyg för individers upprättelse och ska motverka diskriminerande strukturer.

– Därför är alla de fall som DO driver både till uppgörelse utanför rättsalen och i domstol, ett steg i att förändra samhället i riktning mot ett där allas lika värde och rättigheter slagit igenom. Med närmare 50 pågående mål i rätten, med en ny stämning och en förlikning så gott som varje vecka så har vi i alla fall kommit en bit på väg.

Nyamko Sabuni klipper bandetNyamko Sabuni, integrations och jämställdhetsminister, klippte bandet och myndigheten var därmed officiellt invigd.

– Äntligen! Nu är den nya myndigheten och diskrimineringslagstiftningen på plats, sa hon i sitt tal.

Hon påminde om att DO är den enda myndigheten som har rätt till opinionsbildning.

– De mänskliga rättigheterna handlar om att värna om individens rättigheter. Men vi vet också att vissa grupper i samhället har mindre rättigheter. Den romska gruppen exempelvis är kanske en av de grupper i samhället som är mest utsatta för diskriminering.

DO bildades den 1 januari 2009 genom att de före detta ombudsmännen mot diskriminering; Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, slogs ihop. DO arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Publiceringsdatum: 2009-05-28