Hovrätten fäller Sveriges lantbruksuniversitet för könsdiskriminering

Lyssna

Det var könsdiskriminering när Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gav sökande män förtur till veterinärprogrammet framför sökande kvinnor genom så kallad viktad lottning. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag.

Det är Centrum för rättvisa som drivit en grupptalan för 44 kvinnor mot SLU. I mars dömde Uppsala tingsrätt SLU för könsdiskriminering. De 44 kvinnorna fick 35 000 kronor var i skadestånd.

SLU överklagade domen till Svea hovrätt, som alltså fastställer tingsrättens fällande dom.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna säger att hovrättens beslut var väntat.

– Positiv särbehandling kan vara ett bra sätt att främja jämställdhet om det används på rätt sätt. I de här fallen har det legat alltför nära kvotering, som inte är tillåtet och som slagit oproportioneligt hårt mot kvinnliga sökande. EG-rätten säger tydligt att det måste ske en prövning i varje enskilt fall.

Publiceringsdatum: 2010-01-26