Gravid frisör nekades gå kurs – får ersättning av arbetsgivaren

Lyssna
En gravid frisör i Stockholm ville vidareutbilda sig och gå en coloristutbildning. Men arbetsgivaren sade nej med hänvisning till att kvinnan snart skulle vara föräldraledig.

Kvinnan anmälde sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
DO bedömer att arbetsgivaren genom sitt beslut har utsatt kvinnan för ett missgynnande som har samband med hennes föräldraledighet.

En förlikning har nu nåtts som innebär att frisersalongen ersätter kvinnan med 25 000 kronor.

– Som Arbetsdomstolen nyligen slagit fast i en dom har en arbetsgivare inte rätt att neka en anställd att gå en utbildning för att hon eller han snart ska vara föräldraledig, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– AD:s dom var en viktig signal om att föräldralediga inte ska missgynnas i arbetslivet.

För ytterligare information, DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Publiceringsdatum: 2009-10-13