Du har rätt att inte bli utsatt för etnisk diskriminering

Lyssna

Bild på en kvinna och man med olika etniska tillhörigheter. De jobbar på ett lager.

Din arbetsgivare, skola, hyresvärd, handläggare på arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan med flera får inte diskriminera dig om det har samband med etnisk tillhörighet.

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet är förbjuden. DO kan hjälpa dig om du har blivit diskriminerad. Du är skyddad mot diskriminering bland annat i arbetslivet, på din utbildning, när du är hos läkaren, när du söker bidrag för att starta eget eller i kontakten med socialtjänsten.

Det här kan vara exempel på etnisk diskriminering som du kan anmäla till DO:

  • Du får inte komma på intervju trots att du har bra meriter för att arbetsgivaren på grund av ditt namn uppfattar att du har annan etnisk tillhörighet än svensk. 
  • Under en anställningsintervju får du frågan om du har aids. Du misstänker att frågan har samband med att du är afrosvensk.
  • Din lärare kallar dig för ”blatte” eller något annat som du tycker är kränkande. 
  • En handläggare på en arbetsförmedling förmedlar inte jobb åt dig eftersom hon eller han menar att företagen inte vill ha personer med annan etnisk tillhörighet än svensk. 
  • Du får inte hyra en bostad för att hyresvärden inte vill hyra ut till romer.

Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare.

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det företag, den myndighet eller den organisation där du blivit diskriminerad kan då bli tvungen att betala diskrimineringsersättning.

Publiceringsdatum: 2009-09-14