DO firar 8 mars!

Lyssna

Collage med bilder på ett lesbiskt par, en liten flicka med slöja, en kvinna på sitski, en äldre kvinna, en kvinna som sminkar sig till man samt en ung bestämd kvinna

DO firar den internationella kvinnodagen genom att jobba vidare för jämställdhet.

Sverige har på en del områden kommit långt när det gäller jämställdhet. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra innan kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Genomsnittslönen för kvinnor är 84 procent av männens. Det så kallade lönegapet mellan kvinnor och män har i princip varit konstant sedan 1980-talet, trots att kvinnors arbetslivserfarenhet numera ligger i nivå med männens och att kvinnor har högre utbildning än män. Kvinnors faktiska inkomst är ännu lägre, eftersom kvinnor bland annat jobbar mer deltid än män. Kvinnor tar fortfarande ut det mesta av föräldraledigheten. Män tog år 2008 ut 21,5 procent av de dagar som ersätts med föräldrapenning. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för det obetalda hemarbetet.

- Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det är inte så idag. Vissa påstår att ”det har gått för långt med jämställdheten”. Det är märkligt att raljera om att kraven på kvinnors och mäns lika rättigheter har gått till överdrift, säger Katri Linna, Diskrimineringsombudsman.

Kvinnors situation skiljer sig givetvis mycket åt. Bland annat etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eventuellt funktionshinder och ålder spelar in på kvinnors villkor.

En finsk romsk kvinna kan träffa på andra svårigheter än en etniskt svensk kvinna i affären, där ”kvinnor med långa kjolar” inte är välkomna. Kvinnor med funktionsnedsättning är ofta extra utsatta för våld av männen i deras närhet. En homosexuell kvinna som kysser sin partner på en restaurang har större risk att bli utslängd därifrån än en heterosexuell kvinna som gör samma sak. En kvinna i trettioårsåldern kanske räknas som en ”graviditetsrisk” och kan få svårare att få jobb än andra kvinnor.

Sedan den 1 januari är det DO som arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  Diskrimineringsombudsmannen räknar med att bli en större och starkare röst för alla kvinnor.

Källor: SCB, Försäkringskassan

Publiceringsdatum: 2009-03-10