DO Katri Linna invald i Equinets styrelse

Lyssna

Diskrimineringsombudsman Katri Linna har valts in i styrelsen för Equinet, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. Under två år kommer hon nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar leda arbetet i den europeiska organisationen.

- Jag är glad och stolt över uppdraget. Vi medlemsorganisationer har mycket att lära av varandra och det är viktigt att vi drar nytta av varandras kunskap och erfarenheter, säger Katri Linna.

Equinet, the European Network of Equality Bodies, består av 31 myndigheter som på olika sätt arbeta mot diskriminering i 28 olika europeiska länder. Organisationen utbyter erfarenheter, ordnar seminarier och utbildningar. Sammanslutningen arbetar också för att vidareutveckla och stärka diskrimineringsskyddet inom EU.

- Genom att samarbeta inom Equinet kan vi på ett effektivt sätt göra vår röst hörd på europeisk nivå.

Den nya styrelsen valdes på Equinets årsmöte som idag avslutades i Bryssel. Katri Linna har ingått i Equinets styrelse sedan hon i ett fyllnadsval i mars i år utsågs av styrelsen som tillfällig styrelseledamot.

Publiceringsdatum: 2009-11-25