Pressmeddelanden och aktuellt från 2009

Lyssna
 • Aktuellt

  Hovrätten fäller Sveriges lantbruksuniversitet för könsdiskriminering

  2010-01-26
  Det var könsdiskriminering när Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gav sökande män förtur till veterinärprogrammet framför sökande kvinnor genom så kallad viktad lottning. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag.
  Hovrätten fäller Sveriges lantbruksuniversitet för könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  DO stämmer ridcenter i Haninge för diskriminering av gravid

  2010-01-22
  En kvinna nekades ny anställning på ett ridcenter när hennes visstidsanställning upphörde. Anledningen var att arbetsgivaren fått reda på att kvinnan var gravid och ansåg att det var för stora risker för henne att arbeta i stallet. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetsgivaren till Arbetsdomstolen för könsdiskriminering och yrkar på 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer ridcenter i Haninge för diskriminering av gravid
 • Pressmeddelande

  Gravid nekas sommarjobb på omsorgsboende. Får nu 80 000 kronor

  2010-01-21
  En kvinna fick nej till sommarjobbet för att hon var gravid. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 80 000 kronor.
  Gravid nekas sommarjobb på omsorgsboende. Får nu 80 000 kronor
 • Aktuellt

  DO stämmer Trygg Hansa för diskriminering

  2010-01-19
  En kvinna ville teckna en sjukförsäkring i Trygg Hansa för sin son. Men försäkringsbolaget avslog ansökan med hänvisning till barnets hörselnedsättning. Nu stämmer DO Trygg Hansa för diskriminering på grund av funktionshinder.
  DO stämmer Trygg Hansa för diskriminering
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli könsdiskriminerad

  2009-12-22
  Din arbetsgivare, skola, hyresvärd, handläggare eller Försäkringskassan med flera får inte diskriminera dig om det har samband ditt kön.
  Du har rätt att inte bli könsdiskriminerad
 • Pressmeddelande

  Fler semesterdagar för äldre inte diskriminering

  2009-12-21
  Semesterreglerna i det statliga kollektivavtalet är inte åldersdiskriminerande i lagens mening. Det anser Diskrimineringsmannen (DO) efter att ha analyserat både EG-rättens arbetslivsdirektiv och förarbetena till den svenska diskrimineringslagen.
  Fler semesterdagar för äldre inte diskriminering
 • Pressmeddelande

  Mattelärare får 40 000 kronor genom förlikning

  2009-12-21
  En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO har nu ingått en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Mattelärare får 40 000 kronor genom förlikning
 • Pressmeddelande

  Ärendet om utebliven handskakning i Stockholms tingsrätt

  2009-12-21
  På måndag inleds förhandlingarna i Stockholms tingsrätt i det mål som handlar om en utebliven handskakning. DO har stämt Arbetsförmedlingen för religiös diskriminering sedan en muslimsk man stängts av från aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion.
  Ärendet om utebliven handskakning i Stockholms tingsrätt
 • Aktuellt

  DO:s öppettider i helgerna

  2009-12-21
  DO:s öppettider i helgerna
 • Aktuellt

  DO på möte med SSR

  2009-12-16
  Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna mötte idag representanter för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) för att diskutera diskriminering mot samer.
  DO på möte med SSR
 • Pressmeddelande

  Diskriminering att skriva fördomsfulla läkarutlåtanden

  2009-12-15
  I en dom idag slår Stockholms tingsrätt fast att en läkare har diskriminerat två patienter, genom att göra en bedömning som är grundat på generaliserande antaganden utifrån deras etniska tillhörighet. Läkaren döms att betala 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan och mannen för kränkningen.
  Diskriminering att skriva fördomsfulla läkarutlåtanden
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Arbetsförmedlingen för köns- och åldersdiskriminering

  2009-12-15
  Den 62-åriga kvinnan sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. Trots goda meriter som väl uppfyllde kravprofilen för jobbet och bred arbetslivserfarenhet blev hon inte ens kallad till intervju. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen Arbetsförmedlingen för diskriminering på grund av ålder och kön.
  DO stämmer Arbetsförmedlingen för köns- och åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  DO positiv till att övervaka FN-konvention

  2009-12-15
  DO är positiv till att främja och övervaka FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det skriver myndigheten i sitt remissvar till Socialdepartementet.
  DO positiv till att övervaka FN-konvention
 • Pressmeddelande

  Man i rullstol nekades åka buss – nu får han upprättelse

  2009-12-10
  En busschaufför krävde att en ung man i rullstol skulle sätta sig på ett vanligt säte eller spänna fast rullstolen under bussfärden. Annars fick han inte åka med bussen. Nu har Diskrimineringsombudsmannen träffat en förlikning med Swebus som ger mannen 75 000 kronor i ersättning.
  Man i rullstol nekades åka buss – nu får han upprättelse
 • Pressmeddelande

  Nybliven mamma nekades arbete – får ersättning av kommunen

  2009-12-10
  En kvinna nekades sommarvikariat för att hon skulle vara nybliven mamma vid tiden för arbetet. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 100 000 kronor i ersättning.
  Nybliven mamma nekades arbete – får ersättning av kommunen
 • Aktuellt

  Internationella dagen för mänskliga rättigheter

  2009-12-10
  Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter.
  Internationella dagen för mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  Katri Linna inleder seminarieserie om likabehandling i skolan

  2009-12-09
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna inleder en seminarieserie om likabehandlingsarbetet i skolorna. Seminarieserien, som är ett samarbete mellan Skolverket och DO vänder sig till regionala lärarutbildningsinstitutioner. Syftet är att stödja arbetet mot diskriminering och tillämpningen av ett normkritiskt tänkande i skolorna.
  Katri Linna inleder seminarieserie om likabehandling i skolan
 • Aktuellt

  Beställ diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

  2009-12-09
  Beställ diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
 • Aktuellt

  Katri Linna på konferens om genuskompetens i asyl- och integrationsprocessen

  2009-12-04
  Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna talar på en konferens om genuskompetens i samband med mottagande, introduktion och integration.
  Katri Linna på konferens om genuskompetens i asyl- och integrationsprocessen
 • Aktuellt

  Ny webbplats om jämställdhetsintegrering

  2009-12-04
  Nu finns en nationell portal om jämställdhetsintegrering på nätet: jämställ.nu.
  Ny webbplats om jämställdhetsintegrering
 • Pressmeddelande

  Ulricehamns kommun ersätter bostadsspekulant med 60 000 kronor

  2009-12-01
  Ulricehamns kommun skulle sälja en av sina fastigheter som privatbostad och valde att sälja till en person med svensk etnisk tillhörighet. Detta trots att en man med en annan etnisk tillhörighet lagt det högsta budet. Nu har en förlikning ingåtts som innebär att Ulricehamns kommun betalar 60 000 kronor i ersättning till mannen.
  Ulricehamns kommun ersätter bostadsspekulant med 60 000 kronor
 • Aktuellt

  DO stämmer mjölkbonde som inte anställde kvinna

  2009-12-01
  När en ung kvinna fick missfall och berättade det för sin arbetsgivare blev hon av med sin praktikplats. Arbetsgivaren ville undvika att ha anställda som skaffar barn och ska vara föräldralediga. Nu stämmer DO arbetsgivaren för könsdiskriminering och begär 160 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer mjölkbonde som inte anställde kvinna
 • Aktuellt

  Frågor om kunskaper i svenska var inte diskriminering

  2009-11-25
  En kvinna sökte jobb på Eslövs kommun. Kvinnan tyckte att arbetsgivaren ställt kränkande frågor om hennes kunskaper i svenska under anställningsintervjun. Arbetsdomstolen meddelar i en dom idag att kvinnan inte blivit diskriminerad då hon nekades anställning, eftersom det var brister i den personliga lämpligheten som gjorde att hon inte fick jobbet.
  Frågor om kunskaper i svenska var inte diskriminering
 • Aktuellt

  Försäkringskassan överklagar domen om könsdiskriminering

  2009-11-25
  I en dom i början av november slog Stockholms tingsrätt fast att kassan utsatt fyra kvinnor för könsdiskriminering när de blev nekade sjukpenning för att de var gravida. Nu har Försäkringskassan överklagat domen till Svea hovrätt.
  Försäkringskassan överklagar domen om könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Fyra romska kvinnor får 20 000 kronor var i skadestånd av pälsaffär

  2009-11-25
  De fyra romska kvinnor som inte fick komma in i en pälsaffär i Örebro, utan stoppades i dörren av ägaren, utsattes för trakasserier och etnisk diskriminering. Det slår Örebro tingsrätt fast i en dom idag och beslutar att affärsägaren ska betala kvinnorna 20 000 kronor var i skadestånd.
  Fyra romska kvinnor får 20 000 kronor var i skadestånd av pälsaffär
 • Aktuellt

  DO i hovrätten om assisterad befruktning

  2009-11-25
  Idag möter DO landstinget i Uppsala län i Hovrätten. DO hävdar att landstinget missgynnat ett lesbiskt par i samband med en inseminationsbehandling. Tingrättens dom ålade Uppsala länet att betala skadestånd till en av kvinnorna, men domen överklagades av länet.
  DO i hovrätten om assisterad befruktning
 • Aktuellt

  DO efterlyser tydligare MR-perspektiv i ny skollag

  2009-11-25
  DO efterlyser tydligare MR-perspektiv i ny skollag
 • Aktuellt

  Katri Linna inviger fototävling i Gallerian

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna inviger Diversity days i Gallerian i Stockholm. Diversity days är en informationskampanj mot diskriminering som drivs av EU. Syftet med kampanjen är att väcka medvetenheten om diskriminering och den lagstiftning som finns i EU.
  Katri Linna inviger fototävling i Gallerian
 • Aktuellt

  RESPEKT

  2009-11-25
  Nu kommer en uppdaterad version av den omtyckta serietidningen RESPEKT som enkelt och tydligt berättar om de två lagar som förbjuder diskriminering och kränkningar i skolan.
  RESPEKT
 • Aktuellt

  Sextrakasserad skolflicka får ersättning av kommunen

  2009-11-25
  En klasslärare på ett gymnasium strax norr om Stockholm utsatte en av sina elever för upprepade sexuella trakasserier under flera terminer. Flickan anmälde trakasserierna till dåvarande Jämställdhetsombudsmannen, JämO.
  Sextrakasserad skolflicka får ersättning av kommunen
 • Aktuellt

  Material på engelska

  2009-11-25
  Nu finns publikationerna ”About the Equality Ombudsman” och ”Pay surveys – provisions and outcomes” att beställa eller ladda ned från DO.
  Material på engelska
 • Aktuellt

  Hovrättsdom: Landsting gjorde inte fel när lesbisk nekades insemination

  2009-11-25
  Uppsala läns landsting har inte begått något fel när man beslutat att endast den ena kvinnan i ett lesbiskt par ska få hjälp med assisterad befruktning. Det beslutade Svea Hovrätt idag och upphäver därmed ett tidigare beslut från Uppsala tingsrätt om att en lesbisk kvinna utsatts för direkt diskriminering när bara partnern och inte hon inte fick inseminationsbehandling.
  Hovrättsdom: Landsting gjorde inte fel när lesbisk nekades insemination
 • Aktuellt

  Replik på kritiken från Centrum för rättvisa

  2009-11-25
  Replik på kritiken från Centrum för rättvisa
 • Aktuellt

  Landsting har rätt att ta betalt för insemination av lesbiskt par

  2009-11-25
  Västerbottens läns landsting har inte gjort något fel när det krävt att ett lesbiskt par själva skulle betala för tre inseminationsförsök innan de fick rätt till donatorinsemination betald via landstinget. Det slår Umeå tingsrätt fast i en dom idag.
  Landsting har rätt att ta betalt för insemination av lesbiskt par
 • Aktuellt

  DO Katri Linna invald i Equinets styrelse

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna har valts in i styrelsen för Equinet, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. Under två år kommer hon nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar leda arbetet i den europeiska organisationen.
  DO Katri Linna invald i Equinets styrelse
 • Aktuellt

  Fri rörlighet bara för somliga

  2009-11-25
  Romer i EU har inte lika tillgång till den fria rörligheten som majoritetsbefolkningen. Det konstateras i en ny rapport från European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), "The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other EU member States".
  Fri rörlighet bara för somliga
 • Aktuellt

  Samtal om religion på jobbet

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna talar om tro på jobbet på en konferens med samma tema. På konferensen deltar representanter från kristna, judiska, muslimska och sikhiska församlingar för att diskutera hur arbetsplatser hanterar religiösa olikheter och om man kan vara religiös på jobbet.
  Samtal om religion på jobbet
 • Aktuellt

  Vanliga frågor och svar om Försäkringskassan och sjukpenning till gravida

  2009-11-25
  Vanliga frågor och svar om Försäkringskassan och sjukpenning till gravida
 • Aktuellt

  Anmälningar om otillgänglighet utanför arbetslivet och högskolan inkomna under år 2009

  2009-11-25
  Anmälningar om otillgänglighet utanför arbetslivet och högskolan inkomna under år 2009
 • Aktuellt

  DO-mottagning inleder EU-möte om samarbete för allas lika rättigheter

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna hälsade på söndagskvällen drygt 220 svenska och internationella gäster välkomna på en mottagning hos myndigheten. Mottagningen inleder det högnivåmöte ”Equality Summit” med tema ”Samarbete för allas lika rättigheter och möjligheter” som hålls i Stockholm den 16-17 november med svenska ordförandeskapet som värd.
  DO-mottagning inleder EU-möte om samarbete för allas lika rättigheter
 • Aktuellt

  DO:s första utbildning för chefer

  2009-11-25
  Idag deltar ett 30-tal chefer från privata och offentliga arbetsgivare i DO:s första utbildning om att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Syftet med utbildningen är att pågående arbete mot diskrimienring och inspirera till nytt. Under dagen kommer deltagarna bland annat få lära sig mer om vilka krav lagen ställer på aktiva åtgärder mot diskriminering, hur man kan arbeta målinriktat och planmässigt och hur man kan utforma en plan för lika rättigheter och möjligheter
  DO:s första utbildning för chefer
 • Aktuellt

  DO utbildar arbetsgivare och fack om aktiva åtgärder

  2009-11-23
  Diskrimineringsombudsmannen genomför en utbildning för arbetsmarknadens parter om den nya diskrimineringslagen och vad kraven på aktiva åtgärder i arbetslivet innebär. Utbildningen utgår från konkreta frågeställningar och autentiska rättsfall.
  DO utbildar arbetsgivare och fack om aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning

  2009-11-23
  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning så att dessa får samma tillträde till offentliga platser och lokaler som andra. Det skriver diskrimineringsombudsman Katri Linna i ett brev till Tillgänglighetsutredningens ordförande Hans Ytterberg. Den som inte vidtar skäliga åtgärder för att göra det möjligt borde kunna bli skadeståndsskyldig enligt diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet ska alltså ses som diskriminering, anser DO.
  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  Du är skyddad mot diskriminering

  2009-11-23
  Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, men så ser det inte ut idag. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som ska skydda dig.
  Du är skyddad mot diskriminering
 • Aktuellt

  DO:s verktyg för att arbeta med jämställdhet på jobbet

  2009-11-20
  Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering som har samband med kön. Nu kan du beställa material från DO som kan hjälpa dig i ditt arbete med jämställdhet.
  DO:s verktyg för att arbeta med jämställdhet på jobbet
 • Pressmeddelande

  Chefen utsatte två kvinnor för religiösa trakasserier

  2009-11-18
  Två muslimska kvinnor som varit anställda hos Friskis och svettis i Malmö har utsatts för religiös diskriminering. Chefen har kränkt och uttalat sig negativt om kvinnornas religion vid flera tillfällen. Imorgon inleds huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen.
  Chefen utsatte två kvinnor för religiösa trakasserier
 • Pressmeddelande

  Kallades ”blatte” på postavin – nu får han ersättning av Posten

  2009-11-13
  En man fick en obehaglig överraskning när han fick en postavi från Posten. Någon hade skrivit ”Blatte” bredvid hans namn – inte bara en utan två gånger. Diskrimineringsombudsmannen har nu träffat en förlikning som innebär att Posten betalar 12 000 kronor till mannen.
  Kallades ”blatte” på postavin – nu får han ersättning av Posten
 • Pressmeddelande

  34-åring ansågs för gammal för att bli montör

  2009-11-05
  En 34-årig man sökte jobb som fläktmontör på ett mindre familjeföretag. Han nekades anställning med motiveringen att han var för gammal. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger mannen 60 000 kronor i ersättning.
  34-åring ansågs för gammal för att bli montör
 • Pressmeddelande

  Tingsrättens dom idag: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering

  2009-11-03
  Försäkringskassan utsatte fyra kvinnor för könsdiskriminering genom att neka dem sjukpenning för att deras besvär berodde på att de var gravida. Det slår Stockholms tingsrätt fast idag och dömer Försäkringskassan att betala 50 000 kronor vardera i skadestånd till kvinnorna.
  Tingsrättens dom idag: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Hotell i Norrköping dömt att betala skadestånd till romsk kvinna

  2009-10-27
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det framgår av en dom i Norrköpings tingsrätt som kom idag. Hotellet ska betala 8 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Hotell i Norrköping dömt att betala skadestånd till romsk kvinna
 • Pressmeddelande

  Läkare kränkte patienter - första fallen om etnisk diskriminering i sjukvården prövas i domstol

  2009-10-23
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämt en psykiatriker i Stockholm för kränkande utlåtanden om en grekisk kvinna och en turkisk man. Det är DO:s första sjukvårdsfall om etnisk diskriminering som ska prövas i domstol. På måndag och tisdag hålls huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt.
  Läkare kränkte patienter - första fallen om etnisk diskriminering i sjukvården prövas i domstol
 • Pressmeddelande

  HSB-förening får betala 60 000 i ersättning för diskriminering

  2009-10-23
  Ett par med utländsk bakgrund nekades att köpa en lägenhet i en HSB- bostadsrättsförening i Örebro, trots att de lagt det högsta budet. Paret anmälde bostadsrättsföreningen för diskriminering. Nu har en förlikning ingåtts mellan Diskrimineringsombudsmannen, som representant för paret, och bostadsrättsföreningen som innebär att mannen och kvinnan får 30 000 kronor var.
  HSB-förening får betala 60 000 i ersättning för diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO stämmer charkföretag som inte vill anställa kvinnor

  2009-10-19
  ”Jobbet är inget för tjejer.” Det fick en kvinna höra då hon sökte jobb som styckmästarlärling på ett charkföretag i Stockholm. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen företaget för könsdiskriminering.
  DO stämmer charkföretag som inte vill anställa kvinnor
 • Pressmeddelande

  Pälsaffär utestängde romer - nu avgörs fallet i Örebro tingsrätt

  2009-10-16
  Fyra romska kvinnor blev nekade att komma in i en pälsaffär i Örebro. Diskrimineringsombudsmannen menar att de nekades på grund av sin etniska tillhörighet. Fallet kommer att prövas i Örebro tingsrätt på måndag den 19 oktober.
  Pälsaffär utestängde romer - nu avgörs fallet i Örebro tingsrätt
 • Pressmeddelande

  Gravid frisör nekades gå kurs – får ersättning av arbetsgivaren

  2009-10-13
  En gravid frisör i Stockholm ville vidareutbilda sig och gå en coloristutbildning. Men arbetsgivaren sade nej med hänvisning till att kvinnan snart skulle vara föräldraledig. Nu får hon ersättning.
  Gravid frisör nekades gå kurs – får ersättning av arbetsgivaren
 • Aktuellt

  Tillämpning av 67-årsregeln var inte diskriminering

  2009-10-09
  DO har fått ett antal anmälningar från personer som blivit av med jobbet eller fått en tillsvidareanställning omvandlad till visstidsanställning när de fyllt 67 år. DO avslutar ärendena med beslutet att tillämpningen av 67-årsregeln i lagen om anställningsskydd i de här fallen inte utgör diskriminering.
  Tillämpning av 67-årsregeln var inte diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO utbildar skolpersonal i arbetet för lika rättigheter i skolan

  2009-10-07
  Alla elever har rätt till en skolgång fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan är skyldig att se till att varje elev får förutsättningar att lära och utvecklas. DO anordnar utbildningar i arbetet med likabehandlingsplaner. På torsdag den 8 oktober hålls den första utbildningen i Karlstad.
  DO utbildar skolpersonal i arbetet för lika rättigheter i skolan
 • Pressmeddelande

  Första fallen i domstol om gravida som inte får sjukpenning

  2009-10-05
  Måndag och tisdag prövas för första gången frågan om Försäkringskassan diskriminerar kvinnor med svåra graviditetsbesvär när den nekar dem sjukpenning.
  Första fallen i domstol om gravida som inte får sjukpenning
 • Pressmeddelande

  DO utbildar parterna om jämställda löner

  2009-10-02
  En tydlig lönepolitik underlättar både vid lönerevisioner och vid lönesättning av nyanställda. Lönediskriminering är förbjuden. På torsdag den 1 oktober kommer DO till Göteborg för att ge en utbildning om arbetet med jämställda löner.
  DO utbildar parterna om jämställda löner
 • Aktuellt

  Nya handledningar från DO

  2009-10-02
  Nu kommer två nya handledningar för jämställda löner – Jämställdhetsanalys av löner – Steg för steg och Analys Lönelots.
  Nya handledningar från DO
 • Aktuellt

  Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

  2009-10-02
  Nu kan du beställa nya handledningar från DO, Barn- och elevombudet och Skolinspektionen om att främja likabehandling i skolan och förskolan.
  Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan
 • Aktuellt

  Hyresgästen hos Stena fastigheter inte missgynnad

  2009-09-30
  Den hyresgäst med utländsk bakgrund hos Stena fastigheter, som fått betala ett högt ersättningsbelopp för skador i sin lägenhet, blev inte missgynnad. Det slår Nacka tingsrätt fast i en dom idag.
  Hyresgästen hos Stena fastigheter inte missgynnad
 • Aktuellt

  DO välkomnar regeringsrättens dom

  2009-09-30
  Regeringsrätten beslutade i en dom att det är fel att neka en myndig person att lägga till ett namn med hänvisning till kön.
  DO välkomnar regeringsrättens dom
 • Aktuellt

  DO stämmer Stockholms universitet för åldersdiskriminering

  2009-09-22
  Stockholms universitet erbjöd 70-årige Lars Dahlbäck att fortsätta arbeta på heltid för bara 30 procent av lönen med hänvisning till att han ändå hade pension. Ett klart fall av åldersdiskriminering, anser DO, som nu stämmer Stockholms universitet i Arbetsdomstolen och yrkar på 300 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  DO stämmer Stockholms universitet för åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli utsatt för etnisk diskriminering

  2009-09-14
  Din arbetsgivare, skola, hyresvärd, handläggare på arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan med flera får inte diskriminera dig om det har samband med etnisk tillhörighet.
  Du har rätt att inte bli utsatt för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Undersökning om upplevelsen av diskriminering

  2009-09-04
  Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att låta genomföra en kvalitativ undersökning och analys av diskriminering. I denna ska ingå frågor om individers upplevelse av diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  Undersökning om upplevelsen av diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO möter Stena Fastigheter i Nacka tingsrätt efter olika behandling vid besiktning av lägenhet

  2009-09-04
  Inför ett lägenhetsbyte besiktigade Stena fastigheter två lägenheter. Värden gjorde olika bedömning och behandlade lägenhetsinnehavarna olika vid besiktningen. En kvinnlig hyresgäst, med bakgrund i Turkiet, anmälde händelsen. Diskrimineringsombudsmannen har drivit ärendet och imorgon inleds huvudförhandlingen i Nacka tingsrätt.
  DO möter Stena Fastigheter i Nacka tingsrätt efter olika behandling vid besiktning av lägenhet
 • Pressmeddelande

  DO: Erbjudande om lägre lön till pensionär är åldersdiskriminering

  2009-09-02
  Stockholms universitet erbjöd Lars Dahlbäck att fortsätta på heltid som huvudredaktör för nationalutgåvan av Strindbergs samlade verk. Med hänvisning till att Dahlbäck är pensionär erbjöd universitetet honom 30 procents ersättning för heltidsjobbet. Ett klart fall av åldersdiskriminering anser DO.
  DO: Erbjudande om lägre lön till pensionär är åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Begränsa inte rätten till gymnasial vuxenutbildning

  2009-09-02
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är tveksam till förslaget att en rättighet att gå på gymnasial vuxenutbildning inträder först vid 25 år.
  Begränsa inte rätten till gymnasial vuxenutbildning
 • Pressmeddelande

  DO presenterar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-08-24
  På torsdag den 27 augusti går startskottet för Växthuset, Diskrimineringsombudsmannens (DO) projekt för att kartlägga och förebygga diskriminering i arbetslivet.
  DO presenterar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna ifrågasatt som hotellgäst

  2009-08-21
  På tisdag startar en huvudförhandling i Norrköpings tingsrätt där DO har stämt Grand Hotell i Norrköping för att ha diskriminerat och kränkt en romsk kvinna. Kvinnan deltog på en konferens på hotellet då hotellpersonalen vid flera tillfällen ifrågasatte om hon verkligen var gäst på hotellet.
  Romsk kvinna ifrågasatt som hotellgäst
 • Aktuellt

  DO medverkar på Romer i centrum

  2009-08-14
  Den 7 augusti genomförs årets upplaga av den romska kulturmanifestationen Romer i centrum i Kungsträdgården i Stockolm. En av de medverkande talarna är Domino Kai, utredare på DO.
  DO medverkar på Romer i centrum
 • Aktuellt

  DO uppmanar Reinfeldt att stärka likabehandlingen inom EU

  2009-08-14
  Equinet, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk, uppmanar Fredrik Reinfeldt att driva på arbetet med ett nytt direktiv som ger samma skydd för alla diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsombudsman Katri Linna har tillsammans med Equinets ordförande Chila van der Bas undertecknat brevet.
  DO uppmanar Reinfeldt att stärka likabehandlingen inom EU
 • Aktuellt

  Katri Linna medverkar i juristseminarium i Lahti

  2009-08-14
  I helgen 8-9 augusti medverkar DO Katri Linna vid Rättspolitiska föreningen Demlas årliga seminarium i Lahti. Temat för seminariet är individens rättsskydd i Finland. Katri Linna kommer att tala om den nya svenska diskrimineringslagen och den nya gemensamma diskrimineringsmyndigheten.
  Katri Linna medverkar i juristseminarium i Lahti
 • Aktuellt

  Utredning om åldersdiskriminering

  2009-08-14
  En särskild utredare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet ska föreslå hur ett skydd mot åldersdiskriminering ska kunna utökas. Idag gäller skyddet bara arbetslivet.
  Utredning om åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  ”Zigenarnatten”

  2009-08-06
  Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 drevs omkring 3 000 romer av SS-soldater till gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau för en säker död. Sedan dess har natten kallats ”Zigenarnatten”. På flera håll i världen uppmärksammar man denna händelse genom att hedra minnet av offren i olika ceremonier.
  ”Zigenarnatten”
 • Aktuellt

  Du vet väl om att du är skyddad mot diskriminering när du handlar en vara eller hyr en bostad?

  2009-08-06
  Du har rätt att inte bli diskriminerad inom ett flertal samhällsområden. Det står i diskrimineringslagen. Du är bland annat skyddad från diskriminering när du handlar en vara, hyr en bostad, är på sjukhus, får hjälp av Försäkringskassan, går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där, i kontakten med ditt fackförbund eller om du gör värnplikt.
  Du vet väl om att du är skyddad mot diskriminering när du handlar en vara eller hyr en bostad?
 • Pressmeddelande

  Mingel med transtema på DO

  2009-08-03
  Torsdag den 30 juli klockan 15.00–16.30 håller DO öppet hus med transtema på Torsgatan 11.
  Mingel med transtema på DO
 • Pressmeddelande

  Kvinna som nekats bära huvudduk på jobbet får upprättelse

  2009-08-03
  En muslimsk kvinna som arbetstränade en gång i veckan på ett café blev avvisad när hon kom till jobbet med huvudduk. DO har nu träffat en förlikning med Skövde kommun som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Kvinna som nekats bära huvudduk på jobbet får upprättelse
 • Pressmeddelande

  Falköpings kommun slopar övre åldersgräns för lärares träningskort

  2009-07-20
  Den 66-åriga lärare i Falköping som nekades gratis träningskort för att hon var för gammal får 20 000 kronor och kostnaden för ett halvårskort betald av sin arbetsgivare. Kommunen ändrar dessutom reglerna så att även lärare över 65 år har rätt till frikortet. Det är innebörden i en förlikning mellan DO och Falköpings kommun.
  Falköpings kommun slopar övre åldersgräns för lärares träningskort
 • Pressmeddelande

  Gravid kvinna med diabetes fick sluta hos Elgiganten. Får ersättning på 65 000 kronor

  2009-07-02
  En kvinna var tvungen att sluta sin provanställning hos företaget Elgiganten i Stockholm när arbetsgivaren fick reda på att hon dels hade diabetes, dels var gravid. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu nått en förlikning med Elgiganten, som innebär att kvinnan får 65 000 kronor.
  Gravid kvinna med diabetes fick sluta hos Elgiganten. Får ersättning på 65 000 kronor
 • Aktuellt

  DO välkomnar att SKTF anmäler Borås kommun till Nämnden mot diskriminering

  2009-06-30
  Borås Elnäts lönekartläggning uppfyller inte lagens krav, anser fackförbundet SKTF, som granskat kartläggningen.
  DO välkomnar att SKTF anmäler Borås kommun till Nämnden mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Skandiabanken ändrar betalningsrutiner för personer med arabiska namn och ersätter kund med 40 000

  2009-06-30
  Skandiabanken ändrar sina betalningsrutiner efter anmälan när det gäller att kontrollera betalningar från personer med arabiska namn. Banken och Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ingått en förlikning som innebär att en man med arabiskt förnamn, som känt sig kränkt av banken, nu får ersättning med 40 000 kronor.
  Skandiabanken ändrar betalningsrutiner för personer med arabiska namn och ersätter kund med 40 000
 • Aktuellt

  Framgångsrikt första halvår för nya DO

  2009-06-29
  Den nya diskrimineringsombudsmannens, DO, första halvår har varit framgångsrikt. DO har haft många framgångar i domstol, samt ingått ett stort antal förlikningar. De juridiska processerna har kompletterats med ett långsiktigt främjandearbete, som bl.a. innefattar dialog med det civila samhället och myndighetsföreträdare.
  Framgångsrikt första halvår för nya DO
 • Pressmeddelande

  Onödigt krav på fysisk styrka drabbade kvinnlig bokbindare. Nu ersätts hon med 35 000

  2009-06-26
  En kvinna nekades arbete vid en stor maskin på ett bokbinderi i Göteborg. Kravet på fysisk styrka, som arbetsgivaren ställt, för arbete vid den stora maskinen är inte nödvändigt och det missgynnar kvinnor, anser Diskrimineringsombudsmannen. Idag har DO träffat en för likning som innebär att kvinnan får 35 000 i ersättning.
  Onödigt krav på fysisk styrka drabbade kvinnlig bokbindare. Nu ersätts hon med 35 000
 • Pressmeddelande

  Kvinna med kronisk sjukdom fick inte komma på anställningsintervju. Får 50 000 i ersättning av Borås kommun

  2009-06-23
  En kvinna, anställd av Borås kommun, ville avancera och sökte en tjänst som enhetschef i en av kommundelsförvaltningarna. Hon fick inte tjänsten och blev inte ens kallad till intervju med hänvisning till hennes höga sjukfrånvaro. Nu har en förlikning nåtts som innebär att kvinnan får 50 000 kronor.
  Kvinna med kronisk sjukdom fick inte komma på anställningsintervju. Får 50 000 i ersättning av Borås kommun
 • Pressmeddelande

  Romska skolbarn trakasserades – DO stämmer Vetlanda kommun

  2009-06-23
  Två romska syskon i Vetlanda har utsatts för återkommande trakasserier av skolkamraterna, utan att skolan satt stopp för det. De har heller inte fått den modersmålsundervisning som de har rätt till. Diskrimineringsombudsmannen, stämmer därför huvudmannen för skolan, Vetlanda kommun, och kräver ett skadestånd på 100000 kronor för varje barn.
  Romska skolbarn trakasserades – DO stämmer Vetlanda kommun
 • Pressmeddelande

  DO driver första åldersdiskrimineringsfallet till domstol

  2009-06-18
  En 66-årig lärare ville träna och frågade sin arbetsgivare Falköpings kommun om möjligheten att få träningskort till en gymanläggning. Frikort ges enbart till anställda mellan 60 och 65 år blev kommunens svar. Kvinnan anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen som nu kan komma att stämma Falköpings kommun för åldersdiskriminering.
  DO driver första åldersdiskrimineringsfallet till domstol
 • Pressmeddelande

  Ny dom: Pussande kvinnor blev diskriminerade

  2009-06-12
  När två kvinnor pussades på nattklubben Spy Bar fick de en tillsägelse av ordningsvakten att sluta. Idag dömde Stockholms tingsrätt klubbens ägare att betala 10 000 kronor vardera till kvinnorna i skadestånd för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  Ny dom: Pussande kvinnor blev diskriminerade
 • Pressmeddelande

  ”Dålig svenska” svepskäl som drabbar utlandsfödda

  2009-06-11
  Att skylla på dåliga kunskaper i svenska används ofta som svepskäl när arbetsgivare nekar utlandsfödda anställning eller praktikplats. Nu har DO träffat en förlikning med Jönköpings kommun i ett fall där en kvinna fick gå hem från sin praktikplats efter två timmar – trots att hon talar god svenska.
  ”Dålig svenska” svepskäl som drabbar utlandsfödda
 • Aktuellt

  Vårdbiträde med hörselnedsättning i förlikning med Lessebo kommun

  2009-06-11
  En kvinna som arbetat som vårdbiträde i Lessebo kommun i tre år nekades plötsligt fortsatt arbete på grund av sitt funktionshinder. I dag nåddes en förlikning som innebär att kvinnan får 35 000 kronor.
  Vårdbiträde med hörselnedsättning i förlikning med Lessebo kommun
 • Pressmeddelande

  Trakasserade bussförarelever får upprättelse

  2009-06-10
  En man och en kvinna har anmält trakasserier på grund av kön, religion och etnisk tillhörighet under en arbetsmarknadsutbildning till bussförare. DO har nu träffat en förlikning som innebär att mannen får 40 000 kronor och kvinnan får 60 000 kronor i ersättning.
  Trakasserade bussförarelever får upprättelse
 • Aktuellt

  DO överklagar dom mot Skarets Fastigheter

  2009-06-10
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, överklagar Örebro tingsrätts friande dom mot en fastighetsägare i Hällefors, som lät en flyktingfamilj betala högre hyra än andra hyresgäster med svensk bakgrund.
  DO överklagar dom mot Skarets Fastigheter
 • Pressmeddelande

  Fel neka gravid kvinna utbildning på grund av kommande föräldraledighet

  2009-06-10
  En gravid kvinna som nekats kompetensutbildning strax före föräldraledigheten blev missgynnad. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag. Det är den första vunna domen som gäller missgynnande förbudet av föräldralediga – en lag som trädde ikraft april 2006 och som innebär ett starkare skydd för föräldralediga.
  Fel neka gravid kvinna utbildning på grund av kommande föräldraledighet
 • Aktuellt

  Inte diskriminering av krog neka cp-skadad kvinna inträde på grund av felbedömning

  2009-06-02
  Den kvinna som har en cp-skada och nekades inträde på Stockholmskrogen Sturehof för att vakterna trodde att hon var berusad blev inte diskriminerad. Det fastslår Svea Hovrätt.
  Inte diskriminering av krog neka cp-skadad kvinna inträde på grund av felbedömning
 • Pressmeddelande

  Kampsportsförening öppnar för träning med huvudduk

  2009-06-02
  En muslimsk kvinna i Göteborg nekades att träna självförsvar för att hon bar huvudduk. Nu har DO träffat en förlikning med kampsportsföreningen som hädanefter öppnar för religiösa huvudbonader på träningarna.
  Kampsportsförening öppnar för träning med huvudduk
 • Pressmeddelande

  Vabbande undersköterska i Malmö får upprättelse

  2009-06-02
  Chefen tyckte att undersköterskan vabbat för mycket och gav henne ett lägre lönebud. Nu har DO och Malmö stad träffat en förlikning som ger kvinnan 20 000 kronor.
  Vabbande undersköterska i Malmö får upprättelse
 • Pressmeddelande

  Lunds kommun betalar 40 000 kronor till mattelärare som inte fick komma på anställningsintervju

  2009-05-29
  En man med polsk bakgrund sökte jobb som matematiklärare på en skola i Lund. Trots att han var behörig lärare i matematik och kemi, varit doktorand på Lunds tekniska högskola, samt arbetat som matematiklärare i åtta år på olika gymnasier i Malmö, Eslöv och Trelleborg, blev han inte ens kallad till intervju.
  Lunds kommun betalar 40 000 kronor till mattelärare som inte fick komma på anställningsintervju
 • Aktuellt

  Örebro tingsrätt: ”Flyktingar som grupp omfattas inte av diskrimineringsskyddet”

  2009-05-29
  En flyktingfamilj i Hällefors som fick betala 4 000 kronor mer i hyra än sina etniskt svenska grannar omfattas inte av skyddet mot etnisk diskriminering. Det anser Örebro tingsrätt, som friar en privat hyresvärd som DO stämt. Enligt domstolen motsvarar inte flyktingar och invandrare lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.
  Örebro tingsrätt: ”Flyktingar som grupp omfattas inte av diskrimineringsskyddet”
 • Aktuellt

  Diskriminering – en del av europeiska muslimers vardag!

  2009-05-29
  Muslimer utsätts för allvarliga kränkningar i hela Europa och deras förtroende för myndigheter är lågt. Särskilt utsatta är unga muslimer. Det visar en färsk rapport från FRA, The European Union Agency for Fundamental Rights.
  Diskriminering – en del av europeiska muslimers vardag!
 • Aktuellt

  Invigning av Diskrimineringsombudsmannen

  2009-05-28
  Den 18 maj invigdes Diskrimineringsombudsmannen, DO, officiellt.
  Invigning av Diskrimineringsombudsmannen
 • Aktuellt

  Om DO

  2009-05-28
  Nu finns nya broschyren Om DO att ladda ned och beställa!
  Om DO
 • Aktuellt

  HO-anmälare får pris

  2009-05-25
  Walter Heidkampf, som inte fick delta i en kurs om självkännedom för att han var hivpositiv, får nu ett pris för att han anmälde sitt ärende till Handikappombudsmannen.
  HO-anmälare får pris
 • Pressmeddelande

  Kvinna i Värmland får 50 000 kronor efter förlikning med skokedja

  2009-05-18
  En kvinna från Årjäng sökte jobb som biträde i en skobutik. När hon meddelade arbetsgivaren att hon var gravid var denne inte längre intresserad av att anställa henne. Nu har DO ingått en förlikning med skokedjan som ger kvinnan 50 000 kronor.
  Kvinna i Värmland får 50 000 kronor efter förlikning med skokedja
 • Aktuellt

  Växthuset: Ny metod mot diskriminering

  2009-05-15
  I höst lanserar DO en ny metod för att komma åt diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi kallar metoden för ”Växthuset”.
  Växthuset: Ny metod mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Krog i Helsingborg betalar 30 000 kronor till tre män som nekades inträde

  2009-05-13
  Tre män med utländsk bakgrund nekades tillträde till krogen Tempel i Helsingborg. Diskrimineringsombudsmannen stämde krogen för etnisk diskriminering. Men idag nåddes en förlikning som innebär att männen får 10 000 kronor var.
  Krog i Helsingborg betalar 30 000 kronor till tre män som nekades inträde
 • Aktuellt

  Katri Linna på Rikskonferensen för mångfald och tillväxt

  2009-05-13
  Imorgon torsdag talar diskrimineringsombudsmannen, Katri Linna, på "Rikskonferensen för mångfald och tillväxt" som Södertälje kommun och SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - anordnar.
  Katri Linna på Rikskonferensen för mångfald och tillväxt
 • Pressmeddelande

  Krogdiskrimineringsfall upp i Svea Hovrätt

  2009-05-12
  Nekades kvinnan tillträde till krogen därför att hon har en cp-skada? Eller för att vakterna trodde att hon var berusad? Denna fråga ska avgöras av Svea Hovrätt i morgon onsdag.
  Krogdiskrimineringsfall upp i Svea Hovrätt
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Försäkringskassan för diskriminering av sex gravida kvinnor

  2009-05-11
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt Försäkringskassan för könsdiskriminering i ytterligare sex fall, där gravida kvinnor nekats sjukpenning.
  DO stämmer Försäkringskassan för diskriminering av sex gravida kvinnor
 • Aktuellt

  Återigen får Sverige kritik från Europarådet

  2009-05-08
  Sverige får nu kritik från Europarådet bland annat för brister i att säkerställa tillgången till utbildning i och på minoritetsspråken.
  Återigen får Sverige kritik från Europarådet
 • Pressmeddelande

  Hässleholms kommun betalar 80 000 kronor i förlikning till två bröder

  2009-05-07
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt en skola i Hässleholm för bristande utredning av etniska trakasserier mot två bröder, 9 och 14 år gamla. Idag nåddes en förlikning som innebär att barnen får 40 000 kronor var.
  Hässleholms kommun betalar 80 000 kronor i förlikning till två bröder
 • Pressmeddelande

  Man med funktionshinder får åka Vasaloppet och får 30 000 i ersättning

  2009-05-06
  Vasaloppsföreningen ändrar sig och låter en norsk skidåkare med funktionshinder ställa upp i Vasaloppet. Mannen får dessutom 30000 kronor i ersättning, enligt en förlikning som ingåtts mellan honom, Diskrimineringsombudsmannen, som företrätt honom, och Vasaloppsföreningen.
  Man med funktionshinder får åka Vasaloppet och får 30 000 i ersättning
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bussförarutbildning för religiösa trakasserier

  2009-05-04
  Läraren kallade en muslimsk elev för terrorist och sa att muslimer aldrig kan anpassa sig till det svenska samhället. Skolan kände till trakasserierna men gjorde ingenting för att stoppa dem. DO stämmer Edströmska i Västerås för religiösa trakasserier och kräver 100 000 kronor i skadestånd till eleven.
  DO stämmer bussförarutbildning för religiösa trakasserier
 • Pressmeddelande

  DO stämmer kommuner för diskriminering på grund av ålder, kön och etnicitet

  2009-04-30
  En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO anser att kvinnan blev diskriminerad på grund av kön, etnicitet och ålder.
  DO stämmer kommuner för diskriminering på grund av ålder, kön och etnicitet
 • Aktuellt

  Diskriminering av etniska minoriteter i Europa är omfattande

  2009-04-30
  En undersökning från EU:s organ för mänskliga rättigheter visar att etniska minoriteter i hela Europa utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott. En av de mest utsatta minoriteterna är romer. Det är få händelser som anmäls till de myndigheter som har i uppgift att motverka övergrepp av det här slaget.
  Diskriminering av etniska minoriteter i Europa är omfattande
 • Aktuellt

  Nu kan du anmäla åldersdiskriminering!

  2009-04-30
  Från och med den 1 januari i år kan du som har blivit diskriminerad på grund av din ålder få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
  Nu kan du anmäla åldersdiskriminering!
 • Aktuellt

  DO yttrar sig om betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125)

  2009-04-28
  Grundlagsfäst skyddet för de nationella minoriteterna, det föreslår Diskrimineringsombudsmannen i sitt yttrande över Grundlagsutredningens slutbetänkande. Europarådet har kritiserat Sverige för att inte säkerställa ett grundlagsskydd åt de nationella minoriteterna. DO anser att denna brist nu bör rättas till.
  DO yttrar sig om betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125)
 • Aktuellt

  Hovrätten ändrar inte dom för diskriminering av hiv-positiv man

  2009-04-23
  Kursgården nekade mannen att gå en kurs för att han var hiv-positiv. Tingsrätten i Norrköping dömde kursgården för diskriminering på grund av funktionshinder. Kursgården överklagade domen, men nu har Göta hovrätt beslutat att inte ta upp fallet till prövning. Tingsrättens dom står alltså fast och mannen får 10 000 kronor i skadestånd.
  Hovrätten ändrar inte dom för diskriminering av hiv-positiv man
 • Pressmeddelande

  Hovrätten fäller krogägare för etnisk diskriminering

  2009-04-22
  Biblos AB utsatte en 26-årig man av iranskt ursprung för etnisk diskriminering när han inte släpptes in på krogen Buddha Dining. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogens ägare döms att betala 15 000 kronor i skadestånd till mannen.
  Hovrätten fäller krogägare för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Kvinna diskriminerades under graviditet och föräldraledighet

  2009-04-21
  DO har träffat en förlikning på 70 000 kronor med ett friskvårdsföretag i Stockholm som bland annat försökte få henne att gå ned på halvtid under graviditeten.
  Kvinna diskriminerades under graviditet och föräldraledighet
 • Aktuellt

  Du som är föräldraledig ska inte bli orättvist behandlad

  2009-04-21
  Din arbetsgivare får inte säga upp dig, ge dig lägre lön eller på annat sätt missgynna dig bara för att du är, har varit eller vill bli föräldraledig!
  Du som är föräldraledig ska inte bli orättvist behandlad
 • Pressmeddelande

  Kvinnlig busschaufför får 95 000 kronor efter förlikning

  2009-04-20
  När kvinnan påtalade att hon utsattes för sexuella trakasserier av en kollega fick hon inte fortsätta köra buss för bolaget. Kvinnan får nu 95 000 kronor i ersättning sedan DO och bussbolaget ingått en förlikning.
  Kvinnlig busschaufför får 95 000 kronor efter förlikning
 • Aktuellt

  DO firar romernas nationaldag

  2009-04-09
  Den 8 april är romernas internationella nationaldag.
  DO firar romernas nationaldag
 • Aktuellt

  Nytt skydd för transpersoner

  2009-04-09
  Från och med den 1 januari i år kan du som har blivit diskriminerad på grund av könsöverskridande identitet och uttryck få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
  Nytt skydd för transpersoner
 • Aktuellt

  Byggvaruföretag ersätter man med 30 000 för religiös diskriminering

  2009-04-08
  DO har ingått en förlikning med ett byggvaruhus som blivit anmält för religiös disrkiminering av en muslimsk man.
  Byggvaruföretag ersätter man med 30 000 för religiös diskriminering
 • Aktuellt

  Dom om könsdiskriminering i högskolan

  2009-04-03
  Idag kom domen som dömde staten att betala 35 000 kronor i skadestånd till var och en av de 44 kvinnor som stämt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Dom om könsdiskriminering i högskolan
 • Aktuellt

  DO välkomnar Kammarrättens namndom

  2009-04-03
  Det finns inga lagliga hinder för personer att anta förnamn som traditionellt förknippas med motsatt kön. Det konstaterar Kammarrätten i Sundsvall i två domar.
  DO välkomnar Kammarrättens namndom
 • Aktuellt

  DO gratulerar alla som ska gifta sig!

  2009-04-01
  DO gratulerar nu alla homo-, bi- och heterosexuella som snart kan gifta sig – oavsett vilket kön deras partner har.
  DO gratulerar alla som ska gifta sig!
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Stockholms universitet för repressalier

  2009-03-31
  Två kvinnliga studenter berättade för studierektorn om en lärares sexuella trakasserier. Vid nästa föreläsning blev de utpekade av läraren inför de andra studenterna.
  DO stämmer Stockholms universitet för repressalier
 • Aktuellt

  DO Katri Linna ny styrelsemedlem i Equinet

  2009-03-31
  DO Katri Linna deltar den 17 mars i sitt första styrelsemöte i Equinet, Europas nätverk för organisationer som arbetar för jämlikhet.
  DO Katri Linna ny styrelsemedlem i Equinet
 • Aktuellt

  Känner du till dina rättigheter i skolan?

  2009-03-24
  Du som är elev har rätt att inte bli trakasserad eller diskriminerad i skolan.
  Känner du till dina rättigheter i skolan?
 • Aktuellt

  Prenumerera på nyheter från DO med RSS

  2009-03-24
  Vill du veta om DO kommit med en ny rapport, lämnat in en stämning eller medverkat i något sammanhang? Nu kan du via RSS ta del av nyheter från DO.
  Prenumerera på nyheter från DO med RSS
 • Aktuellt

  Migrationsverket sållade bort gravid kvinna i rekrytering

  2009-03-12
  En anställd vid Migrationsverket sökte en ny tjänst på myndigheten men sållades bort för att hon var gravid. Kvinnan får nu 50 000 kronor genom en förlikning med sin arbetsgivare.
  Migrationsverket sållade bort gravid kvinna i rekrytering
 • Aktuellt

  DO anser att gravid kvinna diskriminerades vid rekrytering

  2009-03-12
  En kvinna sökte ett jobb som butiksbiträde. När hon meddelade arbetsgivaren att hon var gravid var arbetsgivaren inte längre intresserad av att anställa henne.
  DO anser att gravid kvinna diskriminerades vid rekrytering
 • Aktuellt

  Krog betalar ersättning till sex män som nekats inträde.

  2009-03-10
  DO har träffat en förlikning på 30 000 kronor med en stockholmskrog som inte släppte in sex mörkhyade män.
  Krog betalar ersättning till sex män som nekats inträde.
 • Aktuellt

  DO firar 8 mars!

  2009-03-10
  DO firar den internationella kvinnodagen genom att jobba vidare för jämställdhet.
  DO firar 8 mars!
 • Aktuellt

  DO avstyrker förslaget om försörjningskrav

  2009-03-10
  En statlig utredning föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att den person som redan finns i Sverige – anknytningspersonen – ska kunna försörja sig själv genom eget arbete. Personen ska också ha en lämplig bostad för familjen.
  DO avstyrker förslaget om försörjningskrav
 • Aktuellt

  Högsta domstolen ändrar inte fällande diskrimineringsdom

  2009-03-05
  I januari dömdes en privat hyresvärd i Ulricehamn för att ha utsatt en romsk man för etnisk diskriminering. Hovrätten för Västra Sverige dömde hyresvärden att betala 40 000 kronor i skadestånd till mannen. Hyresvärden överklagade domen till Högsta domstolen. HD har nu beslutat att inte ta upp målet till prövning. Det innebär att hovrättens dom ligger fast.
  Högsta domstolen ändrar inte fällande diskrimineringsdom
 • Aktuellt

  Förlikning: Kommun betalar ersättning till homosexuell man som upplevt sig trakasserad på arbetsplatsen

  2009-03-05
  DO har träffat en förlikning på 37 500 kronor med en kommun.
  Förlikning: Kommun betalar ersättning till homosexuell man som upplevt sig trakasserad på arbetsplatsen
 • Aktuellt

  Trakasserier i skolan

  2009-03-05
  Enligt två nyutgivna rapporter från Skolverket måste arbetet mot diskriminering och kränkande behandling stärkas i skolorna. DO kommenterar resultatet.
  Trakasserier i skolan
 • Aktuellt

  DO medverkar under "Världens mest jämställda land?"

  2009-03-05
  Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars medverkar DO Katri Linna i panelsamtal i framtidsfokuset "Världens mest jämställda land?".
  DO medverkar under "Världens mest jämställda land?"
 • Aktuellt

  Nytt i lagen

  2009-03-04
  Den 1 januari 2009 bildades Diskrimineringsombudsmannen som ser till att diskrimineringslagen följs. Men vilka är de viktigaste nyheterna i lagstiftningen?
  Nytt i lagen
 • Aktuellt

  Förlikning: Man får 15 000 i förlikningsbelopp av Stockholmsrestaurang

  2009-02-24
  En man med utländsk bakgrund nekades tillsammans med sin kamrat att komma in på en restaurang i Stockholm.
  Förlikning: Man får 15 000 i förlikningsbelopp av Stockholmsrestaurang
 • Aktuellt

  Ombudsmännens år 2008

  2009-02-24
  Hur såg 2008 ut för Ombudsmännen mot diskriminering? Ladda ned årsredovisningar och statistik!
  Ombudsmännens år 2008
 • Pressmeddelande

  DO: Tillåt man med funktionshinder åka Vasaloppet

  2009-02-23
  En man med funktionshinder vill delta i Vasaloppet. Mannen använder sitskiutrustning, d.v.s. ett slags kälke monterad på skidor. Vasaloppsföreningen nekar mannen att delta och hänvisar dels till säkerhetsaspekter, dels till Svenska Skidförbundets regler som man menar förbjuder användning av hjälpmedel i Vasaloppsspåret.
  DO: Tillåt man med funktionshinder åka Vasaloppet
 • Aktuellt

  Kommun betalar 60 000 kronor till trakasserad skolflicka

  2009-02-17
  En flicka som utsatts för sexuella trakasserier av en pojke på sin skola får 60 000 kronor av kommunen genom en förlikning.
  Kommun betalar 60 000 kronor till trakasserad skolflicka
 • Aktuellt

  Material 2009

  2009-02-10
  Här hittar du tips och råd bland annat om hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering.
  Material 2009
 • Pressmeddelande

  Skolflicka som inte fick spela fotboll får 15 000 kronor i ersättning

  2009-01-30
  På Toleredsskolan i Göteborg är det tradition att eleverna spelar fotboll och volleyboll mot lärarna inför varje skolavslutning. Pojkarna får välja om de vill spela fotboll eller volleyboll. Den möjligheten har inte flickorna, som är hänvisade till volleyboll.
  Skolflicka som inte fick spela fotboll får 15 000 kronor i ersättning
 • Pressmeddelande

  Lagregel diskriminerar vårdande pappor

  2009-01-30
  Mannen och kvinnan har en son som är autistisk. De är frånskilda och tar hand om honom varannan vecka, men det är bara mamman som får vårdbidrag. Detta är indirekt könsdiskriminering av pappan menar Diskrimineringsombudsmannen och stämmer Försäkringskassan.
  Lagregel diskriminerar vårdande pappor
 • Pressmeddelande

  DO granskar jämställdhetsarbetet i Karlskrona kommun

  2009-01-30
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska, efter att ha fått in ett antal anmälningar, granska hur Karlskrona kommun sköter det långsiktiga jämställdhetsarbetet.
  DO granskar jämställdhetsarbetet i Karlskrona kommun
 • Aktuellt

  AD-dom friar företag från att ha missgynnat föräldralediga

  2009-01-30
  Arbetsdomstolen har beslutat fria Malmöföretaget Stryker, tidningen Bohuslänningen samt tidningens dotterföretag Annonsfyren från brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen samt i Strykers fall även från könsdiskriminering.
  AD-dom friar företag från att ha missgynnat föräldralediga
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Örebro kommun för diskriminering

  2009-01-26
  En romsk man ville köpa ett träningskort till bad- och friskvårdsanläggningen Brickebackens Bad & Gym, som drivs gemensamt av Örebro kommun och det privata företaget MOSAB. Men mannen ignorerades av personalen i receptionen.
  DO stämmer Örebro kommun för diskriminering
 • Aktuellt

  AD friar Hertz

  2009-01-26
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering stämde biluthyrningsföretaget Hertz för att ha diskriminerat en kvinnlig arbetssökande på flera grunder. Arbetsdomstolen menar att Hertz haft sakliga skäl för att inte kalla kvinnan till intervju, eftersom hon inte fyllt i ansökan korrekt och anser därför inte att arbetsgivaren hade diskriminerat.
  Läs mer om domen
 • Aktuellt

  DO medverkar under Förintelsens minnesdag

  2009-01-26
  Den 27 januari hedrar romer i Stockholm Förintelsens offer. Diskrimineringsombudsmannen, DO, medverkar på Kulturcentrum i Gubbängen.
  DO medverkar under Förintelsens minnesdag
 • Pressmeddelande

  Bostadssökande rom får 40 000 kronor i skadestånd av privat hyresvärd

  2009-01-21
  Hovrätten för Västra Sverige har beslutat att en privat hyresvärd i Ulricehamn utsatt en romsk man för etnisk diskriminering då han vägrat hyra ut en lägenhet till honom. Hyresvärden ska betala 40 000 kronor i skadestånd till mannen.
  Läs mer om domen här
 • Aktuellt

  DO välkomnar högt förlikningsbelopp åt diskriminerad romsk man

  2009-01-21
  En romsk man fick 100 000 kronor efter en förlikning med sin före detta arbetsgivare.
  DO välkomnar högt förlikningsbelopp åt diskriminerad romsk man
 • Aktuellt

  Känner du till dina nya rättigheter?

  2009-01-19
  Sedan den 1 januari är åldersdiskriminering i bland annat arbetslivet förbjuden. Det är också förbjudet med diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck.
  Läs mer om diskriminering här
 • Aktuellt

  AD friar Härryda kommun

  2009-01-14
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering stämde Härryda kommun för etnisk diskriminering av en anställd. Arbetsdomstolen friar kommunen i de delar som gäller diskriminering men dömer kommunen att betala 10 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.
  AD friar Härryda kommun
 • Aktuellt

  Begränsad service

  2008-12-18
  Den 1-12/1-2009 har Diskrimineringsombudsmannen begränsad service.
  Läs mer om Diskrimineringsombudsmannens öppettider
 • Aktuellt

  Ny Diskrimineringsombudsman från den 1 januari!

  2008-12-16
  Från och med den 1 januari börjar den nya Diskrimineringsombudsmannen sin verksamhet. Ny Diskrimineringsombudsman och chef för myndigheten är Katri Linna. Samtidigt får vi en ny diskrimineringslag.
  Ny Diskrimineringsombudsman från den 1 januari!
Publiceringsdatum: 2011-04-05