Laine Nõu Englesson, processförare

Lyssna

Ladda ned bilden genom att klicka på den du vill använda. Den öppnar upp sig i ett nytt fönster.

Fotograf: Jenny Jarnestedt
Storlek: 2362*1575, 1,68 Mb
Format: jpg
Fotograf: Jenny Jarnestedt
Storlek: 2362*1575, 1,32 Mb
Format: jpg
Fotograf: Jenny Jarnestedt
Storlek: 2067*3101, 2,5 Mb
Format: jpg
Fotograf: Jenny Jarnestedt
Storlek: 2067*3101, 1,98 Mb
Format: jpg

Bilderna är fria att använda i sammanhang där DO och DO:s arbete beskrivs. Reproduktion i reklam och marknadsföring är inte tillåten. DO äger upphovsrätten till bilderna och kan komma att beivra missbruk, förvanskning eller annan otillbörlig användning av bilderna.