Pressbilder

Lyssna

Bilderna är fria att använda i sammanhang där DO och DO:s arbete beskrivs. Reproduktion i reklam och marknadsföring är inte tillåten.

DO äger upphovsrätten till bilderna och kan komma att beivra missbruk, förvanskning eller annan otillbörlig användning av bilden.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

DO-kansliet

Jenny Olausson, enhetschef
Christine Gilljam, utvecklingsstrateg

Administrativa enheten

Nanna Sörling, enhetschef

Granskningsenheten

Jenny Olausson, tf enhetschef

HR-enheten

Christina Ågren, enhetschef

Kommunikations- och utbildningsenheten

Katarina Rydberg, enhetschef

Processenheten

Martin Mörk, enhetschef
Ulrika Dietersson, processförare 
Marie Nordström, processförare
Laine Nõu Englesson, processförare

Rättsenheten arbetsliv

Therese Östmark, enhetschef (tjänstledig)

Rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Anna-Carin Gustafsson Åström, enhetschef

Utvecklingsenheten

Lovisa Strömberg, enhetschef
Paul Lappalainen, expert/rådgivare
Eva Nikell, projektledare för Vägar till rättigheter

Publiceringsdatum: 2014-06-10