Regeringen har rapporterat till FN:s råd för mänskliga rättigheter

Lyssna

Regeringen har lämnat en halvtidsrapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter, MR-rådet. I den redovisar regeringen de insatser Sverige hittills gjort för att möta rådets rekommendationer till Sverige, som framfördes i en granskning i maj 2010. Då lämnade MR-rådet ett antal rekommendationer till Sverige på förbättringar landet kan göra som rör mänskliga rättigheter.

MR-rådets nästa granskning av Sverige planeras till 2015. Regeringens rapport är således en halvtidsuppföljning. FN:s generalförsamling rekommenderar medlemsstaterna att göra en sådan. Sverige accepterade vid granskningen 2010 att arbeta med ett knappt hundratal rekommendationer som andra medlemsstater i MR-rådet har delgivit.

 

Sveriges rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter på regeringen.se

Publiceringsdatum: 2012-09-24