Rapport: Dörrarna stängs innan alla fått plats

Lyssna

Handikappförbunden har beställt rapporten ”Dörrarna stängs innan alla fått plats”. Den handlar om hur tillgängligheten i samhället utvecklas. Rapporten är skriven av Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO.

I rapporten förs ett kritiskt resonemang om funktionshinderspolitikens utveckling sedan 1990. Författaren hävdar att utvecklingen går långsammare än tidigare. 

Dyrt att bygga ett tillgängligt samhälle och dyrt att inte göra det

Rapporten innehåller kalkyler för vad det kostar att förnya fastighetsbeståndet så att bostäder och offentliga miljöer blir tillgängliga för alla, och vad det kostar samhället att inte göra det. Kostnaderna beskrivs såväl ur ett ekonomiskt såväl som ett socialt och moraliskt perspektiv.

I rapporten konstateras att högre priser på bostäder och lägre inkomster för personer med funktionsnedsättningar tränger under dem från offentliga miljöer.

Fler uppfattas ha funktionsnedsättning och färre får jobb

Ytterligare ett perspektiv är tillgänglighet till arbetslivet för personer med olika slags funktionsnedsättningar. Författaren beskriver en förskjutning av vad som anses normalt i samhället. En glidning i sociala värderingar har skett. I dag premieras anställningsbarhet framför arbetsförmåga.

”Mjukare subjektiva förmågor som flexibilitet, adaptivitet eller självreflexion blir viktigare. Det objektiva och mätbara blir mindre viktigt. Det är hur omgivningen ser på individen och hur denna ser på sig själv, uppfattar sig själv och inte minst utvecklar sig själv som blir framträdande”.

År 2009 klassificerade Arbetsförmedlingen 22,5 % av de arbetssökande som personer med funktionsnedsättning. Motsvarande siffra 1992 var 10 %.

 

Handikappförbunden

Handikappförbunden är en organisation som består av flera rikstäckande funktionshindersförbund. I dag ingår 39 förbund i organisationen. Uppdraget är att vara funktionshindersrörelsens röst gentemot regering, riksdag och centrala myndigheter.

 

 

Publiceringsdatum: 2012-09-20