Nya jämställdhetssatsningar för nationella minoriteter

Lyssna

Regeringen avsätter ytterligare 3,5 miljoner för att utveckla jämställdhetsarbetet för de nationella minoriteterna. Sametinget får i uppdrag att arbeta med att stärka samiska kvinnors delaktighet och Ungdomsstyrelsen ska stödja de nationella minoriteternas egna jämställdhetsarbete.

Uppdrag till Sametinget

Sametinget ges i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet.

Sametinget ska också inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet även påbörja ett erfarenhetsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland rörande frågor om mäns våld mot kvinnor.

Uppdrag till Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen ges ytterligare medel för att fortsätta stödja de nationella minoriteternas egna jämställdhetsarbete, bland annat genom att fördela medel för jämställdhetsprojekt som genomförs av organisationer som företräder dessa grupper.

Källa: Regeringskansliets webbplats

 

Publiceringsdatum: 2009-12-22