Identifierade hatbrott ökade under 2011

Lyssna

En ny rapport från Brå visar att det totala antalet hatbrottsanmälningar har ökat med 7 procent under 2011 jämfört med 2010, men samtidigt minskat i samma utsträckning sedan 2008. De hatbrott som ökat mest har antireligiösa motiv. Hatbrott på internet ökar men den i särklass vanligaste brottsplatsen i anmälningarna är allmän plats.

Under 2011 har Brå identifierat drygt 5 490 hatbrottsanmälningar. Den klart övervägande delen (72 procent, knappt 3 940 anmälningar) bedöms som främlingsfientliga/rasistiska. 16 procent, drygt 850 anmälningar bedöms som homofobiska, bifobiska eller heterofobiska. 12 procent, drygt 650 anmälningar bedöms som antireligiösa (islamofobiska, antisemitiska, kristofobiska och övriga antireligiösa). Drygt 1 procent, drygt 50 anmälningar bedöms som transfobiska.

Rapporten redovisar att olaga hot/ofredande är vanligast bland hatbrottsanmälningarna, därefter följer våldsbrott och ärekränkning. Vid antiromska hatbrott är olaga diskriminering vanligare, medan våldsbrott är överrepresenterade vid homofobiska och afrofobiska hatbrott.

Statistiken över hatbrottsanmälningar bygger på polisanmälningar som efter en särskild granskning av Brå bedömts som hatbrott. Som källa till rapporten används även Brå:s nationella trygghetsundersökning (NTU).

Publiceringsdatum: 2012-07-04