FRA ledigförklarar platser i sin vetenskapliga kommitté

Lyssna

Europeiska unionens byrå för mänskliga rättigheter (FRA) söker nya medlemmar till sin vetenskapliga kommitté. Kommittén, som ska består av elva personer med goda vetenskapliga kvalifikationer, har till uppgift att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten av FRA:s arbete. Mandaten för kommitténs nuvarande medlemmar löper ut under början av nästa år. FRA söker nu därför personer som är intresserade av att ingå i kommitten. Sista ansökningsdag är den 11 juli 2012 kl. 13.00.

Mer information (på engelska) om de krav som uppställs på kommitténs medlemmar och om hur ansökningsförfarandet  går till finns på FRA:s hemsida.

FRA (Fundamental Rights Agency) grundades 2007 och har till uppgift att ge berörda institutioner och myndigheter i EU stöd och sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter vid genomförandet av EU-lagstiftning. I byråns verksamhet ingår att bland annat att samla in information och data, ge råd till EU och medlemsstaterna och göra allmänheten medveten om de grundläggande rättigheterna.


 

Publiceringsdatum: 2012-06-05