Nya rapporter om rättigheter för människor med funktionsnedsättning

Lyssna
olika människor uppställda för gruppbild

Europeiska unionens byrå för mänskliga rättigheter (FRA) har släppt två rapporter om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Rapporterna beskriver hur utestängning och diskriminering av människor med intellektuella funktionsnedsättningar eller psykiatriska hälsoproblem kvarstår trots EU:s ratifikationen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapporterna belyser bland annat behovet av att reformera lagstiftning och riktlinjer så de blir mer inkluderande. Rapporterna presenteras på en interantionell konferens i Köpenhamn den 7-8 juni 2012. 

Publiceringsdatum: 2012-06-07