HBTQ-undersökning för hela EU

Lyssna

FRA (European Union Agency för Fundamental Rights) gör för första gången någonsin en undersökning om diskriminering kopplat till HBTQ inom EU.

Läs mer om undersökningen och delta genom att klicka på den här länken. Startsidan är på engelska men till höger på sidan finns möjlighet att välja andra språk, exempelvis svenska, istället.

Undersökningen görs anonymt och svaren sparas inte på individuell nivå. Gallup ansvarar för undersökningen. Undersökningen vänder sig till personer över 18 år.

FRA uppmanar alla HBTQ-personer att delta i undersökningen. Hittills har ca 45 000 personer runt om i EU deltagit men fler behövs för att resultaten ska få så stor tyngd som möjligt

Som den första EU-överskridande undersökningen av sitt slag, kommer resultaten stödja utvecklingen av policys för lika rättigheter för HBTQ-personer inom EU. Resultaten kommer att ge nödvändiga underlag för ett förbättrat arbete för HBTQ-personers rättigheter på både nationell nivå och EU-nivå

Publiceringsdatum: 2012-05-30

Relaterat

Läs mer och delta i undersökningen (nytt fönster öppnas)