Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Kontakta DO

Lyssna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns på Torsgatan 11 i Stockholm.

E-post: do@do.se
Växel: 08-120 20 700
Postadress: Box 3686, 103 59 Stockholm

Öppettider under sommaren (16 juni-15 augusti)

Under sommaren är våra öppettider måndag-onsdag och fredag kl. 9-15 (lunchstängt kl. 12-13) samt på torsdagar kl. 9-12.

Ordinarie öppettider

Våra öppettider är måndag-onsdag och fredag kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12-13) samt på torsdagar kl. 9-12 och kl. 15-16 (stängt kl. 12-15).

DO:s rådgivning

Vi svarar på frågor om vad som står i diskrimineringslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering och föräldraledighet. Däremot kan vi inte göra bedömningar av enskilda ärenden.

Medlem i facket?

Om ditt ärende rör arbetslivet och du är medlem i ett fackförbund ska du kontakta facket först. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till DO.

Kontakt via telefon

Ring DO:s växel, telefon 08-120 20 700.

Ordinarie öppettider

Telefonrådgivningen är öppen måndag kl. 9.30-11.30, tisdag och
onsdag kl. 13-15 samt fredag kl. 9.30-11.30.

Kontakt via e-post: do@do.se

Vi hanterar frågorna i turordning. Beräknad svarstid är tio arbetsdagar.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om en arbetsgivare har missgynnat dig i samband med din föräldraledighet.

Se även mer information om diskriminering på olika samhällsområden och anmälningsblanketter.

Läs även frågor och svar om att anmäla diskriminering.

Anmälningsärende hos DO

Kontakta din handläggare. Om du inte vet vem som är handläggare på ditt ärende kan du ringa DO:s växel och fråga. Ange då ditt ärendenummer hos DO. Ärendenummer finns angivet på bekräftelsen om att din anmälan inkommit till DO.

Övriga kontaktuppgifter

Fax: 08-120 20 800
Presstelefon: 08-120 20 710

Du kan också ringa DO kostnadsfritt på 020-36 36 66.

Texttelefon

Ring via Telias textelefontjänst. Ringer du från en texttelefon: 90 160, annars ringer du: 90 165.

Teletal

Tjänsten innebär att en tolk tolkar eller ger dig stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Du ringer till telefonnummer 020-22 11 44. För mer information, se Teletals webbplats.

 

Publiceringsdatum: 2014-06-12

Vägbeskrivning och karta

Hitta till DO på hitta.se

Tillgänglighet

DO:s lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns hissar, hörselslingor i allmänna utrymmen och förstärkt belysning exempelvis i receptionen.

För mer information kan du ringa 08-120 20 700.