DO i världen

Lyssna

En av DO.s uppgifter att inom myndighetens område följa den internationella utvecklingen och att skapa och upprätthålla kontakter med internationella organisationer. Det regleras i Lagen om Diskrimineringsombudsmannen.

DO deltar aktivt i flera internationella nätverk och samrådsorgan och medverkar i ett flertal olika internationella sammanhang.

Myndigheten följer också utvecklingen både på europeisk och internationell nivå genom att bevaka forskningsresultat, studier, rapporter och erfarenheter från internationella organisationer, andra länders ombudsmän samt andra aktörer.

Publiceringsdatum: 2009-12-15

Kontakt

Internationella kontakter kan nå DO via e-mail adress international@do.se.

If you would like to contact the Equality Ombudsman, please use e-mail address international@do.se. Please note that you can't file a complaint regarding discrimination by using this e-mail address. Please use do@do.se.