Upphandling

Som statlig myndighet ska DO upphandla enligt särskilda regler och krav vid köp av varor och tjänster. Vi upphandlar genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar.

Pågående upphandlingar

DO:s upphandlingar finns hos Visma Commerce (visas endast om vi har pågående upphandlingar).

Avrop och inköp

Vi upphandlar både genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar. Vilken typ av upphandling vi gör beror bland annat på vad vi ska upphandla och värdet av det vi ska upphandla.

Handlingar

Om du vill ta del av material från upphandlingar kan du kontakta DO:s registrator via do@do.se eller kontaktpersonen i den enskilda upphandlingen.

Under en pågående upphandling gäller sekretess för alla uppgifter som anbudssökande eller anbudsgivare lämnar till oss. Efter att en upphandling har avslutats blir materialet i ärendet offentligt. Vissa uppgifter i ett ärende kan dock omfattas av sekretess även efter att en upphandling är avslutad.

Annonsering

Vi annonserar egna upphandlingar hos Visma Commerce AB. Det kan dock pågå upphandlingar som inte annonseras, till exempel avrop från ramavtal och direktupphandling.

Frågor

Om du har lämnat in ett anbud eller en anbudsansökan på en viss upphandling och har frågor kan du vända dig till kontaktpersonen för upphandlingen. Kontaktuppgifter finns i annonsen eller annat upphandlingsmaterial som du har fått.

Publiceringsdatum: 2013-09-02

Hjälp i upphandlingen

Information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på upphandlingsstöd.se som drivs av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.