Vägar till rättigheter

Lyssna

Bild på omslaget Vägar till rättigheterEn inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete

Denna inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete riktar sig i första hand till dig som är verksam i en ideell förening, ett nätverk eller en lokal aktionsgrupp som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter.

Ett syfte är att stärka tillgången till de mänskliga rättigheterna genom att visa vilka vägar som finns till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.

En annan ambition har varit att synliggöra en del av de mekanismer som ligger bakom strukturer på arbetsmarknads-, bostads- eller hälso- och sjukvårdsområdet som kan leda till diskriminering av enskilda individer.

Ladda ner
Artikelnummer H9 2011
Pris exkl. moms 0 kr/st
Pris inkl. moms 0 kr/st
Beställ  

Med stöd från PROGRESS

EU:s stjärnbanér

Vägar till rättigheter genomfördes med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS (2007-2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens ståndpunkter.