Rätten till sjukvård på lika villkor

Lyssna
Bild på framsidan av rapporten där två medicinalväxter är motstående och lika.

Svensk sjukvård håller generellt hög kvalitet, men den är inte jämlik och det finns problem med diskriminering. Vissa grupper av patienter upplever att de får ett sämre bemötande än andra. Det finns också grupper som har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård. Det visar DO:s rapport Rätten till sjukvård på lika villkor.

Ladda ner
Artikelnummer R4 2012
Pris exkl. moms 50 kr/st
Pris inkl. moms 53 kr/st
Beställ