Plan för skolan och förskolan

Lyssna
Bild på kugghjul som består av piktogram av människor.

Med DO:s webbverktyg kan ni ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Verktyget utgår från att ni för samman de två planerna till en.

Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling på er skola. Men detta verktyg vänder sig främst till dig som är skolledare eller förskolechef eller på annat sätt ansvarar för att din skola eller förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Verktyget guidar er steg för steg genom planens olika delar. Längs vägen får ni dessutom en rad olika praktiska tips och råd men också hänvisningar till lagar och riktlinjer.

Verktyget är gratis att använda och har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket.

Länk till Plan för skolan (OBS! Öppnas i nytt fönster)