Lika rättigheter och möjligheter på jobbet – utbildningsstöd

Lyssna

"Lika rättigheter och möjligheter på jobbet – utbildningsstöd" vänder sig till dig som håller utbildningar inom arbetslivet. Syftet är att öka kunskapen om hur arbetsgivare och fack aktivt kan främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering enligt lagens krav på aktiva åtgärder.

Utbildningsstödet består av ppt-bilder och talmanus med diskussionsfrågor. Du kan ha det som stöd vid utbildningar riktade till personal- och HR-ansvariga, fackliga företrädare och andra som deltar i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Utbildningsstödet innehåller olika delar som kan användas vid ett och samma utbildningstillfälle eller vid olika tillfällen efter behov.

Utbildningens innehåll

  • Har alla lika rättigheter och möjligheter?
  • Varför har vi en diskrimineringslag? Vilka grunder omfattas?
  • DO:s roll och parternas ansvar
  • Diskrimineringsförbuden och förbudet att missgynna föräldralediga
  • Aktiva åtgärder – varför och hur?

Klicka på länken nedan för att ladda ned ppt-bilderna. I högerspalten finns talmanuset till utbildningen.

Ladda ner