Indikatorer för mänskliga rättigheter - Modell för systematiskt arbete på kommunal nivå

Lyssna
Indikatorer för mänskliga rättigheter

Rapport som ges ut i samverkan mellan DO och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter (NNM) är ett nätverk av tjänstemän som i sitt arbete har uppdraget att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering. De flesta deltagarna i nätverket är representanter från kommuner men i nätverket ingår även representanter från landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, länsstyrelser och fackföreningar.

I denna rapport presenterar NNM sitt arbete och förslag på modell och indikatorer  som är tänkta att ge idéer och uppslag för hur kommuner kan arbeta med uppföljning och utvärdering kring hur de mänskliga rättigheterna säkerställs i den egna kommunen.

Ladda ner