Husmodellen – skolan

Lyssna
Husmodellen skolan - en bild på ett hus med flera olika rum, exempelvis

Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Metoden kan användas för samtal och reflektioner om skolsituationen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Den är tänkt att användas av personalen, men det finns skolor som även har använt den tillsammans med elever.

Metoden består av en husmodell av ett skolhus och en handledning. Modellen har olika rum som finns i skolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna som kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika ”rummen”. Det kan till exempel vara i korridoren eller i matsalen som ni upptäcker att det finns risker.

Det går att använda husmodellen på olika sätt. I handledningen finns tre olika förslag. I den finns också information om vad lagen kräver, rekommendationer, förberedelser, material och mer om metoden.

Om du beställer husmodellen ingår även handledningen.

Artikelnummer M2 2009
Pris exkl. moms 120 kr/paket
Pris inkl. moms 128 kr/paket
Beställ  

Relaterade produkter

Husmodellen finns också för förskolan.