Guide till facket vid diskrimineringsärenden

Lyssna

Guiden går inte att ladda ner just nu. Vi håller på att uppdatera den enligt ny information från våra nätverk.

Vad gör du om en medlem har upplevt sig bli diskriminerad? Vad ska du tänka på och vilka frågor ska du ställa? Den här guiden vänder sig till fackligt förtroendevalda och fackliga ombudsmän. Den kan användas som ett stöd om en medlem har upplevt sig diskriminerad.

Guiden är indelad i tre delar. Den första delen tar upp vad fackligt förtroendevalda kan göra om en medlem har upplevt sig diskriminerad, trakasserad eller missgynnad. Den andra delen innehåller tips om vad facket bör tänka på vid en utredning av en anmälan om diskriminering. Den tredje delen handlar om hur facket kan agera i de fall en anmälan inte går att driva som ett enskilt diskrimineringsärende.